RCAPP

Recompression Chamber Assistance & Partnership Program

PŘEHLED PROGRAMU

Již od roku 1997 je posláním RCAPP pomáhat a udržovat partnerské styky s rekompresními komorami, a to kvůli jejich výbavě, výcviku i pomoci v nouzových situacích tak, aby se v případě potřeby zajistila jejich dostupnost, kvalita i bezpečnost.
DAN tento program aktivně podporuje a to prostřednictvím spolupráce s více než 200 komorami po celém světě, dokonce i v těch nejvzdálenějších zemích.

V těchto vzdálených destinacích vlastně RCAPP původně začal. A právě kvůli odloučenosti některých komor a vzhledem ke skutečnosti, že většina z těchto komor se používá pouze při potápěčských nehodách je důležité, abychom si byli jisti, že když odkážeme nějakého potápěče do tohoto zařízení, dostane se tam do dobrých rukou.

VYHODNOCENÍ RIZIKOVOSTI REKOMPRESNÍ KOMORY 

Jednou ze služeb, které těmto komorám nabízíme, je vyhodnocení jejich rizikovosti, kdy tým našich hodnotitelů prověří funkčnost daného zařízení, jeho celkovou bezpečnost, provozní postupy a stupeň vyškolenosti obsluhy.

Po návštěvě se tým vrátí zpět s mnoha fotografiemi a technickými poznámkami, které se pak využijí při sestavení zprávy o vyhodnocení rizikovosti, přičemž tato zpráva zpravidla obsahuje i řadu doporučení k provedení potřebných opatření v příslušné komoře.

Tato důvěrná zpráva s použitelnou konkrétní zpětnou vazbou a dalšími užitečnými informacemi se potom doručí do zkontrolované rekompresní komory, aby se dané zařízení mohlo věnovat pozornost doporučeným opatřením tak, aby vše splňovalo standardy a směrnice zakotvené v Příručce pro mezinárodní hodnocení rizikovosti, tj. v příručce autorizované inženýrem Francois Burmanem, prezidentem DAN Southern Africa a ředitelem odboru pro hyberbarickou a podvodní bezpečnost (u DAN America).

Díky shora popsané akci nejlépe pochopíme potřeby hyperbarického komory a také jsme schopni nabídnout konkrétní technickou nebo zdravotní asistenci. Tato pomoc se může týkat řešení zjištěných technických problémů, ale rovněž může obsahovat zdravotní rady poskytnuté některým z našich zdravotních specialistů.

KDO TĚŽÍ Z RCAPP?
KOMORY

Komory účastnící se RCAPP těží ze zdravotní a technické asistence, které se jim dostává, ale také z účasti na jednom nebo více ze shora uvedených výukových programů.

Navíc jsou zařazené do adresáře, což jim umožňuje získávání pravidelných informací o technickém vývoji a organizování příštích výukových akcí v jejich oblasti.

POTÁPĚČI

Na druhé straně potápěči těží z našeho partnerství s hyperbarickými komorami tím, že mají v případě potřeby přístup do těchto zařízení. Díky seznámení se s těmito komorami a na základě partnerství s nimi můžeme našim členům poskytovat tu nejlepší možnou péči, jestliže ji v nouzové situaci budou skutečně potřebovat.

TENTO PROJEKT V ČÍSLECH
Více než 200
hyperbarických komor
34
kurzů do roku 2018
250
absolventů
KURZY PRO HYPERBARICKÉ KOMORY

Jeden z problémů, kterému musí čelit hyperbarické komory v odloučených lokalitách, se týká jejich personálu. Mnoho komor musí spoléhat na místní lidi, kteří se zabývají potápěním, a využívat jejich pomoc při hyperbarické terapii. A protože se tito lidé časem mění, často bývá zapotřebí vyškolit nový personál. Navíc se občas mění i zdravotní obsluha. Tito medici (lékaři) pak školí personál z místních obyvatel, ale nemívají k tomu potřebný výukový program, ani vhodné studijní materiály.
Obsah kurzu a jeho organizace se mění podle představ lékaře/školitele, což může vést ke zmatkům a nejistotě lidí, kteří v komoře pracují jako obsluha.

Tým DAN RCAPP si brzy uvědomil potřebu formálně správně strukturovaného vyškolení obsluhy těchto zařízení a vytvořil bezplatný 3denní kurz pro obsluhu komory a také 5denní kurz pro operátory komory. Cílem těchto kurzů je vyškolit místní personál, jak má správně pracovat a postupovat pracovník komory uvnitř a jak se ovládá komora zvnějšku.

A protože není každá komora stejná, vytvářejí se výukové materiály (obrázky) a příručky individuálně pro každou komoru zvlášť. Tyto materiály se pak ponechají příslušné komoře, aby její vedení mohlo samo organizovat vhodné budoucí školení.

Navíc, aby se pomohlo i s technickými problémy, byl vytvořen kurz se zaměřením na diagnostiku a základní údržbu hyperbarické komory, který je k dispozici celé síti hyperbarických komor.

SPONZORSTVÍ RCAPP
Kurz pro vedoucího odpovědného za hyperbarickou bezpečnost

To increase safety in a hyperbaric facility, each chamber should have a specially trained Safety Officer, overseeing all that relates to safety in a hyperbaric setting. However, getting trained isn’t always the easiest and cheapest thing to do.

Every year, in order to assist needy chambers, DAN offers the opportunity, to a remote hyperbaric facility, to send a staff member to the US and to attend the International ATMO Hyperbaric Safety Director Training Course.
Each chamber participating in RCAPP can send their request for sponsorship to DAN Europe. All received requests are evaluated and a candidate picked from amongst the received requests.

Pro zvýšení bezpečnosti hyperbarického zařízení by měla mít každá komora speciálně vyškoleného bezpečnostního vedoucího pracovníka, který bude dohlížet na to, aby se splňovaly všechny požadavky pro zajištění bezpečného provozu daného zařízení. Nicméně vyškolit takové odborníka nebývá ani jednoduché, ani levné. Aby se potřebným komorám pomohlo, nabízí DAN každý rok odloučeným hyperbarickým zařízením možnost vyslat svého člověka do USA, aby tam absolvoval mezinárodní kurz ATMO určený pro vedoucí pracovníky odpovídající za hyperbarickou bezpečnost.
Každá komora, která se účastní RCAPP, může zaslat svou žádost o sponzorství do DAN Europe.
Všechny žádosti se vyhodnotí a vyberou se z nich vhodní kandidáti.

content:
CHCETE SE O TOM DOZVĚDĚT VÍCE?