Kurzy DAN

V kurzech DAN se učí první kroky, jak pečovat o zraněné a jak spolupracovat s profesionálními zdravotníky.

Basic Life Support & Defibrillation

Kurz Základní podpora života a defibrilace (DAN Basic Life Support & Defibrillation - BLS (D) vás naučí pomáhat dospělé oběti náhlé srdeční zástavy nebo v případě život ohrožujícího zranění pomocí technik BLS v kombinaci s použitím automatického externího defibrilátoru (AED).

Čtěte více

Paediatric Basic Life Support e Defibrillation

Kurz DAN Paediatric Basic Life Support & Defibrillation PBLS(D) navazuje na kurz Základní podpora života (pro dospělé osoby). Tento program je navržen tak, aby vás naučil dovednosti potřebné ke zvládnutí srdeční zástavy dětské oběti pomocí automatického externího defibrilátoru (AED).

Čtěte více

First Aid

Kurz DAN First Aid je určen pro studenty, kteří již mají osvědčení jako poskytovatelé základní podpory života (BLS) a chtějí se naučit techniky první pomoci, které se budou používat v případě úrazů nebo nemocí, které přímo neohrožují přežití oběti.

Čtěte více

Oxygen First Aid for Diving Emergencies

Kurz DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies je určen k tomu, aby naučil potápěče i nepotápěče (např. kapitána potápěčského člunu) rozpoznávat příznaky a příznaky potápěčských zranění a poskytovat první pomoc s kyslíkem v případě nehod souvisejících s potápěčskými činnostmi.

Čtěte více

Advanced Oxygen
Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Kurz DAN Advanced Oxygen first aid for Scuba Diving Injuries je určen pro ty, kteří již úspěšně absolvovali kurz DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies. Je navržen tak, aby naučil poskytovatele kyslíku DAN používat přetlakový ventil (jako MTV100) a/nebo masku vakuového ventilu (BVM).

Čtěte více

On-Site Neurological Assessment for divers

Kurz DAN On-Site Neurological Assessment for Divers nabízí program pro pokročilé poskytovatele kyslíku (podle DAN), kteří se chtějí naučit provádět základní neurologické vyšetření potenciálně zraněného potápěče.

Čtěte více

Hazardous Marine Life Injuries

Kurz DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries je navržen tak, aby poskytl potápěčům (a zájemcům z řad nepotápěčů) užitečné nástroje k identifikaci nebezpečných druhů mořské fauny a flóry, aby se vyhnuli možným zraněním jimi způsobenými a byli připraveni poskytnout nezbytnou první pomoc.

Čtěte více

EqualEasy - Equalisation Awareness

V současné době, tento obsah je k dispozici pouze v italském jazyce. The DAN Equalisation Awareness course is the training course focusing on conscious compensation, designed by Andrea Zuccari for DAN Europe. Compensation concerns not only divers and freedivers, but also adults and children who, for example, are facing an aeroplane flight for the first time, and even hyperbaric operators who deal with this type of problem on a daily basis.

Čtěte více

Medical Oxygen Rebreather

Kurz DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R je pokročilý výukový stupeň určený ke vzdělávání poskytovatelů kyslíku DAN pro identifikaci a rozpoznání zranění a úrazu potápěčů, pro které je poskytování kyslíku pomocí rebreatheru (podle DAN) účinnou metodou pro zajištění nouzového kyslíku.

Čtěte více

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

Kurz DAN Oxygen First Aid for Acquatic Emergencies je zaměřen na výuku první pomoci v nouzové situaci s použitím kyslíku v případě nehody spojené s potápěním.

Čtěte více

Dive Medicine for Divers

Kurz Dive Medicine for Divers je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o fyziologii a bezpečnosti potápění.

Čtěte více

Basic Life Support

V kurzu zvaném Základní podpora života (DAN Basic Life Support - BLS) se naučíte pomáhat dospělým obětem v případě jejich náhlé srdeční zástavy nebo při život ohrožujících zraněních, a to správným použitím technik BLS.

Čtěte více

Paediatric Basic Life Support

Kurz Základní podpora dětského života (DAN Pediatric Basic Life Support - PBLS) souvisí s kurzem Základní podpora života (pro dospělé - DAN Basic Life Support). Tento program je navržen tak, aby vás naučil dovednosti potřebné ke zvládnutí srdeční zástavy a obstrukce dýchacích cest cizími tělesy u dětí.

Čtěte více

Diver Medical Technician

Tento kurz je určen pro komerční potápěče Diver Medical Technicians (DMTs) tvoří první a rozhodující krok v celém řetězci potápěčské medicíny, neboť poskytují pomoc a péči zraněným potápěčům přímo na místě, a také pracují jako obsluha hyperbarických komor. Mnozí účastníci těchto programů jsou inspektoři bezpečnosti při potápění působící u potápěčských týmů nebo jako kontrola obsluhy hyperbarických komor, ale někteří frekventanti jsou rovněž profesionální potápěči zajímající se o nejnovější vývoj v oblasti potápěčské medicíny, aby mohli poskytovat svým potápěčům co nekvalitnější služby a péči.

Čtěte více

Diving Emergency Specialist

Jak se přihlásit Iinstructor a Instructor Trainer. Prestižní program DAN určený pro potápěče, kteří se velmi angažují pro bezpečnost při potápění.

Čtěte více