FITNESS VOOR DUIKEN NA COVID-EEN UPDATE

Nieuwe richtlijnen voor het vaststellen van fitness voor duiken, gebaseerd op soort en ernst van symptomen.


Als reactie op vragen van leden, ons voortschrijdend inzicht betreffende de gevolgen van Covid-19 voor duikers en met de ontwikkeling van mutaties bij gevaccineerden in overweging nemend, komt het DAN Europe Medische Team met een update van haar aanbevelingen voor het weer gaan duiken na Covid-19 die in april 2021 gepubliceerd zijn.

Specifiek heeft de Diver Medical Screen Committee (DMSC), in samenwerking met DAN, de World Recreational Scuba Training Council (WRSTC), de Undersea Hyperbaric Medical Society en de World Underwater Federation (CMAS) onlangs haar screening systeem opnieuw bekeken om te focussen op symptomen die het meest waarschijnlijk problematisch zullen zijn voor duikers, zoals hieronder behandeld. 

Merk daarbij op dat het voor iedereen met gezondheidsmoeilijkheden of -problemen essentieel is om medisch beoordeeld te worden alvorens weer te gaan duiken. Houd ook in de gaten dat de epidemiologische situatie voortdurend verandert en dat dit document onderhevig kan zijn aan verdere veranderingen en updates.


Herzien 02/2022

Afhankelijk van de klinische manifestatie van Covid-19, kunnen duikers in 4 groepen onderverdeeld worden:

Groep A

 • Asymptomatisch, paucisymptomatisch (neusverstopping en/of zere keel, geen koorts, hoesten, malaise, hoofdpijn en /of spierpijn) met tijdelijke, klinische symptomen.

  • In die gevallen wordt weer gaan duiken niet aangeraden voordat er 7 dagen na het herstel verstreken zijn.

  • Een medische controle door je behandelend arts wordt aanbevolen als je het gevoel hebt dat je nog niet je normale fysieke en mentale vermogen hebt.

Groep B

 • Milde ziekte (Zie Tabel #1) waarbij geen ziekenhuisopname en /of antivirale, antibiotische, cortisone of heparine behandeling nodig was.

 • In deze gevallen adviseren we een klinische beoordeling door de huisarts of een duikmedisch specialist 10 dagen na het herstel. De beoordeling moet rekening houden met de leeftijd van de duiker, alle condities waarvan bekend is dat ze duikrisicofactoren zijn, vaccinatiestatus.

Groep C

 • Duikers die te maken kregen met gematigde ziekte (Zie Tabel #1) of voor wie anderszins ziekenhuisopname nodig was en/of antivirale, antibiotische, cortisone of heparine behandeling vanwege een SARS-CoV-2 infectie.

Groep D

 • Duikers met ernstige of kritieke ziekte (Zie Tabel #1).

 

Verdere diagnostische testen

Bij Groep C en D worden, gezien het gebrek aan solide bewijs van het optreden en de ernst van complicaties waarbij uiteenlopende organen en systemen betrokken zijn, na volledig, klinisch herstel, de volgende diagnostische testen geadviseerd.

 • In Groep C:

 1. Inspanningstest met monitoren van de cardiale elektrische activiteit en beoordeling van de O2 saturatie in ruste, tijdens en na de test

 2. Spirometrietest

 3. Diffusiecapaciteit van de longen test

Naar goeddunken van de behandelend arts kunnen de volgende toegevoegd worden:

 1. Kleurendoppler echocardiografie

 2. 24hr Holter ECG inclusief een oefensessie of inspanningstest

 3. Borst röntgenfoto of HRCT

 4. Bloedonderzoek

 

 • Groep D : Cardiopulmonale inspanningstest (CPIT), wordt ten zeerste aanbevolen bovenop wat hierboven genoemd is.

 

Tabel #1

Conditie/Stadium

Eigenschappen

Asymptomatische infectie Diagnose van SARS-CoV-2 bij volledige afwezigheid van symptomen
Paucysymptomatische vorm Aanwezigheid van symptomen, zoals neusverstopping en/of zere keel, zonder koorts, hoesten, malaise, hoofdpijn en/of spierpijn
Milde ziekte Aanwezigheid van milde symptomen (d.w.z. koorts, hoesten, verlies van smaak en reuk, malaise, hoofdpijn, spierpijn), zonder kortademigheid, ademnood of abnormale borstfoto’s
Gematigde ziekte SpO2 > of = 94% en klinisch of radiologisch bewijs van longontsteking
Ernstige ziekete SpO2 < 94%, PaO2/FiO2 <300, ademsnelheid > 30/min (in volwassenen), of pulmonale infiltraten > 50%
Kritieke ziekte Ademhalingsfalen, septische shock, en/of multi-systeem falen

 

 

Hier kun je deze update downloaden.

Leer meer over DAN Europes research dat uitgevoerd wordt over weer gaan duiken na Covid-19.