zasady użycia i ograniczenia prawne

Strona internetowa DAN Europe – zasady użycia i ograniczenia prawne

UWAGA: PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TE ZASADY PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY. KORZYSTAJĄC Z NIEJ ZGADZASZ SIĘ STOSOWAĆ DO ZASAD PODANYCH PONIŻEJ. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ PODANYCH ZASAD, NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY.


Użycie strony

DAN Europe ("DAN") daje ci autoryzację do przeglądania i pobierania materiałów i treści z tej strony internetowej wyłącznie dla twojego osobistego, niekomercyjnego, użytku, pod warunkiem, że zachowasz prawa autorskie i inne właściwe informacje zawarte w oryginalnym materiale na wszystkich kopiach pobranych materiałów. Nie możesz modyfikować treści na tej stroni i w żaden sposób ich reprodukować lub wystawiać na widok publiczny, ani ich dystrybuować lub w inny sposób używać ich w sposób publiczny lub komercyjny, niezależnie od celu. Używanie tych materiałów na innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym jest zabronione. Materiały publikowane na tej stronie internetowej są objęte prawami autorskimi i wszelkie nieautoryzowane użycie tych materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw. Jeśli naruszysz te zasady twoja autoryzacja do korzystania z tej strony automatycznie wygasa i musisz niezwłocznie zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały.


Zrzeczenie

MATERIAŁY (W TYM CAŁE OPROGRAMOWANIE) I USŁUGI NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZONE TAKIE JAKIE SĄ, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI HANDLOWEJ, DOPASOWANIA DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, LUB NIENARUSZALNOŚCI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Zobowiązania DAN związane z jego produktami i usługami są objęte uregulowaniami na podstawie których są dostarczane i nic na tej stronie internetowej nie może być interpretowane jako zmiana tych uregulowań.

DAN nie gwarantuje dokładności i pełności prezentowanych materiałów, oprogramowania i usług na tej stronie internetowej.

DAN może dokonywać zmian w materiałach i usługach prezentowanych na tej stronie, lub produktów i cen opisanych tutaj, w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Materiały i usługi na tej stronie internetowej mogą być nie aktualne, i DAN nie podejmuje się aktualizacji materiałów i usług na tej stronie internetowej.

Informacje publikowane na tej stronie internetowej mogą odnosić się do produktów, programów lub usług niedostępnych w twoim kraju. Skonsultuj się z lokalną firmą współpracującą z DAN aby uzyskać informacje na temat produktów, programów i usług, które mogą być dostępne dla ciebie. Stosowane prawo może nie pozwalać na wyłączenie gwarancji, więc to wyłączenie nie dotyczy ciebie.


Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM RAZIE DAN, JEGO DOSTAWCY LUB INNE FIRMY TRZECIE WYMIENIONE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ POCIĄGANE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZCZERBEK DOWOLNEGO RODZAJU (OBEJMUJĄCY, BEZ OGRANICZEŃ, TEN WYNIKAJĄCY W UTRATY DOCHODU, UTRATĘ DANYCH LUB PRZERWANIE PRACY FIRMY) WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA, NIEMOŻLIWOŚCI UŻYCIA, LUB MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG ZAWARTYCH NA KTÓREJŚ LUB WSZYSTKICH STRONACH, NIEZALEŻNIE CZY OPARTYCH NA GWARANCJI, KONTRAKCIE CZY INNEJ TEORII PRAWNEJ I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DAN ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH USZCZERBKÓW.


Użycie oprogramowania

Wszelkie oprogramowanie dostępne do pobrania z tej strony jest objęte prawem autorskim DAN i/lub jego dostawców. Użycie tego oprogramowania jest objęte przepisami umowy licencyjnej użytkownika końcowego, jeśli występuje, która towarzyszy lub jest zawarta w oprogramowaniu („Umowa licencyjna”). Możesz nie pobierać i nie instalować żadnego oprogramowania, któremu towarzyszy lub które zawiera umowę licencyjną, chyba że przeczytasz i zaakceptujesz warunki umowy licencyjnej. REPRODUKCJA LUB DALSZA DYSTRYBUCJA TEGO OPROGRAMOWANIA JEST ZABRONIONE ZA WYJĄTKIEM PODANYM W STOSOWNEJ UMOWIE LICENCYJNEJ.


Zgłoszenia użytkowników

DAN nie chce otrzymywać poufnych lub prawnie zastrzeżonych informacji od ciebie za pomocą tej strony internetowej. Wszelkie materiały, informacje lub inna komunikacja („komunikacja”) wysyłana przez ciebie lub umieszczana na tej stronie internetowej powinna być traktowana jako nie-poufna i nie zastrzeżona prawnie. DAN nie będzie miał żadnych obowiązków w związku z komunikacją. DAN i wyznaczone przez DAN osoby mogą w sposób dowolny kopiować, udostępniać, dystrybuować, załączać i w inny sposób używać komunikacji i wszystkich danych, obrazów, dźwięków, tekstu i innych obiektów zawartych w niej do wszelkich komercyjnych i nie-komercyjnych zastosowań. Dane osobowe, które mogą cię identyfikować, a które przesyłasz do DAN w celu otrzymania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z opublikowaną polityką prywatności DAN. Nie wolno ci umieszczać lub transmitować do i z tej strony wszelkich materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźby, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych i innych, które mogą stanowić naruszenie prawa.


Połączenia ze stronami internetowymi firm trzecich

Połączenia (linki) na tej stronie internetowej do obcych stron internetowych są umieszczone wyłącznie jako ułatwienie dla ciebie. Jeśli korzystasz z tych linków, opuścisz tę stronę internetową. DAN nie sprawdził wszystkich z tych obcych stron internetowych i nie kontroluje ani nie jest odpowiedzialny za żadną z tych stron czy ich zawartość. Dlatego DAN nie aprobuje ani nie prezentuje ich, ani wszelkich informacji, oprogramowania, czy innych produktów lub materiałów znalezionych na tych stronach, ani żadnych wyników, które mogą wynikać z używania tych stron.


Połączenia z tą stroną internetową

Możesz tworzyć połączenia (linki) do tej strony internetowej z innych stron, ale wyłącznie w zgodzie z wytycznymi dotyczącymi linkowania do strony DAN i w zgodzie ze wszystkimi stosowalnymi prawami.


Ogólne

DAN administruje tą stroną internetową ze swojego biura na obszarze Unii Europejskiej. DAN nie przedstawia materiałów lub usług na tej stronie internetowej jako właściwych lub dostępnych do użytku poza Unią Europejską, a dostęp do nich z innych terytoriów gdzie ta zawartość jest nielegalna jest zabroniony. Nie możesz używać lub eksportować lub re-eksportować tych materiałów lub usług z tej strony internetowej lub wykonywać kopii czy adaptacji naruszających wszelkie stosowne prawa lub regulacje obejmujące bez ograniczeń prawo i regulacje eksportowe Unii Europejskiej. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić tę stronę internetową spoza Unii Europejskiej, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny na stosowanie odpowiedniego prawa lokalnego. Te zasady są zgodnie i interpretowane zgodnie z prawem Malty i używając tę stronę internetową zgadzasz się na podleganie jurysdykcji sądów Maltańskich.

DAN może dokonywać zmian tych zasad w dowolnym czasie poprzez aktualizację tego wpisu. Powinieneś odwiedzać tę stronę co jakiś czas, aby przeglądać aktualne zasady, ponieważ obowiązują ciebie. Pewne zapisy tych zasad mogą być wyparte przez specjalne uwagi prawne lub zasady umieszczone na konkretnych stronach (częściach) tej strony internetowej.

Uwaga: każdy linkujący do strony internetowej DAN musi stosować się do wytycznych dotyczących linkowania do strony internetowej DAN i wszystkich stosownych praw.


Wytyczne dotyczące linkowania do strony internetowej DAN

Strona, która zawiera link do strony internetowej DAN:

  • Może linkować ale nie może powielać treści ze strony DAN
  • Nie powinna tworzyć środowiska przeglądarki lub granicy wokół treści DAN
  • Nie powinna sugerować, że DAN wspiera ją lub jej produkty
  • Nie powinna wprowadzać w błąd w zakresie relacji z DAN
  • Nie powinna podawać fałszywych informacji na temat produktów lub usług DAN
  • Nie powinna pokazywać logo DAN bez zgody DAN
  • Nie powinna zawierać treści, które mogą być interpretowane jako wulgarne, napastliwe lub kontrowersyjne, i powinna zawierać treści odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych