Hazardous Marine Life Injuries
Kurz DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries je navržen tak, aby poskytl potápěčům (a zájemcům z řad nepotápěčů) užitečné nástroje k identifikaci nebezpečných druhů mořské fauny a flóry, aby se vyhnuli možným zraněním jimi způsobenými a byli připraveni poskytnout nezbytnou první pomoc.
DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

Kurz DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries je koncipován tak, aby prohloubil znalosti o základní podpoře života (BLS) a první pomoci a propojil je se specifickými technikami pro zvládání zranění způsobených nebezpečnými druhy mořské fauny a flóry. Tento program také poskytuje základní nástroje k rozpoznání potenciálních nebezpečí plynoucí od různých druhů mořských živočichů a rostlin a prevenci zranění způsobených těmito druhy.

Hlavní cíle
 • Rozpoznávat  různé typy zranění způsobených nebezpečnou mořskou faunou a flórou:
  Otrava
  Kousnutí
  Podráždění, řezy a oděrky
  Otrava mořskými plody
 • Výstražné značky a postupy první pomoci specifické pro daný typ poranění
 • Jak se vyhnout nebezpečným zraněním způsobeným mořskou faunou a flórou
Délka kurzu

4 hodiny

Prerekvizity

Certifikace pro základní podporu života (podle DAN) nebo ekvivalent*)/kurz první pomoci 

(*) a kurz základní podpory života/CPR je ekvivalentem kurzu DAN BLS, jestliže byl tento kurz absolvován podle nejnovějších osnov a certifikát byl vydán uznávanou organizací organizující kurzy první pomoci.  

Obnovení certifikace

Každých 24 měsíců