Otázky Pro Member
 • Pojištění pro nouzové situace při rekreačním a profesionálním potápění (scuba i volné potápění): platné celosvětově po dobu 365 dnů.
   
 • Pojištění pro nouzové situace nesouvisející s potápěním: platné pouze, když cestujete do zahraničí a na určitý počet dnů, což závisí na druhu pojištění, který jste si vybrali. Jestliže si přidáte nepovinnou výhodu „Travel No-Limits”, prodlouží se doba trvání pojištění na celé předplacené období (jeden rok).
   
 • Pojištění na odpovědnost třetí strany a právní obranu související s profesionálním potápěním (není dostupné ve všech zemích).

Znamená to poskytování poradenství a instruktáží v potápěčských činnostech včetně všech supervizních, výcvikových, doprovodných nebo průvodcovských služeb poskytovaných instruktory potápění, pomocnými instruktory a podvodními průvodci.

 • Rozšíření pro případ úmrtí: Svůj limit plnění pro případ úmrtí při potápěčské nehodě můžete rozšířit o 25 000 € nebo 50 000 €. Toto rozšíření se nevztahuje na technické ponory.
   
 • Travel No-Limits: Můžete rozšířit trvání pojištění na nepotápěčské nouzové situace v cizině na celé předplatné období (jeden rok).
   
 • Výhody pro vaši rodinu: Do pojištění můžete zahrnout své rodinné příslušníky (partnera a/nebo děti).
 • Váš partner (manželský nebo partnerský).
   
 • Vaše děti do 18 let bydlící na adrese vašeho bydliště.
   
 • Vaše děti do 25 let, pokud jsou studenty denního studia na akreditované škole/univerzitě, jsou nezaměstnané a bydlí na adrese vašeho bydliště.
 • DAN Europe nenabízí pojištění potápěčského vybavení.
   
 • Pojištění typu Pro Member se vztahuje pouze na výbavu pojištěnce nebo záchrance pro případy odškodnitelné vlastní potápěčské nehody nebo odškodnitelné potápěčské nehody třetí strany (do pojistného limitu uvedeného na dokladu o pojištění).
 • Ano, za předpokladu, že přijímáte všechna nezbytná bezpečnostní opatření a máte zkušenosti požadované pro tento typ potápěčské činnosti.
   
 • Na druhou stranu, pojištění na odpovědnost třetí strany přestává platit, jestliže se poruší nějaký zákon nebo předpis, a to včetně potápění se do větší hloubky než povoluje certifikace.

Během procesu registrace / obnovy on-line můžete požádat o zaslání automatického oznámení z DAN vaší školicí organizaci po aktivaci vašeho typu pojištění.

 • Ne, vaši studenti nejsou automatcky pojištěni.
 • Nicméně, bezplatně můžete pojistit určitý počet svých studentů začátečníků, když je zaregistrujete do svého MyDAN.
 • Navíc můžete zakoupit specifická pojištění pro své studenty přístrojového i volného potápění.
Ano, zůstává. Pojištění studentů totiž nemá nic společného s pojištěním profesionální odpovědnosti v rámci vašeho pojištění typu Pro Member.
Když se rozhodnete svým studentům žádné pojištění neposkytovat, nijak to neovlivní pojištění vaší odpovědnosti (jestliže je máte ).

Ano, vaše členství v DAN Europe a s tím spojené zdravotní pojištění platí celosvětově, tedy i v USA a Kanadě. Ve zvláštních případech odpovědnosti třetí strany a pojištění na právní výdaje u profesionálních potápěčů se pojistné plnění vztahuje pouze na situace, když budete žalován u soudu nebo podle zákonů platných na území DAN Europe. Pojišťovny DAN Europe nejsou oprávněné poskytovat pojištění odpovědnosti obyvatelům nebo společnostem zapsaným na území USA a/nebo Kanady. Níže uvádíme několik příkladů pojištění odpovědnosti:

 • Jste-li v USA nebo v Kanadě na studijní cestě nebo jako doprovod evropských studentů/klientů, jste pojištěn pouze podle pojistných podmínek a v případě, že budete žalován u soudu nebo podle zákonů platných na území DAN Europe. Myslí se tím situace, kdy vás bude žalovat student nebo klient po návratu do Evropy, tedy ne v USA nebo v Kanadě.
 • Jste-li v USA nebo v Kanadě na studijní cestě nebo jako doprovod evropských studentů/klientů, jste pojištěn podle pojistných podmínek. Vaše pojištění také platí, jestliže budete žalován u soudu nebo podle zákonů platných na území DAN Europe. V takovém případě se myslí situace, kdy bude student nebo klient uplatňovat svůj nárok po návratu do Evropy, tedy ne v USA nebo v Kanadě.
 • Jestliže jste pojištěn a provádíte nějakou profesionální činnost v USA nebo v Kanadě v rozporu s místními zákony o přistěhovalectví, zaměstnání nebo pojištění, může být vaše pojištění neplatné kvůli porušení zákona.
 • Ať jste v cizině nebo ve vlasti, pojištění platí jeden rok po celém světě.
 • Pojištění pro zdravotní nouzové situace nesouvisející s potápěním platí pouze při cestách do ciziny, a sice po určitý počet cestovních dnů za celý rok (60 u Bronze, 90 u Silver, 120 u Gold).
 • Cestovní dny se počítají od okamžiku, kdy začala příslušná cesta. Např.: jestliže si zaktivujete Pro Silver až po 10 dnech od začátku své cesty do ciziny, pojištění na nepotápěčskou nehodu se sníží na 80 dnů za rok.
 • Slovem „Cesta" se myslí cesta mimo vlastní zemi trvalého pobytu, přičemž se taková cesta neuskutečňuje z důvodu práce, zaměstnání či jiné povolání, než jakým je p
 • Jestliže si přidáte jako další výhodu „Travel No-Limits”, rozšíříte trvání pojištění na nepotápěčské nehody na celé pojistné období (jeden rok).
 • Země trvalého pobytu znamená zemi vašeho trvalého pobytu v okamžiku požádání o toto pojištění. Je to země, kam byste byl v případě potřeby/nutnosti dopraven při zdravotní nouzové situaci.
 • Musíte uvést zemi svého skutečného trvalého pobytu, tedy zemi, kde sídlíte podle zákona.
 • Pro obdržení svých poštovních zásilek můžete uvést odlišnou poštovní adresu.

Důležité: Informace zveřejněné na této stránce v žádném případě nenahrazují ani nedoplňují pojištění a pojistné podmínky.