Komerční potápění

Pojištění určené komerčním potápěčům

PROČ POTÁPĚČSKÉ POJIŠTĚNÍ

Jestliže je potápění vaším povoláním, nemůžete brát na lehkou váhu bezpečnost při této činnosti. DAN vám nabízí profesionální pojištění, které je určené pro kvalifikované potápěče zabývající se komerčním potápěním (ve vnitrozemí, u pobřeží moře i na otevřeném moři). Chcete-li se seznámit s konkrétní nabídkou, vyplňte dotazníky a zašlete je na naše Membership Dept. Ozveme se vám s potvrzením rozsahu pojistného krytí a s příslušnými podmínkami.

PRŮMYSLOVÉ/KOMERČNÍ POTÁPĚNÍ 

Potápěčské činnosti zahrnující potápění na otevřeném moři nebo potápění u pobřeží či ve vnitrozemí prováděné specializovaným personálem, s přesně vymezeným oprávněním, pro průmyslové, výrobní a strojírenské účely nebo jako podpora průmyslového a civilního strojírenství, často uskutečňované v ropných zařízeních a/nebo přístavech a v jejich okolí.

CO ZAHRNUJE

POTÁPĚNÍ   

  • Specializované hyperbarické zdravotní poradenství 24/7
  • Nouzové zdravotní ošetření, včetně hyperbarické terapie a hospitalizace
  • Nouzová zdravotní evakuace (včetně případů s podezřením na DCI)
  • Repatriace potápěče v rekonvalescenci
  • Případy úmrtí nebo trvalé neschopnosti
  • Specializovaná léčba, včetně rehabilitace a léčení posttraumatického stresu

MIMO POTÁPĚNÍ

  • Zdravotní evakuace (nouzová zdravotní přeprava)
  • Náklady na první zdravotní vyšetření v případě nouzové situace (s hospitalizací nebo bez ní)
  • Zdravotní repatriace
  • Asistence při cestování

This represents a short summary of cover, featuring some of the many benefits available.
Exclusions and conditions may also apply, and cover may not be available in all countries.
Vyžádejte si kompletní nabídku se všemi podrobnostmi a přečtěte si všechny pojistné doklady ještě předtím, než si zvolené pojištění zakoupíte.

VYŽÁDAT SI NABÍDKU
Chcete-li obdržet běžnou nabídku, vyplňte následující dotazníky a zašlete našemu oddělení pro členství (Membership Dept)
Zdravotní formulář

Vlastní zdravotní prohlášení, podle kterého se zjistí, zdali jste způsobilý k potápění, a také, jestli existují nějaká zdravotní omezení, která by mohla ovlivnit vaši bezpečnost při provádění potápěčských aktivit.

STÁHNOUT
Formulář pro komerční potápění

Poskytněte podrobnější informace o povaze vašich aktivit jako komerčního potápěče.

STÁHNOUT

Dotazníky existují v angličtině, francouzštině a italštině. Posoudit se mohou pouze žádosti vyhotovené v těchto jazycích.