Často kladené otázky
Často kladené otázky Potřebujete pomoc?
Níže napište téma, které hledáte, nebo hledejte v příslušné části.

Již samotné ponoření může vyvolat určité fyzické reakce. Následkem mohou být neblahé dopady zvláště na starší potápěče.

 • hromadění tekutin ve středu těla
 • stažení krevních cest pokožky
 • významně silnější vylučování moči

Nevyhnutelným důsledkem těchto dopadů souvisejících s ponorem je výrazný úbytek tekutin. To může mít hodně nepříjemné následky, hlavně pak u starších lidí, kteří tak jako tak pijí méně „než je zdrávo“. V letním tropickém a subtropickém klimatu může rychle dojít k dehydraci, která zapřičiní vážné potápěčské nehody. „Hustá krev” totiž nemůže dostatečně přispívat k odstraňování inertního plynu. Nepříznivé dopady spojené s ponory jsou obzvláště nebezpečné pro kardiovaskulární soustavu. Přesun tekutin do středu těla nutí srdce k náhlému zvýšení výkonu. A dojde-li zároveň ke snížení kožního krevního oběhu, musí se srdce vyrovnávat s ještě větším odporem.

Přímými možnými následky pak jsou:

 • akutní vysoký krevní tlak
 • oběhové poruchy
 • vyvolání srdeční arytmie
 • akutní bezdechost

Předchozí srdeční onemocnění může zapřičinit ve vodě a pod vodou nejen vážné zdravotní problémy, ale může vést i ke zvýšenému nebezpečí utonutí a k náhlé srdeční smrti.

Různé nabídky, bezplatné semináře, slevy atd. Více informací je na webové stránce věnované těmto výhodam.

Ne, při zakoupení pojištění zaplatíte zároveň členský poplatek. Proto můžete zakoupit přímo pojištění bez nutnosti nejdříve aktivovat své členství.
Ano, ke svému členství můžete kdykoli přidat i pojištění, a sice úpravou ve vaší sekci MyDAN.

Ano, můžete.
Za malý roční poplatek 27,50 € můžete získat členství (Membership) v DAN a připojit se k velké obci DAN i bez nutnosti se také pojistit.

 • Whenever possible, the insurer directly takes on the covered medical expenses, so that you do not have to pay upfront. To do so, ensure that you provide the documentation which DAN Europe will request by email.

 • Having said that, direct payment is not always feasible – for instance, it is not possible in relation to small amounts or outpatient care.

 • In such cases, you can claim later for the expenses that you had to bear (to that end, make sure you have all medical reports and proofs of payment).

 • You get to talk with expert doctors.

 • You are informed about the best facility nearby and how to get there.

 • You receive support to arrange your medical evacuation, if deemed necessary.

 • You may have medical expenses taken care of, so that you don’t have to pay upfront;​​​​​​.

 • Yes, our diving medical officers can provide assistance in over 20 languages, including English, French, German, Spanish, Italian, Dutch, Polish.
 • When you call the Alarm Center, an English-speaking operator will initially gather your basic information (name, location, contacts).
 • Following that, the operator will reroute your call to a diving medical officer who speaks your language, based on availability.

You can rely on an array of alternative channels:

 • You can send an urgent help request, along with your GPS location, via the “SOS” button on the DAN Europe App. We will then promptly contact you by phone and email.

 • You can make a call via the internet.

 • You can fill out the online form

Additionally, you can send an email to [email protected]. In that case, please always provide:

 • Your location.

 • Information about problem you are experiencing

 • A telephone number where we can reach you (no WhatsApp/Skype)

Mohou se lišit hlavně čtyřmi vlastnostmi:

 • Kurzy  bezplatné pojištění studentů lze použít pouze pro studenty začátečníkyPojištění studentů lze použít i pro studenty jiných kurzů.
 • Celkový limit  bezplatné pojištění studentů znamená jeden celkový limit ve výši €37.500 pro všechny studentyPojištění studentůznamená rozsah jednotlivého pojištění každého studenta až do částky € 30.000.
 • Trvání — bezplatné pojištěnístudentů trvá 90 dní – pojištění studentů trvá  365 dní. V každém případě však obě pojištění končí dnem vydání certifikace studentovi.
 • Přítomnost instruktora  bezplatné pojištění studentů zůstává v platnosti, pokud instruktor, který toto pojištění aktivoval, učí kurz osobně. Pojištění studentů  se vztahuje na pojištěné studenty bez ohledu na to, kdo skutečně kurz vyučuje.
 • Ano, za předpokladu, že přijímáte všechna nezbytná bezpečnostní opatření a máte zkušenosti požadované pro tento typ potápěčské činnosti.
   
 • Na druhou stranu, pojištění na odpovědnost třetí strany přestává platit, jestliže se poruší nějaký zákon nebo předpis, a to včetně potápění se do větší hloubky než povoluje certifikace.
 • Váš partner (manželský nebo partnerský).
   
 • Vaše děti do 18 let bydlící na adrese vašeho bydliště.
   
 • Vaše děti do 25 let, pokud jsou studenty denního studia na akreditované škole/univerzitě, jsou nezaměstnané a bydlí na adrese vašeho bydliště.
 • Váš partner (manželský nebo partnerský).
   
 • Vaše děti do 18 let bydlící na adrese vašeho bydliště.
   
 • Vaše děti do 25 let, pokud jsou studenty denního studia na akreditované škole/univerzitě, jsou nezaměstnané a bydlí na adrese vašeho bydliště.
K barotraumatům vnějšího ucha dochází, když se ucpe vnější zvukovod, což „uvězní“ vzduch mezi ucpávkou a ušním bubínkem. To může vyvolat nadměrný tlak nebo vakuum ve vzduchovém prostoru, jakmile potápěč mění hloubky. Blokace bývají zapřičiněny nadměrným ušním mazem, neventilovanými ušními ucpávkami nebo extrémně těsnou potápěčskou kuklou. Následkem sílícího tlaku a stlačení vnějšího ucha může okolní tkáň naplnit zvukovod krví a tekutinou, nebo může prasknout ušní bubínek. Potápěč cítí bolest a po uvolnění tlaku (způsobeném prasknutím bubínku) se dostane do středního ucha studená voda, což vede k závrati.
 • Toto pojištění se vztahuje na zdravotní nouzové situace související s potápěním a platí v celém světě (pokud si nezvolíte plán "Dive Local") 365 dnů.
 • Pojištění na zdravotní nouzové situace NESOUVISEJÍCÍ s potápěním platí pouze při cestách do ciziny a po určitý počet dní, který se liší podle typu pojištění, které jste si vybrali.
 • Pojištění na odpovědnost třetí strany platí celostvětově, vyjma Spojených států a Kanady.

Připojení se k DAN může zahrnovat pojištění na potápěčské nehody.

 • Chcete-li se pojistit na zranění související s potápěním, zvolte si pojištění typu Sport Member.
 • Jste-li instruktor nebo průvodce a potřebujete pojištění na právní odpovědnost, zvolte si typ pojištění Pro Member. Upozornění: Pojištění na právní odpovědnost nemusí být dostupné v       každé zemi. 
 • Jestliže se chcete přihlásit do DAN Europe, ale nemáte zájem o pojištění, aktivujte své Membership.
 • JJste-li komerční potápěč, vyžádejte si cenovou nabídku zde.
 • DAN Europe nenabízí pojištění potápěčského vybavení.
   
 • Pojištění typu Pro Member se vztahuje pouze na výbavu pojištěnce nebo záchrance pro případy odškodnitelné vlastní potápěčské nehody nebo odškodnitelné potápěčské nehody třetí strany (do pojistného limitu uvedeného na dokladu o pojištění).
 • Rozšíření pro případ úmrtí: Svůj limit plnění pro případ úmrtí při potápěčské nehodě můžete rozšířit o 25 000 € nebo 50 000 €. Toto rozšíření se nevztahuje na technické ponory.
   
 • Travel No-Limits: Můžete rozšířit trvání pojištění na nepotápěčské nouzové situace v cizině na celé předplatné období (jeden rok).
   
 • Výhody pro vaši rodinu: Do pojištění můžete zahrnout své rodinné příslušníky (partnera a/nebo děti).
 • Ano, za předpokladu, že přijímáte všechna nezbytná bezpečnostní opatření a máte zkušenosti požadované pro tento typ potápěčské činnosti.
   
 • Na druhou stranu, pojištění na odpovědnost třetí strany přestává platit, jestliže se poruší nějaký zákon nebo předpis, a to včetně potápění se do větší hloubky než povoluje certifikace.
 • Rozšíření pro případ úmrtí: Svůj limit plnění pro případ úmrtí při potápěčské nehodě můžete rozšířit o 25 000 € nebo 50 000 €. Toto rozšíření se nevztahuje na technické ponory.
   
 • Travel No-Limits: Můžete rozšířit trvání pojištění na nepotápěčské nouzové situace v cizině na celé předplatné období (jeden rok).
   
 • Výhody pro vaši rodinu: Do pojištění můžete zahrnout své rodinné příslušníky (partnera a/nebo děti).