Emergency

DAN Europe zajišťuje svým členům lékařskou asistenci v případě potápěčské nehody.

Pracujeme prostřednictvím mezinárodní sítě varovných středisek (horká nouzová linka DAN) se skupinou odborníků na potápěčskou a hyperbarickou medicínu.

Zde najdete všechny kontaktní údaje pro pohotovostní pomoc, ale také o své členské kartě i o aplikaci DAN Europe App.

Emergency

MEZINÁRODNÍ ČÍSLO PRO EMERGENCY
+39 0642115685
Internetový telefon (VoIP)
Zavolejte sem
Email
[email protected]
 • UNIKÁTNÍ MEZINÁRODNÍ HORKÁ LINKA, AKTIVNÍ 24/7
 • PRVNÍ REAKCE V ANGLIČTINĚ
  SPOJENÍ SE ZDRAVOTNÍM TÝMEM HOVOŘÍCÍM VAŠIM JAZYKEM

POSTUPY V NOUZOVÝCH SITUACÍCH

 
V nouzových situacích postupujte podle těchto důležitých bodů:

 

Kontaktujte DAN co nejdříve prostřednictvím kteréhokoli z dostupných kanálů (telefon, e-mail, aplikace, formulář o nehodě).

Důležité: pokud jste v nebezpečné nebo život ohrožující situaci, zavolejte nejprve místní pohotovostní službu nebo jděte do nejbližší nemocnice.

 

Postupujte podle pokynů poskytnutých DAN Europe prostřednictvím telefonu a e-mailem (zkontrolujte také složku se spamem).

 

Pokud jste tak ještě neučinili, budete požádáni o odeslání forrmuláře o nehodě systémem online.  Uschovejte si kopii všech lékařských zpráv, faktur a účtenek.
Důležité: pokud jste nezpůsobilí, budete stále dostávat pomoc od DAN Europe, dokud se vy nebo někdo ve vašem zastoupení nepostará o formulář.

 

Pokud se na vás vztahují i jiné pojistky, nezapomeňte informovat i ostatní společnosti.

DOPORUČENÍ
 • Udržujte své osobní kontaktní údaje na svém MyDAN neustále v aktuálním stavu
 • Pokud cestujete po Evropě, nezapomeňte mít u sebe evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • V případě lékařských návštěv si vyžádejte kopii lékařských záznamů a uschovejte si všechny zaplacené stvrzenky.
 • Mimořádnou zdravotní událost (emergency) oznamte každé soukromé zdravotní pojišťovně, u které jste pojištěni.
Otázky a odpovědi
Proč je důležité, abych kontaktoval DAN Europe co nejdříve?
 • můžete se poradit s odbornými lékaři.

 • získáte informace o nejvhodnějším zařízení v okolí a jak se tam dostat.

 • dostane se vám podpory při zařizování vaší zdravotní evakuace, bude-li to považováno za nutné.

 • můžete si zařídit uhrazení výloh na léčbu, takže nebudete muset platit předem.

Dostane se mi pomoci ve vlastním jazyce?
 • Ano, naši zdravotní odborníci mohou poskytovat podporu ve 20 jazycích, včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, holandštiny, polštiny.

 • Když zavoláte do střediska pro pomoc v nouzi (Alarm Center), anglicky mluvící operátor od vás zjistí základní informace (jméno, polohu, kontakty).

 • Poté operátor přesměruje vás hovor na potápěčského zdravotního odborníka, který mluví vaším jazykem, ovšem v závislosti na jeho dostupnosti.

Pokud nemohu telefonovat, jak mám požádat o pomoc?

Můžete použít několik alternativních možností:

 • Pomocí tlačítka “SOS” v aplikaci DAN můžete odeslat naléhavou žádost o pomoc spolu s vaší polohou GPS. Následně vás budeme obratem kontaktovat telefonicky a e-mailem.

 • Můžete volat přes internet.

 • Můžete vyplnit on-line formulář.

Navíc můžete také poslat e-mail na [email protected]. V takovém případě také uveďte:

 • svou polohu.

 • informace o problému, který máte.

 • telefonní číslo, na kterém vás můžeme zastihnout (ale ne whatsapp/skype).

Uhradí DAN Europe přímo mé léčebné výlohy, nebo je mám nejprve zaplatit a uplatnit později?
 • Kdykoli je to možné, přebírá pojistitel krytí léčebných výloh, takže nemusíte platit předem. V takovém případě je nutné, abyste poskytli dokumentaci, kterou si DAN Europe vyžádá e-mailem.

 • Nicméně přímá platba není proveditelná vždy – například není možná u malých částek nebo ambulantní péče.

 • V takových případech můžete později požadovat úhradu nákladů, které jste museli vynaložit (proto se ujistěte, že máte všechny lékařské zprávy a doklady o platbě).

JAK UPLATNIT NÁROK

Chcete-li si být jisti, že váš nárok/požadavek bude posouzen a vyřízen neodkladně, zašlete prosím co nejdříve následující doklady:

NÁROKY PO NEHODÁCH

Vyplňte prosím formulář o nehodě
K formuláři prosím připojte:

 • kopii lékařské zprávy s údaji o zdravotní diagnóze
 • kopie stvrzenek o uhrazených platbách 

 

 

NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍ

ODPOVĚDNOSTI A PRÁVNÍ OBRANY

Chcete-li uplatnit nárok na právní odpovědnost nebo právní obranu, kontaktujte náš tým.
Poraďte se s našimi zkušenými konzultanty.

 

 

Účinná pomoc

Dojde-li k potápěčské nehodě, dovednost rozpoznat problém a poskytnout správnou péči může potápěči urychlit jeho léčbu a zotavení, zároveň minimalizovat možné trvalé následky. Absolvujte kurz poskytování první pomoci s kyslíkem pro případy zranění při přístrojovém potápění a budete připraveni kvalifikovaně zasáhnout, bude-li to nutné.

Více informací
COVID-19
a potápění

Novinky, aktuální zprávy a užitečné zdroje a informace týkající se zdraví a bezpečnosti v souvislosti s COVIDEM-19.

Čtěte více