Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies
Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies
Kurz DAN Oxygen First Aid for Acquatic Emergencies je zaměřen na výuku první pomoci v nouzové situaci s použitím kyslíku v případě nehody spojené s potápěním.
Cíl kurzu

V kurzu DAN Oxygen first Aid for Acquatic Emergencies se učí použití kyslíku při první pomoci, když nastane nouzová situace v akvatickém prostředí. Tento program poskytuje základní nástroje k rozpoznání nouzových situací (např. tonutí), pomáhá pochopit hlavní příčiny, a také radí, jak zacházet s obětí. Tento kurz se velmi doporučuje pro záchranáře pracující v krizových situacích u vody a ve vodě (plavčíci, hasiči, pobřežní hlídka atd.)

Hlavní cíle
 • Dýchací a oběhová soustava
 • Časné příznaky, život ohrožující příznaky a fáze tonutí
 • Kyslík a souprava první pomoci s kyslíkem
 • Jak poskytnout první pomoc zraněné osobě
Praktická cvičení
 • Posouzení bezpečnosti daného místa
 • První hodnocení - BLS
 • Poskytování pomoci s AED
 • Součásti kyslíkové jednotky DAN
 • Oronasální resuscitační maska
 • Non-rebreatherová maska
 • Montáž a demontáž kyslíkového přístroje DAN
Délka kurzu

4 hodiny

Prerekvizity

Platná certifikace pro základní podporu života (DAN) (nebo ekvivalent*)

(*) Základní kurz CRP/BLS platí jako ekvivalent ke kurzu DAN BLS, jestliže byl absolvován podle nejnovějších osnov ERC a certifikát byl vydán uznávanou organizací první pomoci.

Obnovení certifikace

Každých 24 měsíců