Potápěčské pojištění

Bez ohledu na to, jakým druhem potápění se zabýváte, my vás každoročně pojistíme přesně podle vašich potřeb a vaše pojištění vám bude platit po celém světě.

SEZNAMTE SE S NAŠÍM POJIŠTĚNÍM
POJIŠTĚNÍ SPORT

Celosvětové pojištění nehod při potápění

Pojištění Sport zahrnuje nehody při potápění po celém světě a celoročně. Zahrnuje však také nepotápěčské nehody v zahraničí. Hodí se pro:

  • Scuba potápěče
  • Technické potápěče (včetně s rebreatherem)
  • Volné potápěče
VÍCE INFORMACÍ
POJIŠTĚNÍ PRO

Celosvětové pojištění nehod při potápění + profesní odpovědnosti

Pojištění Pro zahrnuje nehody při potápění po celém světě a celoročně.
Zahrnuje také profesní odpovědnost instruktorů, asistentů instruktorů a potápěčských průvodců. Pojištění typu Pro také zahrnuje nepotápěčské nehody při vašem pobytu v zahraničí.

VÍCE INFORMACÍ
POJIŠTĚNÍ DIVE CENTRE

Odpovědnost potápěčského střediska

Pojištění Dive Centre zahrnuje všeobecnou odpovědnost a právní ochranu související s vaším potápěčským střediskem, s vaší školou nebo asociací.

VÍCE INFORMACÍ
POJIŠTĚNÍ STUDENT

Pojištění nehod pro vaše studenty

Chraňte své studenty pro případ potápěčské nehody (při potápění scuba i volném). Toto pojištění můžete aktivocvat, jestliže máte pojištění typu Pro nebo Dive Centre, nebo když jste partner DAN. Své studenty můžete zaregistrovat prostřednictvím svého MyDAN.

VÍCE INFORMACÍ
KOMERČNÍ POTÁPĚNÍ

Pojištění nehod při potápění pro komerční potápěče

Pojištění komerčního potápění zahrnuje zdravotní pomoc a pojištění nehod, přičemž se vztahuje na širokou škálu aktivit, včetně potápění na volném moři i na pevninských vodních plochách.

VÍCE INFORMACÍ
POJIŠTĚNÍ NA DIVE LOCAL

Úrazové pojištění pro lokální potápění

Že je omezené cestování? Máme pro vás výhodné pojištění, jestliže se chcete potápět v zemi svého trvalého pobytu. A k tomu dobrá zpráva: toto pojištění zahrnuje všechny druhy potápění, včetně technického.
Nyní je dostupné v Belgii, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku a ve Spojeném království.

VÍCE INFORMACÍ
5 DŮLEŽITÝCH SKUTEČNOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE POJIŠTĚNÍ DAN 
Mnohojazyčná pohotovostní potápěčská horká linka nonstop 24/7

Jedná se o horkou linku určenou výhradně pro potápěče, která patří do zdravotní sítě DAN. Tato linka vyřizuje každoročně více než 5 500 nouzových telefonátů, během kterých nabízí rychlou pomoc, když dojde k nějaké nečekané události.

Neomezená úhrada nouzové zdravotní přepravy

Vyslání helikoptéry nebo rychlého člunu na pomoc potápěči nacházejícímu se "uprostřed ničeho" může znamenat značné výdaje. Spolehliví poskytovatelé služeb patřící k DAN takový proces urychlí a zefektivní.

Úhrada nouzového zdravotního ošetření, hyperbarické terapie a hospitalizace

Léčba potápěčských zranění může být velice nákladná, zvláště v zahraničí a v případech, kdy je zapotřebí speciální péče a hyperbarické terapie. Tady je spolehlivé pojištění naprostou nutností.

Pojištění nehod při cestování

Potápěči jsou cestovatelé, proto nabízíme speciální pojištění nákladů souvisejících s nepotápěčskými nouzovými situacemi v zahraničí, aby si naši členové mohli užívat dovolenou s klidnou myslí.

Pojištění profesní odpovědnosti vůči třetím stranám

Potápěčským profesionálům se nabízí pojištění úhrady nákladů až do výše 4.000.000€ za odpovědnost vůči třetím stranám. Toto speciální pojištění bylo vytvořeno pro profesionály vzhledem k jejich potřebě komplexní ochrany proti nárokům třetí strany, a to včetně pojištění nákladů na právní ochranu.

 

JAKÝM DRUHEM POTÁPĚČE JSTE? 
 
Scuba potápěč

Můžete být potápěčem na otevřené vodě, pokročilým potápěčem a/nebo záchranářem, nebo zkrátka "jen" milovat potápění v modrých vodách s nečekanými překvapeními, či si jednoduše užívat majestátnosti oceánu, můžete se potápět se svými kolegy nebo se svou rodinou, a to ve své vlasti nebo všude ve světě. Pod vodou si to užívejte naplno a starosti nechte na hladině, s jistotou, že DAN je s vámi. Vyberte si pojištění, které se vám hodí nejlépe.

VYŽÁDEJTE SI NABÍDKU
Potápěčský profesionál

Jste potápěčský instruktor, asistent instruktora, divemaster nebo potápěčský průvodce. Potápění máte velice rád a svou lásku ke kráse ukryté pod vodou sdílíte s ostatními, a to po celém světě. DAN je silná organizace, která podporuje vás, vaši rodinu i vaše studenty, zatímco vy dbáte na to, aby se dodržovaly všechny zásady bezpečného potápění.
Vyberte si ze široké škály možných pojištění, včetně pojištění zahrnujícího i profesní odpovědnost a právní ochranu, když ji bude zapotřebí.

VYŽÁDEJTE SI NABÍDKU
Potápěčské středisko

Veďte své podnikání s potápěním, své zaměstnance, studenty i klienty profesionálním způsobem, s vědomím skutečnosti, že se můžete spolehnout na zásadně důležité pojištění od DAN, včetně pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám a právní ochrany. Pojištění si můžete přizpůsobit výběrem volitelných výhod, jako je krytí úrazu při potápění a odpovědnost za škody způsobené provozovnou.

VYŽÁDEJTE SI NABÍDKU
Volný potápěč

Zadržte dech a ponořte se přímo do nádherné modři. Naše druhy pojištění jsou určené a vhodné k plnému krytí jakékoli volnopotápěčské aktivity, od statické až k dynamické apnee, od konstantní zátěže k variabilní zátěži, a to bez neomezení. Zvolte si své pojištění a naplno si užívejte klidnou mysl s vědomím, že my za vámi stojíme - ať již během soutěží ve volném potápění, nebo při výuce v kurzu volného potápění, či při pokusech překonat vlastní rekordy.

VYŽÁDEJTE SI NABÍDKU
Technický potápěč

Potápíte se déle a hlouběji a máte správné dovednosti, znalosti i zkušenosti, ale i správnou výbavu, abyste se mohli bezpečně věnovat technickému potápění. Znáte fáze dekomprese, nejrůznější dýchací směsi plynů, jeskynní potápění a potápění s rebreatherem. Teď ještě potřebujete klidnou mysl a proto si zvolte své osobní pojištění u nejspolehlivější organizace.

VYŽÁDEJTE SI NABÍDKU
Komerční potápěč

Pracujete pod vodou na nějaké průmyslové stavbě, na údržbě nebo na nějakém jiném komerčním projektu. Jako profesionál potřebujete specializovanou zdravotní podporu a úrazové pojištění, které zahrnuje širokou škálu aktivit, včetně potápění na volném moři nebo na otevřených vodních plochách na pevnině. Kontaktujte naše pojišťovací konzultanty, aby vám poskytli nabídku.

Více informací
O pojistiteli 

Všechna pojištění jsou krytá společností IDA Insurance Limited (C-36602) („IDA“), tj. pojišťovnou schválenou a provozovanou podle zákona o pojišťovnictví (kapitola 403 maltských zákonů) a regulovanou Maltským úřadem pro finanční služby („MFSA“ ).

IDA je oprávněna působit mimo Maltu v rámci povolených služeb v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Bulharsko , Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

IDA je také oprávněna podnikat ve Švýcarsku v rámci povolení zřídit zde své sídlo podnikání. 

Jak zaregistrovat stížnost
Zveřejnění regulačních informací