KIJK UIT! PROPELLERS KUNNEN DODEN!

De DAN Europe Propellerverwondingen Preventie Campagne is gericht op het concept van risicomanagement gezien vanuit twee gezichtspunten: die van de schippers en die van de duikers.

Van alle verschillende types duikverwondingen zijn die door propellers/schroeven het meest beangstigend. Helaas zijn er al meerdere duikers omgekomen of ernstig verwond door propellers.
Wij denken dat veel van die ongevallen gemakkelijk voorkomen kunnen worden door mensen bewuster te maken, goed zeemanschap en zich houden aan een paar basisregels door de duiker.

VEILIGHEIDSREGELS VOOR SCHIPPERS
Het voorkomen van schroefongevallen tijdens aan boord zijn

 

Blijf tenminste 100 meter weg van duiker-beneden / alfavlaggen, tenzij bezig met persluchtduik, snorkel- of apneuduikactiviteiten.
Houd voor ogen dat duikers het vaak moeilijk vinden om onderwater afstanden te schatten en weg kunnen drijven van de vlag.

Laat niemand het zwemplatform betreden terwijl de motor nog in de versnelling staat. Zwemplatforms hebben de neiging glad te zijn en duikers zouden op de schroef kunnen vallen.

 

Als je de leiding hebt over een groep duikers, zorg er dan voor dat duikers die het water in gaan niet dicht bij de schroef komen: scheepsschroeven zijn scherp en gevaarlijk, zelfs als ze niet bewegen.

 

Zorg voor gemakkelijk en veilig weer aan boord komen.

 

Verzeker je ervan, voordat je de motor start, dat er zich geen duiker in de buurt van of onder de boot bevindt.

VEILIGHEIDSREGELS VOOR DUIKERS
Het voorkomen van schroefongevallen tijdens het duiken

 

Toon altijd een duiker-beneden / alfavlag tijdens het duiken. De vlag kan aan een drijflichaam bevestigd zijn of aan boord gehesen en moet vanaf alle kanten duidelijk zichtbaar zijn.

 

Kom altijd binnen 50 m. van je duikvlag boven, of in de buurt van het rif, als er een is.

 

Gebruik een oppervlaktesignaalboei als er een noodopstijging ver van de duiker-beneden vlag nodig is.

 

Let op je drijfvermogen en voorkom ongecontroleerde opstijgingen.

 

Kijk tijdens het opstijgen om je heen en let heel goed op.

De "diver down" vlag

duikvlag of Alfa vlag

is een beschermings- en waarschuwingssignaal, welke aan de oppervlakte gebruikt wordt om aan te geven dat er zich een duiker onderwater bevind. Vaartuigen (schepen, boten, enz.) moeten hiervan voldoende afstand houden en hun snelheid aanpassen. De vlag kan ofwel blauw en wit zijn (vertikaal in het midden van elkaar gescheiden), of een rode vlag met witte diagonale streep.