Školicí programy
V kurzech DAN se učí první kroky, jak pečovat o zraněné a jak spolupracovat s profesionálními zdravotníky.
Basic Life Support & Defibrillation

Kurz Základní podpora života a defibrilace (DAN Basic Life Support & Defibrillation - BLS (D) vás naučí pomáhat dospělé oběti náhlé srdeční zástavy nebo v případě život ohrožujícího zranění pomocí technik BLS v kombinaci s použitím automatického externího defibrilátoru (AED).

Čtěte více

Paediatric Basic Life Support e Defibrillation

Kurz DAN Paediatric Basic Life Support & Defibrillation PBLS(D) navazuje na kurz Základní podpora života (pro dospělé osoby). Tento program je navržen tak, aby vás naučil dovednosti potřebné ke zvládnutí srdeční zástavy dětské oběti pomocí automatického externího defibrilátoru (AED).

Čtěte více

First Aid

Kurz DAN First Aid je určen pro studenty, kteří již mají osvědčení jako poskytovatelé základní podpory života (BLS) a chtějí se naučit techniky první pomoci, které se budou používat v případě úrazů nebo nemocí, které přímo neohrožují přežití oběti.

Čtěte více

Oxygen First Aid for Diving Emergencies

Kurz DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies je určen k tomu, aby naučil potápěče i nepotápěče (např. kapitána potápěčského člunu) rozpoznávat příznaky a příznaky potápěčských zranění a poskytovat první pomoc s kyslíkem v případě nehod souvisejících s potápěčskými činnostmi.

Čtěte více

Advanced Oxygen
Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Kurz DAN Advanced Oxygen first aid for Scuba Diving Injuries je určen pro ty, kteří již úspěšně absolvovali kurz DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies. Je navržen tak, aby naučil poskytovatele kyslíku DAN používat přetlakový ventil (jako MTV100) a/nebo masku vakuového ventilu (BVM).

Čtěte více

On-Site Neurological Assessment for divers

Kurz DAN On-Site Neurological Assessment for Divers nabízí program pro pokročilé poskytovatele kyslíku (podle DAN), kteří se chtějí naučit provádět základní neurologické vyšetření potenciálně zraněného potápěče.

Čtěte více

Hazardous Marine Life Injuries

Kurz DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries je navržen tak, aby poskytl potápěčům (a zájemcům z řad nepotápěčů) užitečné nástroje k identifikaci nebezpečných druhů mořské fauny a flóry, aby se vyhnuli možným zraněním jimi způsobenými a byli připraveni poskytnout nezbytnou první pomoc.

Čtěte více

Addetto Antincendio e Gestione delle Emergenze

V současné době, tento obsah je k dispozici pouze v italském jazyce. Il corso DAN Addetto alla Lotta e alla prevenzione Incendi Rischio Elevato - Medio - Basso è il programma che permette di acquisire le conoscenze indispensabili per intervenire in caso di principio di incendio. Il corso ha effettiva validità ai sensi del D.M. 10/03/98 (Italia).

Čtěte více

Addetto alle Emergenze di Primo Soccorso Aziendale

V současné době, tento obsah je k dispozici pouze v italském jazyce. Il corso DAN Addetto alle Emergenze di Primo Soccorso Aziendale può essere svolto da un DAN Instructor o Instructor Trainer in collaborazione con un Medico allo scopo di rilasciare una certificazione valida ai sensi del D.M. 388/03 in materia di formazione per Addetti alle Emergenze di Primo Soccorso Aziendale (Gruppi A oppure B-C).

Čtěte více

EqualEasy - Equalisation Awareness

V současné době, tento obsah je k dispozici pouze v italském jazyce. The DAN Equalisation Awareness course is the training course focusing on conscious compensation, designed by Andrea Zuccari for DAN Europe. Compensation concerns not only divers and freedivers, but also adults and children who, for example, are facing an aeroplane flight for the first time, and even hyperbaric operators who deal with this type of problem on a daily basis.

Čtěte více

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 17.