Helping Divers Since 1983
Pomagamy i chronimy nurków oraz przeprowadzamy badania naukowe, aby nurkowanie było dla wszystkich bezpieczniejsze, bardziej dostępne i nie naruszało równowagi ekologicznej.
Diving Safety since 1983

Wszystko zaczęło temu z miłości do bezpieczeństwa nurkowania. Od tej pory przeprowadzamy badania, uczymy się i dzielimy się naszą wiedzą. W naszej podróży spotkaliśmy inspirujących ludzi, którzy pomogli nam szerzyć pasję do nurkowania.

Misją DAN Europe jest zapewnienie pomocy i ochrony wszystkim nurkom dzięki największej i najbardziej niezawodnej globalnej sieci lekarzy nurkowych.

DAN oferuje swoim członkom wiele innowacyjnych usług, w tym pierwsze na świecie ubezpieczenie stworzone specjalnie dla nurków.

DAN przeprowadza badania naukowe w celu lepszego zrozumienia fizjologii nurkowania i dzieli się tą wiedzą, aby nurkowanie było bezpieczniejsze i bardziej dostępne.

DAN opracowuje również programy nauki pierwszej pomocy dla ratowania życia w wodzie i na lądzie. Wiemy, jak unikalnie piękna i delikatna jest nasza Błękitna Planeta, dlatego jesteśmy ambasadorami walczącymi o zachowanie równowagi ekologicznej w naszej społeczności.

Polityka dotycząca równości i różnorodności

Ponieważ Fundacja DAN Europe jest organizacją równych szans, jest ona zaangażowana w promowanie kultury, która wspiera wszystkich pracowników i nikogo nie wyklucza.
Naszym celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom i kandydatom do pracy równych szans oraz upewnienie się, że nasza organizacja reprezentuje wszystkie grupy społeczne. 

POBIERZ

 

Międzynarodowy DAN
Unikalna, globalna sieć

International Divers Alert Network (IDAN) składa się z pięciu niezależnych organizacji DAN, zlokalizowanych na całym świecie.

Wszyscy przyrzekliśmy wspierać tę samą misję, działać zgodnie z procedurami uzgodnionymi przez IDAN, zapewniając najlepsze usługi wszelkiego typu dla nurków, niezależnie od tego, gdzie mogą ich potrzebować.

Każdy regionalny DAN pozostaje niezależnie zarządzaną organizacją typu non-profit, której istnienie zależy od wsparcia nurków zapewniając usługi dla ponad 400 000 członków na całym świecie.

IDAN members offer multilingual hotlines, emergency alarm centres, over 500 hyperbaric facilities as well as safety and educational services from expert specialists.

IDAN oferuje swoim członkom wielojęzyczne linie alarmowe, centra powiadamiania ratunkowego, ponad 500 ośrodków hiperbarycznych na całym świecie, jak również usługi związane z bezpieczeństwem i edukacją, świadczone przez najlepszych ekspertów.

DAN America

DAN Europe

DAN Japan

DAN Southern Africa

DAN Asia Pacific

Regionalne biura
Regionalne biura i oddziały

DAN Europe operuje w obszarze kontynentalnym Europy ze swojego biura na Malcie i w Roseto (we Włoszech), oraz przez swoje biura regionalne DAN Europe i organizacje stowarzyszone.

Fundacja posiada i kontroluje:
  • IDA Insurance Ltd i VING Ltd.
    Te dwie szczególne firmy, zarejestrowane w Unii Europejskiej, EEA, jak również w kilku krajach poza Europą, zajmują się i gwarantują najlepsze usługi ubezpieczeniowe dla członków DAN Europe na całym świecie.
     
  • DAN Europe Service Srl
    Ta firma produkuje i sprzedaje produkty zwiększające bezpieczeństwo nurkowania, materiały szkoleniowe, edukacyjne i pierwszej pomocy.