Pojištění odpovědnosti pro potápěčská střediska

Nejlepší ochrana pro potápěčská střediska, školy a asociace.

PROČ POJIŠTĚNÍ PRO POTÁPĚČSKÉ STŘEDISKO

Když dojde k potápěčské nehodě, je velmi pravděpodobné, že klient bude žalovat jak středisko, tak i potápěčského instruktora. Jako potápěčské středisko potřebujete mít spolehlivé pojištění odpovědnosti, z kterého budete odškodnění za všechny částky, k jejichž zaplacení můžete být právoplatně odsouzeni, např. za tělesnou újmu nebo za škodu na majetku vzniklou při poskytování vašich služeb.

CO SE POJIŠŤUJE

Všechna pojištění typu DIVE CENTRE poskytují pojistky odpovědnosti vůči třetím stranám a pojistky právní obrany související s potápěčskými službami pojištěného potápěčského střediska, školy nebo asociace. Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na ty instruktory a potápěčské průvodce, kteří jsou zaregistrovaní jako členové personálu pojištěného střediska a pro toto středisko právě pracují.

VYŽÁDEJTE SI NABÍDKU
VÝHODY ZAHRNUJÍ

Toto je jen krátké shrnutí rozsahu pojištění s výčtem pouze několika výhod z mnoha dalších.
Mohou však existovat i určitá omezení a rozdílné podmínky, což znamená, že úhrady nemusí existovat ve všech zemích.

VYŽÁDEJTE SI NABÍDKU
DALŠÍ MOŽNÉ VÝHODY
 
Pojištění nehod při potápění na zkoušku

Pojištění nehod při potápění na zkoušku Osobní pojištění nehod pro klienty absolvující akce s potápěním na zkoušku. Včetně zdravotních nákladů a hyperbarického ošetření - při potápění do maximální hloubky povolené vaší školicí organizací, ale v žádném případě ne do hloubky přesahující 15m.
Počet klientů potápějících se na zkoušku je neomezený. DAN nevyžaduje sdělení jmen takových klientů.
Pojistný limit je € 15 000.

Odpovědnost za pracovní prostory

Odpovědnost za pracovní prostory Pojištění odpovědnosti za pracovní prostory chrání klub proti odpovědnosti za zranění osob, kterážto zranění by tyto osoby utrpěly při pobytu v prostorách klubu (více informací si můžete přečíst na našich často kladených otázkách - FAQ).
Pojistný limit je € 500.000,00.

BEZPLATNÉ POJIŠTĚNÍ PRO VAŠE STUDENTY

Ochraňte své studenty potápění vstupní úrovně úrazovým pojištěním určeným přímo pro ně. Své studenty můžete zaregistrovat na vašem MyDAN a tím jim zajistíte během kurzu podporu od DAN.

 

JAK AKTIVOVAT POJIŠTĚNÍ STUDENTŮ
  1. Přihlaste se do svého MyDAN
  2. Přejděte na > Pojištění
  3. Přidejte a vyberte nového uživatele, nebo vyberte již zaregistrovaného uživatele
CO JE ZAHRNUTO
  • Pohotovostní středisko a řešení zdravotních nouzových situací nonstop 24/7
  • Nouzové zdravotní ošetření po celém světě, včetně hyperbarické terapie a hospitalizace (€ 15 000,00)
  • Nouzová zdravotní evakuace
  • Hledání a záchrana ztraceného potápěče (€ 2500,00)

 

DOBA POJIŠTĚNÍ

Počáteční datum
Okamžik registrace studenta v instruktorově sekci MyDAN

Datum expirace
Okamžik udělení potápěčské certifikace (max. 90 dnů)

Přečtěte si prosím pozorně pojistné podmínky.

PODROBNOSTI POJIŠTĚNÝCH KURZŮ
Kurzy potápění scuba

MAX. HLOUBKA 18m*
DSD, Zkus Scuba, Otevřené vody, 1. stupeň, 1 hvězda CMAS, GUE REK. 1 a Základy GUE a ekvivalenty.

 

* v žádném případě ne hlouběji, než povoluje vaše školicí organizace

Kurzy volného potápění (včetně harpunování)

MAX. HLOUBKA 30m*
1. stupeň, Harpunování, 1. stupeň, 1 hvězda CMAS, AIDA 1 hvězda/2 hvězdy, Apnea Academy - první stupeň, Základy volného potápění a apney SSI, 1. stupeň, nebo ekvivalenty.

 

* v žádném případě ne hlouběji, než povoluje vaše školicí organizace

Seznam pojištěných kurzů není vyčerpávající, máte-li nějaké pochybnosti, kontaktujte nás.

JSOU ČLENOVÉ PERSONÁLU POJIŠTĚNI V RÁMCI POJIŠTĚNÍ POTÁPĚČSKÉHO STŘEDISKA?

Jsou pojištěni na odpovědnost vůči třetím stranám, jestliže jste je zaregistrovali na Club Member MyDAN.

PŘEJÍT DO MyDAN
ZNÁTE PROGRAM DAN PARTNER?

Našimi partnery jsou lidé a organizace aktivně podporující naší síť. Šíří informace o našem poslání a propagují naše kampaně pro větší bezpečnost při potápění. Partneři pomáhají vytvářet komunitu bezpečnějších potápěčů a my je za to odměňujeme. Získejte o tom více informací.

PŘEJÍT NA PROGRAM PARTNER
JSOU MÍ STUDENTI POJIŠTĚNÍ V RÁMCI POJIŠTĚNÍ POTÁPĚČSKÉHO STŘEDISKA?

Můžete bezplatně pojistit jakýkoli počet studentů vstupní úrovně, pokud je zaregistrujete na svém MyDAN. Navíc můžete zakoupit i speciální pojištění pro své studenty potápění scuba i volného, tj. studentů kurzů začátečnických, pokročilých i speciálních, jakož i pojištění pro účastníky workshopů volného potápění.

PŘEJÍT DO MyDAN
DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ
Věkový limit

Potápění je bezpečný sport v jakémkoli věku, ale některá rizika jsou u starších nadšenců vyšší. Máte-li více než 75 let, měl byste nám zaslat potvrzení o způsobilosti k potápění ještě předtím, než si pojištění zakoupíte. Náš zdravotní tým vám bude moci poradit a také odpoví na všechny vaše otázky v případě, že byste si potřeboval něco ujasnit.

Rekreační potápění

DAN Europe doporučuje parciální tlaky plynu v dýchací směsi maximálně do 1,6ATA u kyslíku a 5,6ATA u dusíku.

Technické potápění

DAN Europe doporučuje parciální tlaky plynu v dýchací směsi 1,4 ATA u kyslíku nebo maximálně do 1,6ATA u kyslíku a 3,95ATA u dusíku, a nepřekročení hloubky 130 metrů.

V případě písemného předložení kompletního profilu ponoru a navržených bezpečnostních a podpůrných opatření může pojistitel zvážit poskytnutí speciálního pojištění daného ponoru pro ponor přesahující hloubku 130 metrů.