Důvěrnost informací

Informace podle směrnice EU č. 679/2016

DAN (Divers Alert Network) Europe se sídlem na Maltě, ulice Sir Ugo Mifsud Street, Ta’Xbiex, XBX 1431, s provozním a správním ústředím v Itálii, C/da Padune, 11 -64026 Roseto degli Abruzzi (TE) (dále jen „Správce“), informuje podle článků 13 a 14 směrnice EU č 2016/679 (dále jen „GDPR), že s osobními údaji poskytnutými a získanými při registraci za účelem zajištění vybraných služeb, stejně jako s údaji, které jsou nezbytné k poskytování těchto služeb a, mimo jiné i s informacemi získanými pomocí elektronických nástrojů přímo společností DAN (Divers Alert Network) Europe a/nebo třetími stranami, bude nakládat pouze za účely vyjmenovanými níže podle výše uvedené směrnice po celou dobu, kdy budou služby poskytovány:
 

1. Registrace webové stránky

Za účely úzce spojenými a nezbytnými pro registraci k přístupu na stránky www.daneurope.org, pro využití s tím spojených služeb, pro uzavření smlouvy a vyhovění právním předpisům.

Použité údaje
Osobní a kontaktní údaje. (Jméno, příjmení, národnost, adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa)
Právní základ
Smlouva, kterou strana uzavřela.
Konečné datum, kdy budou údaje vymazány
Doba, po kterou je uchovávání záznamu právně závazné (v současnosti 10 let od okamžiku ukončení smlouvy).

 

2. VYŘÍZENÍ & PLATBA

Za účely spojenými se správou, účetnictvím a řízením plateb.

Použité údaje
Osobní a kontaktní údaje
(Jméno, příjmení, národnost, adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa) a podrobnosti o platbě
Právní základ
Právní závazek.
Konečné datum, kdy budou údaje vymazány
Doba, po kterou je uchovávání záznamu právně závazné (v současnosti 10 let od okamžiku ukončení smlouvy).

 

 1. ZDRAVOTNÍ VÝZKUM 
  Za účely spojenými s nakládáním s údaji, které jsou předávány třetím stranám za účelem určení zdravotního stavu v případě nouze. Tyto údaje se týkají zdraví a jsou zaměřeny na diagnózy, vč. prodělaných chorob, léčbu a vědecké poznatky.

  Použité údaje
  Osobní a kontaktní údaje. (Jméno, příjmení, národnost, adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa). Údaje potřebné k určení zdravotního stavu

  Právní základ
  Souhlas podle článku 9, odstavce 2, písmena a – směrnice EU č. 679/2016 – GDPR

  Konečné datum, kdy budou údaje vymazány
  Doba, po kterou je uchovávání záznamu právně závazné (v současnosti 10 let od okamžiku ukončení smlouvy).

   
 2. MARKETING
  Za obchodními účely – přímý, nebo nepřímý marketing, průzkum trhu.

  Použité údaje
  Osobní a kontaktní údaje. (Jméno, příjmení, národnost, adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa)

  Právní základ
  Souhlas podle článku 22, odstavce 2, písmena c – směrnice EU č. 679/2016 – GDPR

  Konečné datum, kdy budou údaje vymazány
  10 let

   
 3. ANALÝZA CHOVÁNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ 
  Za účelem analýzy spotřeby a dalšího rozhodování

  Použité údaje
  Osobní a kontaktní údaje. (Jméno, příjmení, národnost, adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa)

  Právní základ
  Souhlas podle článku 22, odstavce 2, písmena c – směrnice EU č. 679/2016 – GDPR

  Konečné datum, kdy budou údaje vymazány
  10 let

Poskytnutí údajů pro účely uvedené pod čísly 1, 2 a 3 není dobrovolné, nýbrž požadované k tomu, aby mohla být smlouva uzavřena; pokud bude poskytnutí údajů pro tyto účely odmítnuto, není možné využívat nabízené služby. Poskytnutí údajů k účelům uvedeným pod čísly 4 a 5 je dobrovolné a údaje mohou být využity pouze na základě předchozího písemného souhlasu. V případě, že souhlas nebude poskytnut, budou nabízené služby společnosti DAN (Divers Alert Network) Europe dostupné, ale údaje nebudou využívány k účelům popisovaným v bodech 4 a 5.


Správce

Správce zpracovaných osobních údajů, DAN (Divers Alert Network) Europe, odpovídá za zákonné a správné nakládání s osobními údaji a je možné ho kdykoliv kontaktovat za účelem zjištění jakýchkoliv potřebných informací na adrese:

 • Správce: DAN (Divers Alert Network) Europe
  Sídlo firmy: Malta, Sir Ugo Mifsud Street, XBX 1431
  PROVOZNÍ/SPRÁVNÍ ústředí: C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
  Italské DIČ: 91003700670
   
 • Kontakt:
  Telefon: +39-085-893-0333
  Fax: +39-085-893-0050
  E-mail: [email protected]
  Certifikovaný e-mail: [email protected]
   

Máte rovněž právo se s jakýmkoliv dotazem či žádostí týkajícím se vašich osobních údajů obrátit na osobu zodpovědnou za ochranu údajů, nebo poukázat na jakékoliv nesprávné zacházení nebo problém, který jste zaznamenali. DAN (Divers Alert Network) Europe pověřila ochranou údajů společnost Warren Ciantar, kterou lze kontaktovat na:

Tel. číslo: +39 347 1493431
e-mail: [email protected]

 

OSOBNÍ ÚDAJE

S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zaručením důvěrnosti a podle současných bezpečnostních předpisů.
Vaše data mohou být převedena mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud se tak stane, DAN (Divers Alert Network) Europe zaručuje, že s osobními daty bude nakládáno v souladu s Evropskou směrnicí č.679/2016.

Vaše údaje budou poskytnuty zpracovatelům a kromě nich mohou být poskytnuty rovněž následujícím subjektům:

 1. soukromým a veřejným subjektům – za účelem naplnění správních a právních předpisů v souladu se směrnicí EU nařízení č. 679/2016;
 2. konzultantům a společnostem, které poskytují společnosti služby IT a infrastruktury
 3. profesionálům, poskytovatelům služeb a poradcům, kteří poskytují společnosti finanční, obchodní, právní a zdravotní služby
 4. dceřiným, sesterským a přidruženým společnostem
 5. bankám
 6. společnostem vymáhajícím dluhy
 7. pojišťovnám
 8. dalším společnostem, které spolupracují se společností na poskytování služeb
 9. příbuzným a/nebo dalším subjektům ohroženého člověka v případě akutní zdravotnické události
 10. dalším členům, společníkům a/nebo registrovaným osobám
 11. zdravotnickým organizacím, zdravotním pracovníkům a paramedikům
 12. soudům, policii a ozbrojeným silám
   

Údaje nebudou poskytnuty nikomu dalšímu a žádným jiným způsobem.

 • Máte právo požádat Správce údajů DAN (Divers Alert Network) Europe o přístup ke svým osobním údajům, upravovat je nebo je rušit, omezit jejich další zpracování, nebo zamezit nakládání s nimi, stejně jako máte právo si ověřit shodu nakládání s těmito údaji podle článku 13, část 2, písmeno b) GDPR, a to prostřednictvím návštěvy našich internetových stránek, nebo dopisem na následující e-mailovou adresu: [email protected];
 • Máte právo si stěžovat dohlížejícím úřadům v případě, že jste nabyli přesvědčení, že nakládání s údaji není ve shodě se směrnicí o soukromí podle článku 13, část 2, písmeno d) GDPR.
 • V případě, že jste poskytli souhlas s jedním, nebo více specifickými účely nakládání s osobními daty, máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.

Privacy Policy