UWAŻAJ! ŚRUBY NAPĘDOWE MOGĄ ZABIĆ!

Kampania DAN Europe zapobiegania urazom powodowanym przez śruby napędowe skupia się na koncepcji zarządzania ryzykiem z dwóch punktów widzenia: kierujących jednostkami pływającymi i nurków.

Ze wszystkich rodzajów urazów nurkowych, te związane ze śrubami napędowymi należą do najbardziej przerażających. Smutną wiadomością jest to, że kilku nurków zostało zabitych lub poważnie rannych przez śruby napędowe.
Wierzymy, że wielu z takich wypadków można łatwo uniknąć, poprzez zwiększanie świadomości, stosowaniu dobrych praktyk żeglarskich i respektowaniu pewnych prostych zasad przez nurków.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
DLA STERNIKÓW
Zapobieganie wypadkom związanych ze śrubami napędowymi kiedy kierujesz jednostką pływającą

 

Trzymaj dystans co najmniej 100 metrów od flagi nurkowej (flagi Alfa), chyba że prowadzisz działania nurkowe, wieziesz freediverów lub osoby pływające z fajką.
Pamiętaj, że nurkowie mają często problem z określeniem odległości pod wodą i mogą oddalić się od flagi.

Nie pozwalaj schodzić nikomu na platform rufową, kiedy silnik ma włączony bieg i napędza śrubę. Platforma rufowa może być śliska i nurkowie mogą spaść na obracającą się śrubę.

 

Jeśli prowadzisz grupę nurków, upewnij się, że nurkowie wchodzący do wody nie zbliżają się do śruby. Śruba ma ostre krawędzie i jest niebezpieczna, nawet gdy się nie obraca.

 

Zapewnij łatwe i bezpieczne wejście z wody na pokład.

 

Zanim włączysz silnik, upewnij się, że żaden nurek nie znajduje się w otoczeniu lub pod łodzią.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA NURKÓW
Zapobieganie wypadkom związanym ze śrubami napędowymi kiedy nurkujesz

 

Zawsze wywieszaj flagę nurkową (flagę Alfa) przed rozpoczęciem nurkowania. Flaga może być umieszczona na pływaku lub na maszcie jednostki pływającej i musi być dobrze widoczna ze wszystkich stron.

 

Zawsze wynurzaj się w odległości do 50 m od swojej flagi nurkowej, lub blisko rafy, jeśli taka występuje.

 

Jeśli awaryjnie wynurzasz się z dala od flagi nurkowej, użyj bojki nurkowej.

 

Kontroluj swoją pływalność i unikaj niekontrolowanych wynurzeń.

 

Podczas wynurzania rozglądaj się wokoło i zachowaj szczególną ostrożność.

Flaga nurkowa,

czy flaga Alfa

jest ochroną i sygnałem ostrzegawczym, używanym na wodzie to informowania, że pod wodą jest nurek, i jednostki pływające (statki, łodzie, surferzy itp.) powinni zachować dystans i przepływać z małą prędkością. To może być niebiesko-biała flaga, podzielona pionowo, lub czerwona z białym ukośnym pasem.