medische FAQ’s

Hierbij een lijst van meest gestelde vragen, samengesteld gedurende een aantal jaren. De lijst is opgesteld door DAN artsen en omvat specifieke, evidence-based aanbevelingen die ons lid zou moeten overwegen.

Zoeken

Wat moet ik weten over duiken met een koortslip (Herpes labialis)?
Hier zijn enkele problemen die u moet overwegen:
 • Zonlicht of mechanisch trauma door het masker en / of ademautomaat kan de wond verergeren en het helingsproces verlengen.
   
 • Als de lip bloedt, vochtig of anderszins open is, is het risico op infectie door pathogenen in het water significant. Koortslippen kunnen ingewikkeld worden door bacteriële infecties, dus is het belangrijk om ze grondig met zeep en water te wassen en zo schoon en droog mogelijk te houden.
   
 • Als de maskerrand over de wonde wrijft of die irriteert, moet het duiken worden uitgesteld. Hetzelfde geldt voor de ademautomaat; Als het mondstuk irritatie zou veroorzaken, dan is duiken niet aanbevolen.
   
 • Duikduddies zouden de procedures voor “buddy breathing” en zonder lucht situaties moeten herzien aangezien er doo de koortslip een risico op besmetting is. Als duikmateriaal gehuurd wordt, zorg er dan voor dat er voldoende ontsmettingsprocedures worden gevolgd. Hoewel het onwaarschijnlijk is, is er altijd een kans dat een reanimatie tijdens een noodgeval nodig kan zijn. Daarom moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen om ziekteoverdracht te voorkomen. Dit is normaal gesproken geen probleem omdat beademingsmaskers in de meeste EHBO kits beschikbaar zijn.
   
 • Behandelingen zoals penciclovir (Denavir) en docosanol (Abreva) kunnen de huid verzachten en genezing bevorderen. Topische verdovingsmiddelen zoals fenol en menthol kunnen gebruikt worden voor comfort. Raadpleeg uw arts en begin met het gebruik van een geneesmiddel dat vrij verkrijgbaar is, van zodra de eerste tekenen van een koortslip herkend worden; Het starten van een antivirale therapie binnen de eerste 48 uur kan het herstel herstellen. We raden u aan om terug te gaan duiken nadat de behandelingen voorbij zijn, er geen tekenen en symptomen meer zijn die verband houden met herpes en er een totaal herstel is.

Ik ben een duik en apneu instructeur. Eén van mijn leerlingen lijdt aan een reumatische aandoening, artritis psoriatica genaamd, en hij wordt behandeld met Methotrexaat 15 mg. Ik zou graag willen weten of dit geval een contra-indicatie voor het sportduiken is.
Artritis psoriatica is een chronische “spier-skelet” ontstekingsziekte en is zelf een contra-indicatie voor het duiken want het maakt het lichaam kwetsbaar voor decompressie stress.
Bovendien kan de inname van Methotrexaat je cursist aan extra risico’s blootstellen door de bijwerkingen van dit medicijn, waaronder long toxiciteit en myelotoxiciteit . Hierdoor heeft je cursist een noodzakelijke “fitheid tot het duiken keuring (duikkeuring)” nodig die uitgevoerd dient te worden door een duikmedisch specialist.

Ik heb een Latex allergie. Zijn er delen van een sportduikuitrusting die van Latex gemaakt zijn? Ik ben geïnteresseerd in de duiksport, maar als de materialen latex bevatten, kan ik niet deelnemen aan deze sport.
De overgrote meerderheid van de duikuitrusting maakt gebruik van siliconen of neopreen rubber. Latex wordt het meest gebruikt in wat bekend staat als droogpakken. Deze pakken hebben waterdichte nek en pols afsluitingen. Dit is waar je het zou kunnen vinden, maar is geen pak dat je tijdens je entry-level opleiding zou gebruiken.

Er zijn delen van sommige duikaccessoires die uit latex gemaakt zijn, maar er zijn veel alternatieven die zijn gemaakt van andere materialen. Je hebt een grote mate van controle als u duikt met uw persoonlijke apparatuur. Echter, wanneer u gaat duiken bij een resort, in het bijzonder vanaf een boot, is een toevallige contact met latex zeker mogelijk. De ernst van de allergische reacties moet als indicator dienen voor het antwoord op de vraag of het duiken een optie voor u is. Neem gerust contact op met onze medische afdeling als u nog vragen heeft . Ook uw lokale duikshop is een goede bron om specifieke materiaal kwesties te bespreken.


Onze 12-jarige dochter heeft een grote interesse getoond om te leren duiken en, als familie, hebben we net een introductieduik gemaakt bij een lokale duikschool. Bij een recent medisch onderzoek van onze dochter, heeft haar kinderarts enige zorg geuit voor haar botgroei en duiken. Het lijkt er echter op dat er veel jongeren zijn die duiken. Moeten we ons zorgen maken voor de groei en ontwikkeling van onze dochter als we besluiten om haar te laten duiken?
In het algemeen is de zorg gericht op de mogelijke vorming van micro-belletjes in de bloedstroom van elke duiker. We noemen deze vaak 'silent bubbles of stille bellen”, die geen detecteerbare symptomen hebben, maar waarvan we weten dat ze aanwezig zijn in het bloedstroom van vele duikers.

Niemand weet in welke mate deze belletjes zich kunnen vormen bij jongere duikers.
Theoretisch gezien kunnen deze belletjes de bloedstroom blokkeren in de bloedvaten die naar de epifysairschijven, ook wel groeischijven genoemd, gaan.
Dit proces kan focusgebieden van avasculaire necrose of hoekige misvorming veroorzaken in de lange botten die het lichaam ondersteunen, met inbegrip van de heupkop, distale femur (dijbeen) en proximale tibia (scheenbeen).
Jonge duikers moeten de richtlijnen van het junior duiker programma volgen. Dit zal hun blootstelling aan stikstof limiteren, door het beperken van de diepte, tijd en het aantal duiken en ook een maximale oppervlakte-interval toelaten om het uitwassen van stikstof te bevorderen.
Hoewel de bezorgdheid theoretisch is, zijn conservatieve duiken aanbevolen voor junior duikers.oncern is theoretical, conservative dive practices are recommended for junior divers.


Mijn vrouw en ik houden van reizen naar exotische bestemmingen en mijn vorige dokter gaf me antibiotica voor het geval dat ik ziek zou worden in een afgelegen locatie. Ik heb nu een nieuwe huisarts en die is huiverig om dit te doen. Wat bevelen jullie aan?
Sinds enige tijd zijn de richtlijnen met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica voor diverse condities veel conservatiever geworden door de toenemende resistentie van het menselijk lichaam tegen antibiotica. Vele ziekten zijn van virale aard en antibiotica hebben geen nut in deze gevallen.

Als je ziek wordt tijdens de reis, is het bezoeken van een lokale arts de beste keuze; hij of zij zal zich bewust zijn van de typische virussen die voorkomen in het gebied waar u op reis bent en welke problemen kunnen veroorzaken.
Tijdens de reis is uw beste verdediging tegen ziekte het wassen van de handen, opletten met de oorsprong van het water en voedsel, het laten vaccineren tegen de relevante reisziekten en het nemen van passende maatregelen in gebieden waar de muggen en andere levende organismen besmettelijke ziekten op de mens kunnen overbrengen. Praat met uw arts of een bezoek een kliniek voor reis of tropische geneeskunde als je naar een gebied gaat waar een goede medische zorg ontbreekt.

De arts kan u adviseren over eventuele medicijnen die u wel kan meenemen en wanneer deze te gebruiken.


Mijn dokter heeft me onlangs Coumadin voorgeschreven. Kan ik duiken terwijl ik dit medicijn neem of kan dit problemen opleveren?
Er is een erkend risico op ongecontroleerde bloedingen bij mensen die behandeld worden met antistollingsmedicijnen (anticoagulantia) zoals Coumadin (of warfarine). Echter, veel mensen die antistollingsmiddelen nemen - inclusief duikers – hebben hun protrombinetijden (*) zorgvuldig aangepast en met het juiste gedrag kunnen ze het risico verminderen.

Sommige artsen geloven dat duiken een onnodig risico is voor hun patiënten die behandeld worden met anticoagulantia en raden duiken af, maar DAN is niet op de hoogte van enige gegevens waaruit blijkt dat sportduikers geconfronteerd worden met een verhoogd risico op complicaties.

Sommige duikartsen kunnen akkoord gaan om deze patiënten te laten sportduiken op voorwaarde dat:

 • de onderliggende aandoening of de behoefte aan anticoagulantia de patiënt niet blootsteld aan een verhoogd risico op een ongeval, ziekte of letsel tijdens het duiken.
   
 • de patiënt de risico's begrijpt en zijn/haar duikgewoontes aanpast om het risico op oor, sinus en longbarotrauma, alsook enig ander lichamelijk letsel, te verminderen. Ook krachtig klaren van de oren/sinussen moet vermeden worden – Het klaren moet makkelijk zijn voor deze mensen.
   
 • de patiënt conservatief duikt door korte, ondiepe profielen te plannen om het risico op decompressieziekte te beperken, welke bloeding in het binnenoor of het ruggenmerg kan inhouden.
   
 • de patient niet duikt in omstandigheden waarbij de toegang tot adequate medische zorg beperkt is.
   
 • DAN medici zijn beschikbaar voor overleg met u of uw arts; aarzel niet om ons te bellen.

(*) De Protrombinetijd (PT) is een maat voor de bloedstolling. De PT meet met name de activiteit van die stolfactoren waarvan de activiteit afhankelijk is van vitamine K. Ook wordt deze test gebruikt om de mate van ontstolling ("bloedverdunning") te bepalen bij patiënten die hiervoor geneesmiddelen (orale antistolling) nemen.


Ik heb onlangs gediagnosticeerd met Raynaud's Syndroom. Ik ben een fervent duiker. Kan ik nu wel blijven duiken?
Raynaud's syndroom vermindert de bloedtoevoer naar de ledematen, hoofdzakelijk vingers en tenen, wat resulteert in koude, bleke vingers en tenen, gevolgd door pijn en roodheid op deze gebieden wanneer de bloedstroom terugkeert. Het onderliggende probleem is een vernauwing van de bloedvaten als reactie op koude, stress of andere factoren. De symptomen zijn vaak gering.

Het Raynaud-fenomeen kan optreden als een geïsoleerd probleem, maar is vaker geassocieerd met auto-immuun en bindweefselaandoeningen zoals scleroderma (*), reumatoïde artritis en lupus (**).
Raynaud's Syndroom vormt een bedreiging voor een duiker wanneer hij/zij zo ernstig is aangetast dat hij/zij tijdens de duik de vingers of handen niet meer goed kan bewegen.
Als koude de “trigger” is die symptomen veroorzaakt, zal bij onderdompeling in koud water het effect waarschijnlijk hetzelfde zijn. Deze personen moeten vermijden om te duiken in water met een temperatuur waarbij, zonder het dragen van handschoenen, de symptomen zouden optreden.

De pijn kan zo beduidend zijn dat, voor alle praktische doeleinden, de duiker niet in staat zou zijn om zijn / haar handen te gebruiken. Minder zwaar getroffen personen kunnen in staat zijn om adequaat in het water te functioneren. Calciumantagonisten kunnen worden voorgeschreven voor mensen met ernstige symptomen; duizeligheid bij het opstaan (rechtstaan) vanuit een zittende of liggende positie kan een belangrijke bijwerking zijn.

(*) Sclerodermie is een reumatische ziekte waarbij het bindweefsel steeds stugger wordt

(**) Lupus is een auto-immuunziekte die de huid, gewrichten en interne organen kan aantasten


Is het mogelijk om nog te duiken na een beroerte?
Een beroerte of verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, veroorzaakt schade aan een deel van de hersenen of een bloeding van een bloedvat in de hersenen, wat resulteert in hetzelfde soort schade. Beroertes zijn verschillend van ernst en de schade is afhankelijk van de grootte en locatie van het probleem.
 1. De meeste beroertes komen voor bij ouderen. De beroerte zelf identificeerd de persoon als iemand die beschikt over een geavanceerde arterieel vaatlijden, dus heeft een hogere kans op een andere beroerte of een hartaanval.
   
 2. De mate van invaliditeit veroorzaakt door de beroerte (bijvoorbeeld verlamming of verlies van het gezichtsvermogen) kan bepalend zijn voor de fitheid tot het duiken.
   
 3. Krachtige oefeningen, het tillen van zware gewichten en het gebruik van de Valsalva methode voor het klaren van de oren kunnen tijdens het duiken allemaal de arteriële druk in het hoofd verhogen en aldus de kans op herhaling van een bloeding verhogen.
   
 4. Terwijl het duiken op zich een blootstelling is aan hogere partiële drukken en een verhoogde hydrostatische druk, verroorzaakt het op zich geen beroerte.
   
 5. Er is een zeker verhoogd risico tijdens het duiken voor iemand die een beroerte heeft gehad. Uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich voordoen, zoals een hersenbloeding in een jong persoon bij wie daarna de defecte slagader is gerepareerd met weinig blijvende schade. Dit type van herstel kan een terugkeer naar het duiken, met kleine risico's, mogelijk maken. Elk geval moet echter op afzonderlijke wijze geevalueerd worden en de beslissing moet na advies van de behandelende arts, en in overleg met familie en duikbuddies gemaakt worden. Het is raadzaam een Neuroloog die bekend is met duikgeneeskunde te bezoeken.
   
 6. Er is een gelijkaardige bezorgdheid voor significante restverschijnselen bij post hersentumor operaties.

Ik werd 10 maanden geleden gediagnosticeerd met Arteritis Temporalis en werd behandeld met een hoge dosis (60 mg/dag) Prednison (of cortisone). De dosering wordt maandelijks verminderd. Nu is het nog 15 mg / dag en ik voel me OK. Is dit een contra-indicatie voor het sportduiken? Moet ik mijn duiken tot maximaal 20 meter beperken?
Voor wat betreft recreatief duiken is het zo dat er niet veel bekend is over de interactie van cortisone, arteritis temporalis en duiken. In dergelijke gevallen is het verstandig wat voorzichtig te zijn.

Ik denk niet dat er grote problemen te verwachten zijn, maar ik denk dat het beperken van de diepte en de duiktijden verstandige beslissingen zijn."


Vorig jaar in oktober, was ik in het ziekenhuis voor een acute coronaire hartziekte, en werd behandeld met een coronaire angioplastie en DES (Drug eluting stent) implantaat. De angiografische resultaten waren uitstekend, zonder complicaties. Mijn echocardiogram, die bij opname een apicale hypokinesie toonde, toonde na ontslag een normalisering van alle hypokinetische segmenten. Ik had mijn eerste routine check-up in de maand februari met een ECG-test, en een tweede check-up in mei met CPET. De resultaten waren als volgt: de test was negatief en de maximaal inspanningstest was, na schorsing van metoprolol, ook negatief voor induceerbare myocardischemie. Zijn er contra-indicaties voor duikactiviteiten?
De ontbrekende stap, na de klinische tests en check-ups die je al hebt uitgevoerd, is een afspraak voor een medisch onderzoek bij een hyperbare duikarts, die uw fitheid tot het duiken kan beoordelen.

Bovendien, met betrekking tot het soort duiken die je vanaf nu zal mogen uitvoeren, zal je zeker sterke stromingen en koud water duiken moeten vermijden, en moet je jezelf beperken tot louter recreatief duiken, wat betekent een maximale diepte van 30 m, en geen Deco-duiken.


Ik moet een OWD cursus geven aan een iemand die siliconen borstimplantaten heeft. Ik zou willen weten of er contra indicaties zijn om te duiken of er problemen zijn als het gevolg van diepte (druk) en de stikstof die wordt geabsorbeerd door de siliconen.
Er is niet veel informatie beschikbaar over de duurzaamheid van siliconen implantaten tijdens het duiken. Wat er bekend is verwijst naar borstimplantaten, en in het algemeen wordt gesteld dat ze veilig en betrouwbaar zijn. De speciale voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen zijn algemeen en mechanisch.

De mogelijkheid dat er zich inerte gasbellen in de implantaten kunnen vormen lijkt niet van groot belang, aangezien dit fenomeen beperkt zou blijven tot de binnenzijde van het implantaat en dus geen schade veroorzaakt.
Dit geldt zowel voor implantaten die uitsluitend gemaakt zijn van siliconen en voor zoutoplossing implantaten.

Er is geen informatie van statistisch of wetenschappelijk belang met betrekking tot “zacht weefsel” vulstoffen of injecteerbare implantaten, ook al kan er in theorie een risico zijn op een lokale productie van bellen tegen een andere snelheid dan de omliggende weefsels.

Echter, aangezien dat de vulstof die in het weefsel wordt geïnjecteerd zich vrij kan bewegen naar de omliggende gebieden, is het mogelijk dat er een gasuitwisseling plaatsvindt, maar met een niet-significant risico op schade.


Ik heb borstimplantaten en zou graag willen leren duiken, maar ben bang voor wat de druk zal doen met de implantaten. Zijn er hierover studies?
Drie types werden getest:.. implantaten gevuld met siliconen-, zout-, en siliconen-zoutoplossing. In dit experiment, simuleerde onderzoekers recreatieve profielen op verschillende diepte en tijd. Er was geen significante toename van bel grootte (1-4 procent) in zowel zoutoplossing en siliconen gel implantaten, afhankelijk van de diepte en duur van de duik. Het met siliconen-zoutoplossing gevulde type toonde de grootste volumeverandering.

Belvorming in implantaten kan leiden tot een kleine volumetoename, die hoogstwaarschijnlijk de implantaten of het omringende weefsel niet zal beschadigen.

Als er zich gasbellen in de impantaten vormen, lossen ze naar verloop van tijd op. Nadat voldoende tijd is verstreken na de operatie, kunnen de normale duikactiviteiten hervat worden en is er geen gevaar op besmetting.

Borstimplantaten geven geen probleem om te duiken vanuit het standpunt van gas absorptie of volumeveranderingen en zijn geen contra-indicatie voor deelname aan recreatieve duiken. Vermijd trimvesten/jackets met knellende borstbanden, die onnodige druk kan uitofenen op de implantaten en kan bijdragen aan het risico op scheuren/lekken.


Aangezien ik al wat ouder ben, maak ik me zorgen over mijn leeftijd en duiken. Kan het “botverlies” door osteoporose een probleem veroorzaken bij het duiken?
Tot op heden hebben we nog geen significante hoeveelheid vrouwen gehad die: In de menopauze zijn en risicovol zijn voor osteoporose (menopauze gemiddeld 50, osteopenie op 60-65, en breuken vanaf 70-75), Een aanzienlijke duikervaring hebben, met inbegrip van voldoende duiken op dieptes die een verhoogd risico op osteonecrose met zich zou kunnen meebrengen

Daarom hebben we geen gegevens over samenvallende osteoporose en osteonecrose bij vrouwen met een risico (of mannen wat dat betreft).   

De pathofysiologische mechanismen die leiden tot osteoporose en osteonecrose zijn verschillend.

Osteoporose is het resultaat van dalingen in de activiteit van osteoblasten en de relatieve toename van de activiteit van de osteoclasten, wat resulteert in botresorptie en demineralisatie.
Het “infarct” van de microcirculatie van het bot is het startmechanisme voor osteonecrose. Vrouwen hebben een verhoogd risico op osteoporose gezien het feit dat de totale levensduur van hun botmassa lager is dan bij mannen en dat het verlies van oestrogeen tijdens de menopauze, het tempo van de bot demineralisatie sterk versnelt.

Al wat we kunnen zeggen op dit moment is dat vrouwen zo conservatief mogelijk moeten duiken, om het risico van osteonecrose te minimaliseren, om zodoende te voorkomen dat deze bot beschadigingsziekte zou bijdragen aan het reeds bestaand risico op fracturen als gevolg van het type-I-osteoporose (tekort aan oestrogeen).


Ik ben uitgenodigd om deel te nemen aan een duikweekend op El Hierro, Spanje. De accommodatie waar de duikers verblijven ligt echter op ongeveer 1000 meter hoogte. Er zullen 2-3 duiken per dag gemaakt worden, op verschillende dieptes en allemaal goed binnen de limieten. Wat zou de minimale oppervlakte-interval moeten zijn alvorens naar de accommodatie te gaan?
Wees ervan bewust dat na een duik, een verandering van hoogte van ongeveer 700m hetzelfde risico met zich mee brengt als vliegen na het duiken. Aangezien u 1000m hoogteverschil heeft is dit voor u van toepassing.

Het voorzichtigste is om 24 uur te wachten voor je gaat vliegen of naar grote hoogtes gaat, maar de minimale intervallen die door DAN en de Undersea en Hyperbare Medical Society worden aangeraden (Sheffield en Vann 2004) zijn:

 • Na een enkele duik binnen de nultijden: 12 uur wachten
 • Na herhalingsduiken of in geval van meerdere duikdagen: 18 uur wachten
 • Na decompressieduiken (gepland of ongepland): aanzienlijk meer dan 18 uur wachten.

 

Dit betekent dat, met 2-3 duiken per dag je minstens 18 uur zou moeten wachten.
Aangezien dit praktisch onmogelijk is om te doen, wordt u dringend geadviseerd om ofwel het aantal duiken per dag te beperken tot één enkele duik per dag, om een adequate oppervlakte-interval te hebben, of om de accomodatie te wijzigen.


Tijdens mijn laatste duik raakte ik een zee-egel, waarbij de stekels in mijn dij kwamen te zitten. Ik was niet in staat om ze allemaal te verwijderen en liet er een deel gewoon zitten, in de veronderstelling dat ze er tijdens de genezing zelf wel uit zouden komen. Maar de stekels zitten er nog steeds en soms zwelt mijn dij op. Kunt u me laten weten wat ik kan doen?
Als de stekels slechts kleine fragmenten zijn, dan zal het lichaam ze uiteindelijk “absorberen”.

Als ze groot zijn dan is het het beste om naar een arts te gaan om ze te laten verwijderen, anders kunnen ze een “vreemd lichaam granuloom” vormen. Alhoewel dit geen gezondheidsprobleem vormt, kan het een merkbare "bult" in de huid achterlaten.


Vier dagen geleden kwam ik in contact met een kwal in de Middellandse Zee. Bij de apotheek werd geadviseerd Flubason 0,25%, desoximetason huidcrème te gebruiken, maar het lijkt niet veel te doen in termen van irritatie en jeuk. Is er iets wat ik kan doen om het helingsproces te verbeteren?
De normale therapie is in dergelijke gevallen altijd en vooral gebaseerd op het gebruik van lokale cortisone-gebaseerde zalven of crèmes, en bovendien op het gebruik van antibiotische preparaten als het risico bestaat op een infectie, maar dit lijkt bij u niet het geval te zijn.

Het is redelijk normaal dat de jeuk en het ongemak een paar dagen kan duren, ondanks de behandeling. Als het te vervelend is, kan u uw arts vragen om een zalf op basis van cortisone (met een hogere concentratie) voor te schrijven. Voor de jeuk kan je overwegen (uiteraard alleen op voorschrift) een verdovingscrème (voor lokale applicatie) te gebruiken (xylocaïne of lidocaïne gebaseerd).


Waarom kan ik de waterloosknop van mijn automaat niet gebruiken om een gewonde duiker in het water te beademen? Dit lijkt makkelijker dan het gebruik van een beademingsmasker (pocket masker).
Het gebruik van een waterloosknop (purgeerknop) van een tweetrapsautomaat is reeds verschillende malen voorgesteld, maar elk soort voordeel het lijkt te hebben kan niet op tegen de mogelijke risico’s en complicaties die het met zich meebrengt. Als het mondstuk niets reeds in de mond van de bewusteloze duiker is, kan een poging het weer in de mond te steken problematisch en tijdrovend zijn.

Zonder een goede afdichting en een middel om de neusgaten van de duiker dicht te drukken zal elke poging tot beademing niet succesvol zijn. Zelfs wanneer het mondstuk met succes kan worden terug geplaatst in de mond van de duiker bestaat het risico dat de “ontspannen” tong naar de achterkant van de keel geduwd wordt met blokkering van de luchtwegen als gevolg.
Als het mondstuk van de automaat in de mond bleef of er terug in gestoken werd zonder dat de luchtweg geblokeerd werd, is de volgende uitdaging het beademen zelf.


Waterloosknoppen hebben geen echte regelbare druk of volume instellingen. Ze bypassen het systeem dat ademgas van een middendruk naar een omgevingsdruk brengt warabij de duiker dan rechtstreeks voorzien wordt van ademgas op middendruk (uit de eerste trap).
Het leveren van de ademgas aan een te hoge druk kan de longen overvullen of te veel/hard opblazen, wat kan leiden tot ernstig letsel. Als de luchtweg van de duiker niet open blijft, kan het ademgas geleverd via de waterloosknop in de maag geduwd worden, waardoor de maag uitzet en het risico op regurgitatie verhoogd. Dit kan dan weer andere problemen voor de luchtwegen veroorzaken en kan leiden tot aspiratie.

Bij het geven van beademingen via een beademingsmasker (pocket masker) kunnen we een verhoogde weerstand aanvoelen welke een feedback geeft over de toestand van de luchtwegen en beademing. Deze belangrijke feedback heben we niet meer als we de waterloosknop zouden gebruiken. Het gebruik van de waterloosknop (aan land) maakt het ook niet mogelijk het ademgas aan te vullen met 100 procent zuurstof.
De reddingsmethoden die momenteel door duikorganisaties worden aangeleerd zijn het resultaat van een jarenlange praktijkervaring.
Waterloosknoppen zijn nooit ontworpen om te functioneren als reddingsmateriaal. Wanneer je een gewonde duiker moet beademen, vertrouw dan op gevestigde methoden.


Ik zou graag willen weten of diepe stops altijd worden aanbevolen voor recreatieve duiken, of de diepte van de diepe stop de helft van de maximale diepte of de helft van de maximale druk moet zijn, en indien voor meerdaagse duiken, het altijd aan te raden is om deze diepe stop te doen.
De introductie van een diepe stop gedurende de opstijgingsfase, op de helft van de maximale diepte die bereikt werd lijkt tijdens het sportduiken:
 • Een significante daling van inerte gasbellen te veroorzaken, gedetecteerd door een Doppler-scan na een duik
 • De “stress” van inert gas in "snelle" weefsels te verminderen, dat belangrijk is voor de gasuitwisseling die in het ruggenmerg gebeurt.

Auteurs van wetenschappelijke publicaties zijn betreffende dit onderwerp tot de conclusie gekomen dat een diepe stop de kans op het krijgen van decompressieziekte kan verminderen.


Ik had graag meer informatie over de compatibiliteit van trombophilia en duiken. Mijn partner, die net als ik duik, heeft na het uitvoeren van een aantal routinetests, ontdekt dat ze trombophilia heeft (mutatie C677T in het gen MTHFR in homozygosity). Wetend dat ze 41 jaar oud is , niet rookt, een gezond leven leidt, regelmatig sport en tot nu toe nooit trombotische cardiovasculaire gebeurtenissen heeft gehad, zou ik graag willen weten of ze kan blijven duiken.
Antwoord van DAN experts: Om te begrijpen of er sprake is van een feitelijk risico of slechts een potentieel risico op trombo-embolische gebeurtenissen (verbonden met de mutatie bij uw partner), raden wij u aan een trombo-embolische risico-evaluatie door een hematoloog te laten uitvoeren.

Theoretisch kan uw partner vatbaarder zijn voor een decompressie omgerval en we raden daarom aan om de passende voorzorgsmaatregelen te nemen, met betrekking tot de duikprofielen, om zodoende dit risico te verminderen.

Hieronder de kenmerken van duikprofielen met een lage bellen produktie:

 • Maak geen duiken met verplichte deco-stops
 • Zoveel mogelijk herhalingsduiken vermijden, of als u wenst om herhaingsduiken uit te voeren, ervoor zorgen dat uw oppervlakte-interval lang genoeg is (niet minder dan 3 uur, en het beste langer)
 • Beperk uw duiktijd tot niet meer dan 70% van de nultijden aangegeven door uw duikcomputer, bij het bereiken van maximale diepte, of zoals voorgesteld door uw duiktabellen
 • Voer uw duik uit op een manier dat dat de maximale diepte in het begin bereikt wordt en dan “op te stijgen”, en te voorkomen om op ondiepere dieptes te blijven en dan terug dieper te gaan
 • Als uw duikcomputer geavanceerde instellingen mogelijk maakt, zet de GF Low dan op minder dan 30 en de GF High op 70
 • Duik, indien mogelijk, met Nitrox en stel uw computer in op lucht of gebruik duiktabellen alsof je duiken met lucht maakt

Er werd onlangs een defibrillator bij me geïmplanteerd. Nadat ik weer hersteld ben, wat zijn dan mijn kansen om terug te gaan duiken? Er is me verteld dat het ook als en pacemaker functioneerd.
Deze implanteerbare apparaten hebben baat bij patiënten met een hoog risico op ventriculaire tachycardie, ventriculaire fibrillatie of andere ritmestoornissen die kunnen leiden tot plotselinge hartstilstand. De pacemaker functie zal de hartslag van de patiënt verhogen als deze vertraagt naar een ondoeltreffend ritme. Met of zonder de pacemaker functie, worden deze interne apparaten gebruikt om potentieel levensbedreigende ritmes te behandelen.

Het is de mening van duikartsen dat als gevolg van dit potentieel gevaar, mensen met deze implantaten niet meer mogen duiken.

Deze apparaten zijn bedoeld om een plotselinge hartstilstand te voorkomen, maar het hart zelf kan in het algemeen in een slechte “gezondheid” verkeren die niet compatibel is met veilig duiken.
Zo ontspannend als het duiken maar kan zijn, is er nog steeds een verhoogde werklast die op het hart invloed heeft. Het hart moet in staat zijn om effectief te reageren op vraag om meer inspanning te leveren, in het bijzonder in een noodsituatie.

Een hart dat gevoelig is voor levensbedreigende ritmes, heeft waarschijnlijk ook letsel opgelopen als gevolg van coronaire hartziekte of andere aandoeningen die het spierweefsel, of het elektrische deel van het hart aantasten. Elk soort beperking opgelegd door de cardioloog, betreffende het leveren van inspanningen, zou een goede indicator moeten zijn dat duiken niet in het beste belang is van de patient.