Pojištění profesionálního potápění

Nejlepší ochrana pro vás jako potápěče, jako potápěčského instruktora, divemastera, nebo potápěčského průvodce.

PROČ PROFESIONÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Navíc k dobrému pojištění zahrnujícímu osobní nehody a cestování, jako potápěčský profesionál potřebujete i ochranu své podnikatelské činnosti a pojištění své odpovědnosti. Ono totiž i malé nehody mohou mít za následek velká finanční zatížení. Ať již se budete muset vypořádat s nějakým oprávněným nárokem, nebo budete čelit žalobě, při které se ukáže, že za něco nenesete odpovědnost, tento druh pojištění nabízí výhody každému z účastníků.

CO SE POJIŠŤUJE?

Všechna pojištění typu Pro jsou určená k tomu, aby zahrnovala nečekané události, které by se mohly přihodit během rekreačního nebo profesionálního potápění - ať již při potápění SCUBA, volném, technickém nebo s rebreatherem - všude ve světě.

Nabízíme tři různá pojištění typu Pro (Bronze, Silver, Gold). Všechny tři druhy zahrnují pojištění profesní odpovědnosti a právní ochrany až do výše €4 000 000. Rozsah dalších výhod záleží na druhu pojištění, který si vyberete.

V některých zemích mimo EU je jedinou možností pojištění typu Pro Member, což je ekvivalent pojištění Pro Silver.

VYŽÁDEJTE SI NABÍDKU
VÝHODY ZAHRNUJÍ

PRO VÁS   

 • Pohotovostní středisko a řešení zdravotních nouzových situací nonstop 24/7
 • Nouzové zdravotní ošetření v celém světě, včetně hyperbarické terapie a hospitalizace
 • Nouzovou zdravotní evakuaci, včetně letecké ambulance
 • Podporu v případě úmrtí nebo trvalé neschopnosti
 • Zdravotní pojištění nepotápěčských nehod a nečekaných onemocnění v zahraničí
 • Roční členství v DAN

FPRO VAŠE STUDENTY

Toto je jen krátké shrnutí rozsahu pojištění s výčtem pouze několika výhod z mnoha dalších.
Mohou však existovat i určitá omezení a rozdílné podmínky, což znamená, že úhrady nemusí existovat ve všech zemích.

VYŽÁDEJTE SI NABÍDKU
BEZPLATNÉ POJIŠTĚNÍ PRO VAŠE STUDENTY

Ochraňte své studenty potápění vstupní úrovně úrazovým pojištěním určeným přímo pro ně. Své studenty můžete zaregistrovat na vašem MyDAN a tím jim zajistíte během kurzu podporu od DAN.

 

JAK AKTIVOVAT POJIŠTĚNÍ STUDENTŮ
 1. Přihlaste se do svého MyDAN
 2. Přejděte na > Pojištění
 3. Přidejte a vyberte nového uživatele, nebo vyberte již zaregistrovaného uživatele
CO JE ZAHRNUTO
 • Pohotovostní středisko a řešení zdravotních nouzových situací nonstop 24/7
 • Nouzové zdravotní ošetření po celém světě, včetně hyperbarické terapie a hospitalizace (€ 15 000,00)
 • Nouzová zdravotní evakuace
 • Hledání a záchrana ztraceného potápěče (€ 2500,00)

 

DOBA POJIŠTĚNÍ

Počáteční datum
Okamžik registrace studenta v instruktorově sekci MyDAN

Datum expirace
Okamžik udělení potápěčské certifikace (max. 90 dnů)

Přečtěte si prosím pozorně pojistné podmínky.

PODROBNOSTI POJIŠTĚNÝCH KURZŮ
Kurzy potápění scuba

MAX. HLOUBKA 18m*
DSD, Zkus Scuba, Otevřené vody, 1. stupeň, 1 hvězda CMAS, GUE REK. 1 a Základy GUE a ekvivalenty.

 

* v žádném případě ne hlouběji, než povoluje vaše školicí organizace

Kurzy volného potápění (včetně harpunování)

MAX. HLOUBKA 30m*
1. stupeň, Harpunování, 1. stupeň, 1 hvězda CMAS, AIDA 1 hvězda/2 hvězdy, Apnea Academy - první stupeň, Základy volného potápění a apney SSI, 1. stupeň, nebo ekvivalenty.

 

* v žádném případě ne hlouběji, než povoluje vaše školicí organizace

Seznam pojištěných kurzů není vyčerpávající, máte-li nějaké pochybnosti, kontaktujte nás.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
JSOU MÍ STUDENTI AUTOMATICKY POJIŠTĚNI, JESTLIŽE MÁM POJIŠTĚNÍ TYPU PRO MEMBER?

Ne, vaši studenti nejsou automatcky pojištěni. Nicméně, bezplatně můžete pojistit určitý počet svých studentů začátečníků, když je zaregistrujete do svého MyDAN. Navíc můžete zakoupit specifická pojištění pro své studenty přístrojového i volného potápění navštěvující začátečnické, pokročilé a specializované kurzy, a také workshopy volného potápění.

NÁHLED NA FAQ PRO POJIŤĚNÍ TYPU PRO
ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI MÉ POJIŠTĚNÍ NA ODPOVĚDNOST, I KDYŽ NEZAREGISTRUJI ŽÁDNÉHO STUDENTA?

Ano, zůstává. Pojištění studentů totiž nemá nic společného s pojištěním profesionální odpovědnosti v rámci vašeho pojištění typu Pro Member. Když se rozhodnete svým studentům žádné pojištění neposkytovat, nijak to neovlivní pojištění vaší odpovědnosti (jestliže je máte ).

NÁHLED NA FAQ PRO POJIŤĚNÍ TYPU PRO
JE STANDARDNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JINÉ NEŽ POTÁPĚČSKÉ POJIŠTĚNÍ?

Pojištění DAN Europe se vztahuje na úhradu zdravotních nouzových situací v cizině, neznamená to plné cestovní nebo zdravotní pojištění. Pojištění na zdravotní nouzové situace NESOUVISEJÍCÍ s potápěním platí pouze při cestách do ciziny a po určitý počet dní, který se liší podle typu pojištění, které jste si vybrali. Např. 90 dnů za rok u pojištění typu Silver.

Čtěte více
DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ
Věkový limit

Potápění je bezpečný sport v jakémkoli věku, ale některá rizika jsou u starších nadšenců vyšší. Máte-li více než 75 let, pro doplnění své přihlášky musíte poskytnout zdravotní osvědčení obsahující:

 • způsobilost k potápění;
 • váš aktuální zdravotní stav;
 • veškeré léky, které užíváte a jejich dávkování.

Své osvědčení zašlete na [email protected], aby se vám odborníci z DAN Europe mohli ozvat během několika dní.

Rekreační potápění

DAN Europe doporučuje parciální tlaky plynu v dýchací směsi maximálně do 1,6ATA u kyslíku a 5,6ATA u dusíku.

Technické potápění

DAN Europe doporučuje parciální tlaky plynu v dýchací směsi 1,4 ATA u kyslíku nebo maximálně do 1,6ATA u kyslíku a 3,95ATA u dusíku, a nepřekročení hloubky 130 metrů.

V případě písemného předložení kompletního profilu ponoru a navržených bezpečnostních a podpůrných opatření může pojistitel zvážit poskytnutí speciálního pojištění daného ponoru pro ponor přesahující hloubku 130 metrů.