Helping Divers Since 1983
Potápěčům pomáháme, chráníme je, a také podporujeme vědecký výzkum s cílem, aby se potápění stalo pro všechny bezpečnější, dostupnější a udržitelnější aktivitou.
Diving Safety since 1983

Začalo to touhy po bezpečnosti při potápění. Od té doby jsme toho hodně vyzkoumali, naučili se a sdělili ostatním. Přitom jsme poznali zajímavé lidi, kteří nám pomohli šířit lásku k potápění.

DAN Europe je tu proto, aby všem potápěčům pomáhala a chránila je prostřednictvím celosvětově nejrozsáhlejší a velmi spolehlivé síti lékařů – odborníků na potápění.

DAN nabízí potápěčské komunitě mnohé jedinečné služby, včetně zcela prvního pojištění určeného výhradně pro potápěče.

DAN provádí a řídí vědecký výzkum zaměřený na lepší poznání potápěčské fyziologie a získané poznatky zveřejňuje s cílem učinit potápění bezpečnějším a dostupnějším.

DAN také vyvíjí a nabízí výukové programy pro poskytování účinné první pomoci, která má pomáhat zachraňovat životy ve vodě i na souši. Dobře si uvědomujeme krásu a křehkost naší Modré planety a vystupujeme jako vyslanci propagující chování, které povede k udržitelnosti živo

Politika rovnosti a rozmanitosti

Jako organizace pro rovné příležitosti se, DAN Europe Foundation věnuje posilování kultury podporování a inkluze všech pracujících.
Naším cílem je zajistit, aby všichni zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání měli rovné příležitosti a aby naše organizace reprezentovala všechny vrstvy společnosti. 

STÁHNOUT

INTERNATIONAL DAN
A UNIQUE GLOBAL NETWORK

The International Divers Alert Network (IDAN) is made up of five independent DAN organisations located all around the world.

We have all pledged to uphold the same mission, operating under protocols agreed to by IDAN, providing expert services to all kinds of divers, wherever they might need them.

Each regional DAN remains an independently administered non-profit entity, depending on the support of local divers to provide services to over 400,000 members worldwide.

IDAN members offer multilingual hotlines, emergency alarm centres, over 500 hyperbaric facilities as well as safety and educational services from expert specialists.

DAN America

DAN Europe

DAN Japan

DAN Southern Africa

DAN Asia Pacific

Skupina DAN Europe
Regionální zastoupení a pobočky

DAN Europe vykonává a řídí svou činnost v kontinentální Evropě prostřednictvím svého ústředí nacházejícího se na Maltě a v italském Rosetu, a dále skrze své regionální kanceláře a pobočky DAN (DAN Europe Regional Offices and Affiliates).

Nadace vlastní a řídí
  • IDA Insurance Ltd (s.r.o.) a VING Ltd (s.r.o.).
    Tyto dvě společnosti zaregistrované ve všech zemích EU, v některých dalších zemích Evropského hospodářského prostoru, jakož i v několika dalších mimoevropských zemích, poskytují a zaručují nejlepší pojišťovací služby potápěčům (členům DAN) po celém světě.
     
  • DAN Europe Service Srl
    Tato společnost vyrábí a prodává výrobky a materiály pro výuku a školení potápěčů a pro první pomoc a bezpečnost při potápění.