Polityka prywatności

Informacje dotyczące Rozporządzenia UE nr 679/2016

Firma DAN (Divers Alert Network) Europe z siedzibą na Malcie, Ugo Mifsud Street, Ta’Xbiex, XBX 1431, z siedzibą operacyjną i administracyjną we Włoszech, C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) (zwana dalej “Administratorem”), informuje, że zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia UE nr 2016/679 (zwanego dalej “GDPR” – w wersji polskiej “RODO”) dane osobowe uzyskane podczas rejestracji wybranych usług oraz wymagane do świadczenia tych usług będą przetwarzane, również za pomocą narzędzi elektronicznych, bezpośrednio przez DAN (Divers Alert Network) Europe i/lub za pośrednictwem osób trzecich w celach wymienionych poniżej zgodnie z podstawą prawną i przez ustalony okres czasu:
 

1. Rejestracja na stronie internetowej

Cele ściśle związane z rejestracją na stronie www.daneurope.org, świadczeniem usług, wykonywaniem postanowień umowy i zapewnieniem zgodności z przepisami.

WYKORZYSTYWANE DANE
Dane personalne i informacje kontaktowe. (Imię, nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, e-mail)
PODSTAWA PRAWNA
Umowy podpisane przez stronę.
DATA USUNIĘCIA DANYCH
Obowiązek prawny przechowywania danych (obecnie 10 lat od momentu zakończenia umowy).

 

2. ADMINISTRACJA I PŁATNOŚĆ

Cele związane z administracją, księgowością i zarządzaniem płatnościami.

WYKORZYSTYWANE DANE
Dane personalne i informacje kontaktowe.
(Imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, adres, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, e-mail) i szczegóły dotyczące płatności.
PODSTAWA PRAWNA
Zobowiązanie prawne.
DATA USUNIĘCIA DANYCH
Obowiązek prawny przechowywania danych (obecnie 10 lat od momentu zakończenia umowy).

 

 1. BADANIA NAUKOWE W ZAKRESIE MEDYCYNY 
  Cele związane z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia, które będą wykorzystywane podczas stawiania diagnozy, leczenia i terapii oraz dla rozwoju nauki; odpowiednie dane będą również przekazywane osobom trzecim, jeżeli zajdzie potrzeba określenia stanu zdrowia w nagłych przypadkach medycznych.

  WYKORZYSTYWANE DANE
  Dane personalne i informacje kontaktowe. (Imię, nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, e-mail). Dane związane z określeniem stanu zdrowia.

  PODSTAWA PRAWNA
  Pozwolenie art.9 punkt 2 podpunkt a – Rozporządzenie UE 679/2016 – GDPR.

  DATA USUNIĘCIA DANYCH
  Obowiązek prawny przechowywania danych (obecnie 10 lat od momentu zakończenia umowy).

   
 2. MARKETING
  Cele związane z działalnością firmy, taką jak marketing bezpośredni lub pośredni oraz badanie rynku.

  WYKORZYSTYWANE DANE
  Dane personalne i informacje kontaktowe. (Imię, nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, e-mail).

  PODSTAWA PRAWNA
  Pozwolenie art.22 punkt 2 podpunkt c – Rozporządzenie UE 679/2016 – GDPR.

  DATA USUNIĘCIA DANYCH
  10 lat

   
 3. ANALIZA KONSUMPCJI 
  Cele związane z profilowaniem do analizy konsumpcji i wyborów klientów.

  WYKORZYSTYWANE DANE
  Dane personalne i informacje kontaktowe. (Imię, nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, e-mail).

  PODSTAWA PRAWNA
  Pozwolenie art.22 punkt 2 podpunkt c – Rozporządzenie UE 679/2016 – GDPR.

  DATA USUNIĘCIA DANYCH
  10 lat

Podanie danych do celów określonych w punkcie 1, 2, 3 jest wymagane do realizacji warunków umowy. Odmowa podania tych danych może sprawić, że klient nie będzie mógł korzystać z oferowanych usług. Podanie danych do celów określonych w punkcie 4 i 5 jest opcjonalne i te dane mogą zostać przekazane po wyrażeniu pisemnej zgody. W tym przypadku, jeżeli klient nie wyrazi zgody, nadal będzie mógł korzystać z usług oferowanych przez DAN (Divers Alert Network) Europe, ale dane nie będą mogły być przetwarzane na cele określone w tym punkcie.


Administrator

Administratorem przetwarzania danych osobowych jest firma DAN (Divers Alert Network) Europe, która jest odpowiedzialna za zgodne z prawem i odpowiednie wykorzystywanie danych osobowych. Aby uzyskać jakiekolwiek informacje lub zwrócić się z prośbą, należy kontaktować się z firmą DAN:

 • Administrator: DAN (Divers Alert Network) Europe
  Siedziba PRAWNA: Malta, Sir Ugo Mifsud Street, XBX 1431
  Siedziba OPERACYJNA/ADMINISTRACYJNA: C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
  Włoski numer identyfikacj podatkowej: 91003700670
   
 • Kontakt:
  Numer telefonu: +39-085-893-0333
  Fax: +39-085-893-0050
  E-mail: [email protected]
  Uwierzytelniony e-mail: [email protected]
   

Masz również prawo skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych i poprosić o udzielenie jakichkolwiek informacji, zwrócić się z prośbą dotyczącą twoich danych osobowych lub zgłosić jakiekolwiek problem lub błędy w świadczeniu usługi. Firma DAN (Divers Alert Network) Europe wyznaczyła na Inspektora ochrony danych osobowych firmę Warren Ciantar, numer Vat i włoski numer identyfikacj podatkowej 02234080469, z którą możesz się skontaktować tutaj:

Tel: +39 347 1493431
E-mail: [email protected]

 

Dane osobowe

Dane osobowe będą traktowane zgodnie z gwarancjami poufności i bezpieczeństwa zapewnianymi przez obecne przepisy prawne.
Twoje dane mogą zostać przekazane poza region Unii Europejskiej. W tej sytuacji DAN (Divers Alert Network) Europe gwarantuje, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 679/2016.

Oprócz podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez następujące podmioty:

 1. podmioty prywatne i publiczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub administracyjnych zgodnie z rozporządzeniem UE Reg. nr 679/2016;
 2. konsultanci i firmy, które zajmują się świadczeniem usług i utrzymywaniem infrastruktury IT w firmie DAN;
 3. profesjonaliści, dostarczyciele usług i konsultanci, którzy świadczą usługi finansowe, biznesowe, prawne i medyczne dla firmy DAN;
 4. firmy zależne, stowarzyszone lub oddziały firmy;
 5. banki;
 6. firmy zajmujące się ściąganiem długów;
 7. firmy ubezpieczeniowe;
 8. inne firmy, które świadczą usługi dla firmy DAN;
 9. krewni osoby zainteresowanej i/lub inne podmioty w przypadku nagłej sytuacji wymagającej pomocy medycznej;
 10. inni członkowie, wspólnicy i/lub osoby zarejestrowane;
 11. organizacje zdrowotne, medyczne i pracownicy pogotowia ratunkowego;
 12. sądy, policja i inne służby mundurowe.
   

Dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom lub w żaden inny sposób.

 • Pamiętaj, ze masz prawo wymagać od Administratora - firmy DAN (Divers Alert Network) Europe, aby udzielił ci dostępu do twoich danych osobowych, jak również masz prawo do ich poprawiania lub usuwania, ograniczenia ich przetwarzania lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie oraz przeniesienia danych zgodnie z art. 13 punkt 2 podpunkt b) GDPR. Możesz to zrobić na stronie internetowej lub pisząc do nas na adres: [email protected];
 • Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności (art. 13 punkt 2 podpunkt d) GDPR);
 • Jeżeli wyraziłeś/-aś zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do jednego lub więcej celów, masz prawo do wycofania tej zgody w każdym momencie.

Privacy Policy