On-Site Neurological Assessment for divers
Kurz DAN On-Site Neurological Assessment for Divers nabízí program pro pokročilé poskytovatele kyslíku (podle DAN), kteří se chtějí naučit provádět základní neurologické vyšetření potenciálně zraněného potápěče.
DAN ON-Site Neurological Assessment for Divers

Kurz DAN ON-Site Neurological Assessment for Divers obsahuje pokročilý program, který nabízí další školení pro ty jednotlivce, kteří úspěšně absolvovali kurz první pomoci s kyslíkem (podle DAN) při potápění. Kurz je navržen tak, aby se absolvent naučil provádět neurologické vyšetření na místě u potenciálně zraněného potápěče.

Hlavní cíle
 • Obnovení znalostí o dekompresní nemoci (DCI), tepenné plynové embolii (AGE) a dekompresním onemocnění (DCE)
 • Účel neurologického vyšetření na místě
 • Pět oblastí patřících do neurologického vyšetření na místě, včetně:
  Mentální funkce
  Lebeční nervy
  Motorická funkce (síla)
  Senzorická funkce
  Rovnováha a koordinace
  Zjištění historie ponoru a zdravotní anamnézy
 • Jak provést kompletní neurologické vyšetření na místě
Délka kurzu

3 hodiny

Prerekvizity

Platný certifikát pro poskytování první pomoci s kyslíkem při potápěčských nouzových situacích (podle DAN) nebo ekvivalent.

Obnovení certifikace

Každých 24 měsíců