Basic Life Support & Defibrillation
Kurz Základní podpora života a defibrilace (DAN Basic Life Support & Defibrillation - BLS (D) vás naučí pomáhat dospělé oběti náhlé srdeční zástavy nebo v případě život ohrožujícího zranění pomocí technik BLS v kombinaci s použitím automatického externího defibrilátoru (AED).
Základní podpora života a defibrilace  (BLS (D)

V kurzu Základní podpora života a defibrilace  (BLS (D) se učí resuscitace dospělé oběti náhlé srdeční zástavy, aby se předešlo anoxickému poškození mozku bezprostředně po příhodě. Kromě kardiopulmonální resuscitace (CPR), vnějšího krvácení, zvládání šoků a první pomoci v případě obstrukce dýchacích cest cizími tělesy se kurz věnuje také používání AED (automatického externího defibrilátoru), tj. základního zařízení, které umožňuje restart srdce elektrickým šokem bez pulzní ventrikulární tachykardie nebo ventrikulární fibrilace. Kurz DAN BLS (D) vás připraví na správnou reakci v případě nouze a na provádění jednoduchých a naprosto bezpečných záchranných technik.

Hlavní cíle
  • Základní anatomie a fyziologie
  • Řetězec přežití
  • Základní podpora života (BLS)
  • Vyhodnocení bezpečnosti prostředí (včetně zacházení s prostředky osobní ochrany - PPE)
  • Kardiopulmonální resuscitace (CPR)
  • Stabilizovaná poloha
  • Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem (FBAO)
  • Zvládnutí vnějšího krvácení
  • Co dělat v případě šoku
  • Použití automatického externího defibrilátoru (AED)
Délka kurzu

Minimálně 5 hodin

Prerekvizity

Žádné

Obnovení certifikace

Každých 24 měsíců, ale doporučuje se častější aktualizace.