Školicí programy
V kurzech DAN se učí první kroky, jak pečovat o zraněné a jak spolupracovat s profesionálními zdravotníky.
Paediatric Basic Life Support e Defibrillation

Kurz DAN Paediatric Basic Life Support & Defibrillation PBLS(D) navazuje na kurz Základní podpora života (pro dospělé osoby). Tento program je navržen tak, aby vás naučil dovednosti potřebné ke zvládnutí srdeční zástavy dětské oběti pomocí automatického externího defibrilátoru (AED).

Čtěte více

Basic Life Support & Defibrillation

Kurz Základní podpora života a defibrilace (DAN Basic Life Support & Defibrillation - BLS (D) vás naučí pomáhat dospělé oběti náhlé srdeční zástavy nebo v případě život ohrožujícího zranění pomocí technik BLS v kombinaci s použitím automatického externího defibrilátoru (AED).

Čtěte více

Paediatric Basic Life Support

Kurz Základní podpora dětského života (DAN Pediatric Basic Life Support - PBLS) souvisí s kurzem Základní podpora života (pro dospělé - DAN Basic Life Support). Tento program je navržen tak, aby vás naučil dovednosti potřebné ke zvládnutí srdeční zástavy a obstrukce dýchacích cest cizími tělesy u dětí.

Čtěte více

Basic Life Support

V kurzu zvaném Základní podpora života (DAN Basic Life Support - BLS) se naučíte pomáhat dospělým obětem v případě jejich náhlé srdeční zástavy nebo při život ohrožujících zraněních, a to správným použitím technik BLS.

Čtěte více

Addetto Antincendio e Gestione delle Emergenze

V současné době, tento obsah je k dispozici pouze v italském jazyce. Il corso DAN Addetto alla Lotta e alla prevenzione Incendi Rischio Elevato - Medio - Basso è il programma che permette di acquisire le conoscenze indispensabili per intervenire in caso di principio di incendio. Il corso ha effettiva validità ai sensi del D.M. 10/03/98 (Italia).

Čtěte více

Dive Medicine for Divers

Kurz Dive Medicine for Divers je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o fyziologii a bezpečnosti potápění.

Čtěte více

Medical Oxygen Rebreather

Kurz DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R je pokročilý výukový stupeň určený ke vzdělávání poskytovatelů kyslíku DAN pro identifikaci a rozpoznání zranění a úrazu potápěčů, pro které je poskytování kyslíku pomocí rebreatheru (podle DAN) účinnou metodou pro zajištění nouzového kyslíku.

Čtěte více

Hazardous Marine Life Injuries

Kurz DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries je navržen tak, aby poskytl potápěčům (a zájemcům z řad nepotápěčů) užitečné nástroje k identifikaci nebezpečných druhů mořské fauny a flóry, aby se vyhnuli možným zraněním jimi způsobenými a byli připraveni poskytnout nezbytnou první pomoc.

Čtěte více

On-Site Neurological Assessment for divers

Kurz DAN On-Site Neurological Assessment for Divers nabízí program pro pokročilé poskytovatele kyslíku (podle DAN), kteří se chtějí naučit provádět základní neurologické vyšetření potenciálně zraněného potápěče.

Čtěte více

Advanced Oxygen
Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Kurz DAN Advanced Oxygen first aid for Scuba Diving Injuries je určen pro ty, kteří již úspěšně absolvovali kurz DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies. Je navržen tak, aby naučil poskytovatele kyslíku DAN používat přetlakový ventil (jako MTV100) a/nebo masku vakuového ventilu (BVM).

Čtěte více

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 16.