Často kladené otázky
Často kladené otázky Potřebujete pomoc?
Níže napište téma, které hledáte, nebo hledejte v příslušné části.
 • Toto pojištění se vztahuje na zdravotní nouzové situace související s potápěním a platí v celém světě (pokud si nezvolíte plán "Dive Local") 365 dnů.
 • Pojištění na zdravotní nouzové situace NESOUVISEJÍCÍ s potápěním platí pouze při cestách do ciziny a po určitý počet dní, který se liší podle typu pojištění, které jste si vybrali.
 • Pojištění na odpovědnost třetí strany platí celostvětově, vyjma Spojených států a Kanady.

Připojení se k DAN může zahrnovat pojištění na potápěčské nehody.

 • Chcete-li se pojistit na zranění související s potápěním, zvolte si pojištění typu Sport Member.
 • Jste-li instruktor nebo průvodce a potřebujete pojištění na právní odpovědnost, zvolte si typ pojištění Pro Member. Upozornění: Pojištění na právní odpovědnost nemusí být dostupné v       každé zemi. 
 • Jestliže se chcete přihlásit do DAN Europe, ale nemáte zájem o pojištění, aktivujte své Membership.
 • JJste-li komerční potápěč, vyžádejte si cenovou nabídku zde.
 • Váš partner (manželský nebo partnerský).
   
 • Vaše děti do 18 let bydlící na adrese vašeho bydliště.
   
 • Vaše děti do 25 let, pokud jsou studenty denního studia na akreditované škole/univerzitě, jsou nezaměstnané a bydlí na adrese vašeho bydliště.
 • DAN Europe nenabízí pojištění potápěčského vybavení.
   
 • Pojištění typu Pro Member se vztahuje pouze na výbavu pojištěnce nebo záchrance pro případy odškodnitelné vlastní potápěčské nehody nebo odškodnitelné potápěčské nehody třetí strany (do pojistného limitu uvedeného na dokladu o pojištění).
 • Rozšíření pro případ úmrtí: Svůj limit plnění pro případ úmrtí při potápěčské nehodě můžete rozšířit o 25 000 € nebo 50 000 €. Toto rozšíření se nevztahuje na technické ponory.
   
 • Travel No-Limits: Můžete rozšířit trvání pojištění na nepotápěčské nouzové situace v cizině na celé předplatné období (jeden rok).
   
 • Výhody pro vaši rodinu: Do pojištění můžete zahrnout své rodinné příslušníky (partnera a/nebo děti).
 • Ano, za předpokladu, že přijímáte všechna nezbytná bezpečnostní opatření a máte zkušenosti požadované pro tento typ potápěčské činnosti.
   
 • Na druhou stranu, pojištění na odpovědnost třetí strany přestává platit, jestliže se poruší nějaký zákon nebo předpis, a to včetně potápění se do větší hloubky než povoluje certifikace.
 • Rozšíření pro případ úmrtí: Svůj limit plnění pro případ úmrtí při potápěčské nehodě můžete rozšířit o 25 000 € nebo 50 000 €. Toto rozšíření se nevztahuje na technické ponory.
   
 • Travel No-Limits: Můžete rozšířit trvání pojištění na nepotápěčské nouzové situace v cizině na celé předplatné období (jeden rok).
   
 • Výhody pro vaši rodinu: Do pojištění můžete zahrnout své rodinné příslušníky (partnera a/nebo děti).
 • Váš partner (manželský nebo partnerský).
   
 • Vaše děti do 18 let bydlící na adrese vašeho bydliště.
   
 • Vaše děti do 25 let, pokud jsou studenty denního studia na akreditované škole/univerzitě, jsou nezaměstnané a bydlí na adrese vašeho bydliště.

Znamená to poskytování poradenství a instruktáží v potápěčských činnostech včetně všech supervizních, výcvikových, doprovodných nebo průvodcovských služeb poskytovaných instruktory potápění, pomocnými instruktory a podvodními průvodci.

 • Ano, můžete ukončit své nynější pojištění a okamžitě aktivovat pojištění nové, které bude platit dalších 12 měsíců.
 • Nevyužité období vašeho pojištění se odečte od nákladů na pojištění nové.
 • Např.: změníte-li své pojištění 3 měsíce předtím, než by vypršelo, hodnota těch 3 zbývajících měsíců se odečte od celkové ceny za pojištění nové.
 • Prostřednictvím této webové stránky můžete změnit své aktuální pojištění.

Pro takové situace se vyhledejte informace v příslušné části naší webové stránky.

 • Kdykoli to je možné, převezme pojistitel zdravotní výdaje přímo tak, abyste je nemuseli uhradit předem.
 • K tomu je však třeba dodat, že přímá platba není naprosto vždy možná– např. není možná v případě malých výdajů za ambulantní péči.
 • V takovém případě můžete úhradu vzniklých výdajů nárokovat později (samozřejmě, jestliže je můžete prokázat zdravotními zprávami a doklady o proplacení příslušných výkonů).

Před zakoupením pojištění zašlete e-mail na adresu medicalreferrals@daneurope.orgobsahující:

 • shrnutí vašeho zdravotního stavu;

 • informace o lécích, které užíváte, a také jejich dávkování;

 • kopii vašeho lékařského potvrzení o způsobilosti k potápění (Je-li k dispozici).

 • Ne, nejsou automaticky pojištěni.
 • Můžete však bezplatně pojistit určitý počet svých studentů začátečníků tak, že je zaregistrujete na svém MyDAN.
 • Dále můžete zakoupit specifická pojištění pro své studenty přístrojového a volného potápění
 • Ať jste v cizině nebo ve vlasti, pojištění platí jeden rok po celém světě.
 • Pojištění pro zdravotní nouzové situace nesouvisející s potápěním platí pouze při cestách do ciziny, a sice po určitý počet cestovních dnů za celý rok (60 u Bronze, 90 u Silver, 120 u Gold).
 • Cestovní dny se počítají od okamžiku, kdy začala příslušná cesta. Např.: jestliže si zaktivujete Pro Silver až po 10 dnech od začátku své cesty do ciziny, pojištění na nepotápěčskou nehodu se sníží na 80 dnů za rok.
 • Slovem „Cesta" se myslí cesta mimo vlastní zemi trvalého pobytu, přičemž se taková cesta neuskutečňuje z důvodu práce, zaměstnání či jiné povolání, než jakým je p
 • Jestliže si přidáte jako další výhodu „Travel No-Limits”, rozšíříte trvání pojištění na nepotápěčské nehody na celé pojistné období (jeden rok).
 • Pojištění DAN Europe se vztahuje na úhradu zdravotních nouzových situací v cizině, neznamená to plné cestovní nebo zdravotní pojištění.
 • Pojištění na zdravotní nouzové situace NESOUVISEJÍCÍ s potápěním platí pouze při cestách do ciziny a po určitý počet dní, který se liší podle typu pojištění, které jste si vybrali. Např. 90 dnů za rok u pojištění typu Silver.
 • Není nutné sdělit předem údaje o svém pobitě v zahraničí. Ověřeni dnů strávených na cestách je jen jeden ze standardních ovládacích prvků který pojišťovatel kontroluje ihned po nehodě. Pro tyto kontroly pojišťovací společnost může využit různé cesty, jako například kontrolu pasu a letenek.

 •  Další informace o této záležitosti naleznete ve smluvních podmínkách svého pojištění.

Zajistěte vyplnění a odeslání formuláře o nehodě do 14 dnů od data nehody.

Přihlaste se do svého MyDAN > Pojištění a zaregistrujte každého potápěčského instruktora/průvodce do vyhrazené sekce.  

 • DAN Membership a pojištění platí 365 dnů.
  Upozornění: Jestliže si je zaplatíte dnes, začne platit až zítra. Navíc, jestliže budete platit bankovním převodem, může se aktivace pojištění zdržet o několik dnů, a sice až do doby připsání platby na daný účet.
 • Neobnovuje se automaticky, musíte o to výslovně požádat e-mailem.
 • Své členství v DAN můžete obnovit již šest měsíců před vypršením stávajícího členství. Jestliže tak učiníte, nové členství začne platit od okamžiku skončení stávajícího, nedojde k žádnému překrývání jednotlivých období.
 • Případná předčasně obnovená členství ale neznamenají žádné slevy.
 • Obnovení se provede tak, že kliknete na „Připojit / Obnovit” a pokračujete on-line podle požadovaných kroků. Pozor: Jestliže je vaše členství ještě aktivní a vy si je chcete již obnovit, NEKLIKEJTE na „Zvýšit členství”, protože tímto tlačítkem se pouze mění váš současný typ pojištění.
 • Na této webové stránce můžete své pojištění obnovit.
 • Ne, vaši studenti nejsou automatcky pojištěni.
 • Nicméně, bezplatně můžete pojistit určitý počet svých studentů začátečníků, když je zaregistrujete do svého MyDAN.
 • Navíc můžete zakoupit specifická pojištění pro své studenty přístrojového i volného potápění.