Preventie

Het zekere voor het onzekere nemen! Daarom leggen we onze ziel en zaligheid in het scheppen van een veiligere duikgemeenschap met als doel het ontwikkelen van een nieuwe cultuur van duikveiligheid. Informeer jezelf en help ons de boodschap te verspreiden!

Veiligheid is een attitude

We nemen duikveiligheid zeer serieus en onze acties en onderzoek al sinds de start van DAN Europe in 1983 hebben het mogelijk gemaakt om geweldige resultaten te boeken.

Wij van onze kant vergroten de duikveiligheid door het promoten of bieden van:

  • Duikmedische assistentie
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Eerstehulp cursussen
  • Veiligheidscampagnes
  • Veiligheidsprojecten
  • Veiligheidshulpmiddelen

Als gevolg daarvan is DAN synoniem geworden voor duikveiligheid en wel op een wereldwijde schaal

Veiligheidscampagnes

DAN Europe gaat door met he beschikbaar stellen van informatie betreffende duikveiligheid, maar de juiste attitude betreffende veiligheid moet toch van de duiker zelf komen. Daarom zijn de nieuwe DAN veiligheidscampagnes en -projecten gericht op de veiligheidsattitude die duikers zich(recreatief en pro’s) zouden moeten aanmeten om duiken veiliger te maken en te voorkomen dat er zich ongelukken voordoen.

Preventie projecten
 
HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT

DAN's HIRA (Hazard Identification and Risk Assessment) programma helpt eigenaren, bedieners, staf en duikprofessionals om gevaren te onderkennen voordat ze tot verwondingen of verlies leiden.

DOE MEE
RECOMPRESSIEKAMERPROGRAMMA

Het doel van het RCAPP (Recompression Chamber Assistance and Partnership Programme) is te assisteren en samen te werken met recompressiekamer instellingen op het gebied van materiaal, opleidingen en noodhulp om hun mogelijkheid tot het behandelen van gewonde duikers te beoordelen en (waar nodig) te verbeteren.

WORDT GEBREVETTEERD
DUIK VEILIG

Wees voorbereid en goed geïnformeerd voor je gaat duiken

MEDISCHE FAQ

#MedicalQuestion #heartdiseases

Ik heb last van een lage bloeddruk. Is het veilig voor mij om te gaan duiken?

ANTWOORD OP JE VRAAG
10 VEILIGHEIDSREGELS

Veiligheidsregels voor sportduiken

Lees verder
COVID-19 EN DUIKEN

De informatie in dit deel weerspiegelt de preventiecampagnes die DAN Europe in de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld en die van cruciaal belang zijn gebleken om de duikgemeenschap, geschokt door twijfels en vragen over de risico's van Covid-19, tijdig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze bij te staan. Momenteel lijkt de situatie weer onder controle en gehoopt wordt dat de WHO spoedig het einde van de pandemie zal afkondigen. Voor vragen over de geschiktheid om te duiken verwijzen wij naar de meest recente versie van de medische verklaring. Ter herinnering, DAN-leden kunnen ook contact opnemen met onze Medische Afdeling voor persoonlijk advies.

Een verzameling van het laatste nieuws en nuttige informative over medische en veiligheidskwesties met betrekking tot COVID-19, om u op de hoogte te houden en te helpen zodat u met een gerust geweten weer het water in kan.

NIEUWS
ALERT DIVER
BLOGS