Často kladené otázky
Často kladené otázky Potřebujete pomoc?
Níže napište téma, které hledáte, nebo hledejte v příslušné části.
 • Rozšíření pro případ úmrtí: Svůj limit plnění pro případ úmrtí při potápěčské nehodě můžete rozšířit o 25 000 € nebo 50 000 €. Toto rozšíření se nevztahuje na technické ponory.
   
 • Travel No-Limits: Můžete rozšířit trvání pojištění na nepotápěčské nouzové situace v cizině na celé předplatné období (jeden rok).
   
 • Výhody pro vaši rodinu: Můžete sem zahrnout pojištění na nepotápěčské nouzové situace v cizině vztahující se na členy své rodiny (partnera a/nebo děti).
 • Vaši členskou kartu obdržíte e-mailem, jakmile bude platba potvrzena.

 • Tato karta bude k dispozici také v oblasti MyDAN a na aplikaci DAN Europe.
 • Ve snaze omezit potenciální negativní dopad našich činností na životní prostředí jsou všechny karty DAN Europe stoprocentně digitální.
 • Ano, vaše pojištění zůstává v platnosti, i když se rozhodnete cestovat navzdory nedoporučení vaší vlády.
 • Uvědomte si však, že DAN vám možná nedokáže pomoci stejně účinně, jak by tomu bylo za normálních okolností, a sice kvůli možným vážným logistickým problémům způsobeným pandemií v některých oblastech.
 • Např. vyřízení repatriace může být neproveditelné kvůli uzavřeným hranicím; navíc zdravotní zařízení mohou být přeplněná nebo zcela nedostupná.
 • Proto prosím pečlivě sledujte informace a rady poskytované svou vládou i místními úřady destinace, do které se chcete vydat.
 • Ano, vaše pojištění zůstává platné podle podmínek a rozsahu vaší uzavřené pojistky.
 • Upozorňujeme však, že:
  • V případě potápěčské nouzové situace (emergency) platí vaše pojištění za předpokladu, že nebyla vyhlášená žádná omezení na potápěčské aktivity v oblasti, kde se chcete potápět.
  • V případě nepotápěčské nouzové situace (emergency) v zahraničí se výdaje související s Covidem-19 z pojištění vylučují.
 • Na rozdíl od standardních cestovních pojištění se pojistky od DAN Europesoustřeďují výhradně na zdravotní nouzové situace.
 • Z tohoto důvodu nejsou pojištěny následky způsobené přerušením cest kvůli Covidu-19.
 • Např. jestliže by měl být zrušen váš let, pojistitel by nepřevzal vaše náklady, protože se nejedná o výdaje ve zdravotní nouzové situaci.  
 • Viz také: Je v potápěčském pojištění zahrnuto také standardní cestovní zdravotní pojištění?
 • Toto pojištění se vztahuje na zdravotní nouzové situace související s potápěním a platí v celém světě 365 dnů.
 • Pojištění na zdravotní nouzové situace NESOUVISEJÍCÍ s potápěním platí pouze při cestách do ciziny a po určitý počet dní, který se liší podle typu pojištění, které jste si vybrali.
 • Pojištění na odpovědnost třetí strany platí celostvětově, vyjma Spojených států a Kanady.
Ano, tato studentská pojištění můžete použít i pro studenty sídlící v jiných zemích
Ano, platí celosvětově.
Ne, nevztahuje.
Studentská pojištění jsou platná pouze během kurzů, pro které byla pojištění uzavřena.
 • Vstupte do svého MyDAN
 • Klikněte na „Pojištění“
 • V sekci pro studenty klikněte na „Přidat nového uživatele“. Jestliže má student již svůj účet DAN, klikněte na „Vybrat již registrovaného studenta“.
 • Tím se pojištění okamžitě zaktivuje a dostanete o tom zprávu e-mailem.
 • Bezplatné studentské pojištění lze použít pouze pro studenty začátečníky – ostatní studentská pojištění lze použít také pro studenty jiných kurzů.
 • Bezplatné pojištění představuje jeden celkový pojistný limit ve výši 15 000 € pro všechny studenty – ostatní studentská pojištění představují individuální pojistné limity pro každého studenta až do 30 000 €.
 • Bezplatné pojištění trvá maximálně 90 dnů – ostatní studentská pojištění trvají až 365 dnů. Ale obě tato pojištění končí dnem studentovy certifikace.
 • Bezplatné pojištění platí tak dlouho, dokud instruktor, který je používá, osobně učí příslušný kurz – ostatní studentská pojištění se vztahují na pojištěné studenty bez ohledu na to, kdo je v kurzu vyučuje.
Ano, máte.
Počet studentů pojištěných bezplatně se liší podle druhu vašeho vlastního pojištění.
Můžete pojistit své student přístrojového a volného potápění, kteří navštěvují kurzy pro začátečníky, pokročilé i kurzy speciální, jakož i workshopy volného potápění.
Pro a Club Members a rovněž DAN Professional a Business Partners
 • Země trvalého pobytu znamená zemi vašeho trvalého pobytu v okamžiku požádání o toto pojištění. Je to země, kam byste byl v případě potřeby/nutnosti dopraven při zdravotní nouzové situaci.
 • Musíte uvést zemi svého skutečného trvalého pobytu, tedy zemi, kde sídlíte podle zákona.
 • Pro obdržení svých poštovních zásilek můžete uvést odlišnou poštovní adresu.
 • Ať jste v cizině nebo ve vlasti, pojištění platí jeden rok po celém světě.
 • Pojištění pro zdravotní nouzové situace nesouvisející s potápěním platí pouze při cestách do ciziny, a sice po určitý počet cestovních dnů za celý rok (60 u Bronze, 90 u Silver, 120 u Gold).
 • Cestovní dny se počítají od okamžiku, kdy začala příslušná cesta. Např.: jestliže si zaktivujete Pro Silver až po 10 dnech od začátku své cesty do ciziny, pojištění na nepotápěčskou nehodu se sníží na 80 dnů za rok.
 • Slovem „Cesta" se myslí cesta mimo vlastní zemi trvalého pobytu, přičemž se taková cesta neuskutečňuje z důvodu práce, zaměstnání či jiné povolání, než jakým je p
 • Jestliže si přidáte jako další výhodu „Travel No-Limits”, rozšíříte trvání pojištění na nepotápěčské nehody na celé pojistné období (jeden rok).

Ano, vaše členství v DAN Europe a s tím spojené zdravotní pojištění platí celosvětově, tedy i v USA a Kanadě. Ve zvláštních případech odpovědnosti třetí strany a pojištění na právní výdaje u profesionálních potápěčů se pojistné plnění vztahuje pouze na situace, když budete žalován u soudu nebo podle zákonů platných na území DAN Europe. Pojišťovny DAN Europe nejsou oprávněné poskytovat pojištění odpovědnosti obyvatelům nebo společnostem zapsaným na území USA a/nebo Kanady. Níže uvádíme několik příkladů pojištění odpovědnosti:

 • Jste-li v USA nebo v Kanadě na studijní cestě nebo jako doprovod evropských studentů/klientů, jste pojištěn pouze podle pojistných podmínek a v případě, že budete žalován u soudu nebo podle zákonů platných na území DAN Europe. Myslí se tím situace, kdy vás bude žalovat student nebo klient po návratu do Evropy, tedy ne v USA nebo v Kanadě.
 • Jste-li v USA nebo v Kanadě na studijní cestě nebo jako doprovod evropských studentů/klientů, jste pojištěn podle pojistných podmínek. Vaše pojištění také platí, jestliže budete žalován u soudu nebo podle zákonů platných na území DAN Europe. V takovém případě se myslí situace, kdy bude student nebo klient uplatňovat svůj nárok po návratu do Evropy, tedy ne v USA nebo v Kanadě.
 • Jestliže jste pojištěn a provádíte nějakou profesionální činnost v USA nebo v Kanadě v rozporu s místními zákony o přistěhovalectví, zaměstnání nebo pojištění, může být vaše pojištění neplatné kvůli porušení zákona.
Ano, zůstává. Pojištění studentů totiž nemá nic společného s pojištěním profesionální odpovědnosti v rámci vašeho pojištění typu Pro Member.
Když se rozhodnete svým studentům žádné pojištění neposkytovat, nijak to neovlivní pojištění vaší odpovědnosti (jestliže je máte ).
 • Ne, vaši studenti nejsou automatcky pojištěni.
 • Nicméně, bezplatně můžete pojistit určitý počet svých studentů začátečníků, když je zaregistrujete do svého MyDAN.
 • Navíc můžete zakoupit specifická pojištění pro své studenty přístrojového i volného potápění navštěvující začátečnické, pokročilé a specializované kurzy, a také workshopy volného potápění.
Během procesu přihlášení / obnovení můžete o tuto oznamovací službu požádat, a sice označením rámečku vedle textu „Rovněž zašlete oznámení mé školicí agentuře". Poté jen vyberete organizaci z nabídnutého seznamu a vložíte svůj instruktorský kód. Toto oznámení však nenahrazuje povinnost instruktora plnit smluvní závazky podepsané v době certifikace.