FAQ COVID 19
 • Výdaje související s Covidem-19(např. specializovaná léčba nebo repatriace) pojištěny nejsou.
 • Pojištěna je však okamžitá život zachraňující zdravotní péče během prvních hodin po příjmu, jestliže je zapotřebí.
 • Na rozdíl od standardních cestovních pojištění se pojistky od DAN Europesoustřeďují výhradně na zdravotní nouzové situace.
 • Z tohoto důvodu nejsou pojištěny následky způsobené přerušením cest kvůli Covidu-19.
 • Např. jestliže by měl být zrušen váš let, pojistitel by nepřevzal vaše náklady, protože se nejedná o výdaje ve zdravotní nouzové situaci.  
 • Viz také: Je v potápěčském pojištění zahrnuto také standardní cestovní zdravotní pojištění?
 • Ano, vaše pojištění zůstává platné podle podmínek a rozsahu vaší uzavřené pojistky.
 • Upozorňujeme však, že:
  • V případě potápěčské nouzové situace (emergency) platí vaše pojištění za předpokladu, že nebyla vyhlášená žádná omezení na potápěčské aktivity v oblasti, kde se chcete potápět.
  • V případě nepotápěčské nouzové situace (emergency) v zahraničí se výdaje související s Covidem-19 z pojištění vylučují.
 • Ano, vaše pojištění zůstává v platnosti, i když se rozhodnete cestovat navzdory nedoporučení vaší vlády.
 • Uvědomte si však, že DAN vám možná nedokáže pomoci stejně účinně, jak by tomu bylo za normálních okolností, a sice kvůli možným vážným logistickým problémům způsobeným pandemií v některých oblastech.
 • Např. vyřízení repatriace může být neproveditelné kvůli uzavřeným hranicím; navíc zdravotní zařízení mohou být přeplněná nebo zcela nedostupná.
 • Proto prosím pečlivě sledujte informace a rady poskytované svou vládou i místními úřady destinace, do které se chcete vydat.

Důležité: Informace zveřejněné na této stránce v žádném případě nenahrazují ani nedoplňují pojištění a pojistné podmínky.