Všeobecné často kladené otázky
Každý, kdo sídlí nebo je občanem země nacházející se v následujících zeměpisných oblastech: Zeměpisná Evropa, země hraničící se Středozemním a Rudým mořem, Střední východ a země hraničící s Perským zálivem, země hraničící s Indickým oceánem severně od rovníku včetně Keni, Tanzánie a Zanzibaru, ale také s nimi související zámořská teritoria, regiony a chráněné oblasti.

Připojení se k DAN může zahrnovat pojištění na potápěčské nehody.

 • Chcete-li se pojistit na zranění související s potápěním, zvolte si pojištění typu Sport Member.
 • Jste-li instruktor nebo průvodce a potřebujete pojištění na právní odpovědnost, zvolte si typ pojištění Pro Member. Upozornění: Pojištění na právní odpovědnost nemusí být dostupné v       každé zemi. 
 • Jestliže se chcete přihlásit do DAN Europe, ale nemáte zájem o pojištění, aktivujte své Membership.
 • JJste-li komerční potápěč, vyžádejte si cenovou nabídku zde.
 • DAN Membership a pojištění platí 365 dnů.
  Upozornění: Jestliže si je zaplatíte dnes, začne platit až zítra. Navíc, jestliže budete platit bankovním převodem, může se aktivace pojištění zdržet o několik dnů, a sice až do doby připsání platby na daný účet.
 • Neobnovuje se automaticky, musíte o to výslovně požádat e-mailem.
 • Své členství v DAN můžete obnovit již šest měsíců před vypršením stávajícího členství. Jestliže tak učiníte, nové členství začne platit od okamžiku skončení stávajícího, nedojde k žádnému překrývání jednotlivých období.
 • Případná předčasně obnovená členství ale neznamenají žádné slevy.
 • Obnovení se provede tak, že kliknete na „Připojit / Obnovit” a pokračujete on-line podle požadovaných kroků. Pozor: Jestliže je vaše členství ještě aktivní a vy si je chcete již obnovit, NEKLIKEJTE na „Zvýšit členství”, protože tímto tlačítkem se pouze mění váš současný typ pojištění.
 • Na této webové stránce můžete své pojištění obnovit.
 • Ano, můžete ukončit své nynější pojištění a okamžitě aktivovat pojištění nové, které bude platit dalších 12 měsíců.
 • Nevyužité období vašeho pojištění se odečte od nákladů na pojištění nové.
 • Např.: změníte-li své pojištění 3 měsíce předtím, než by vypršelo, hodnota těch 3 zbývajících měsíců se odečte od celkové ceny za pojištění nové.
 • Prostřednictvím této webové stránky můžete změnit své aktuální pojištění.
 • Toto pojištění se vztahuje na zdravotní nouzové situace související s potápěním a platí v celém světě (pokud si nezvolíte plán "Dive Local") 365 dnů.
 • Pojištění na zdravotní nouzové situace NESOUVISEJÍCÍ s potápěním platí pouze při cestách do ciziny a po určitý počet dní, který se liší podle typu pojištění, které jste si vybrali.
 • Pojištění na odpovědnost třetí strany platí celostvětově, vyjma Spojených států a Kanady.
 • Kdykoli to je možné, převezme pojistitel zdravotní výdaje přímo tak, abyste je nemuseli uhradit předem.
 • K tomu je však třeba dodat, že přímá platba není naprosto vždy možná– např. není možná v případě malých výdajů za ambulantní péči.
 • V takovém případě můžete úhradu vzniklých výdajů nárokovat později (samozřejmě, jestliže je můžete prokázat zdravotními zprávami a doklady o proplacení příslušných výkonů).
 • Pojištění DAN Europe se vztahuje na úhradu zdravotních nouzových situací v cizině, neznamená to plné cestovní nebo zdravotní pojištění.
 • Pojištění na zdravotní nouzové situace NESOUVISEJÍCÍ s potápěním platí pouze při cestách do ciziny a po určitý počet dní, který se liší podle typu pojištění, které jste si vybrali. Např. 90 dnů za rok u pojištění typu Silver.
 • Není nutné sdělit předem údaje o svém pobitě v zahraničí. Ověřeni dnů strávených na cestách je jen jeden ze standardních ovládacích prvků který pojišťovatel kontroluje ihned po nehodě. Pro tyto kontroly pojišťovací společnost může využit různé cesty, jako například kontrolu pasu a letenek.

 •  Další informace o této záležitosti naleznete ve smluvních podmínkách svého pojištění.

 • DAN se vynasnaží dostát svým závazkům vůči svým aktivním členům, kteří se již nacházejí v zemi s nepříznivou politickou situací. Ne vždy však dokážeme zaručit poskytnutí pomoci, jestliže tam jsou i základní služby silně omezené, nebo tam takové služby již vůbec neexistují.
 • DAN doporučuje všem svým členům, kteří jsou již na cestě, nebo kteří cestu do takových zemí plánují, aby se poradili se svou cestovní kanceláří, a také aby respektovali rady svých vládních institucí.
 • DAN však poskytne pomoc a rady svým členům, kteří se rozhodnou cestovat.
 • DAN potvrzuje, že naše roční pojištění zůstává v platnosti a účinné v souladu se zněním pojistných podmínek. To znamená, že člen DAN je pojištěn na všechna zranění při cestování a potápění nebo na nehody, které nebyly způsobené nebo zapřičiněné občanskými nepokoji, bez ohledu na situaci v dané zemi. Pojištění nebo finanční pomoc se bude posuzovat případ od případu podle podmínek konkrétního pojištění, ale vždy tak, jak byly pojistné podmínky členu známy v okamžiku uzavření pojištění. Členové však musí vzít na vědomí, že ne vždy budeme schopni poskytnout základní služby v případě nouze (emergency), jestliže poskytnutí takových služeb bude omezené nebo nemožné kvůli občanským nepokojům, válce, terorismu nebo revoluci.
 • DAN potvrzuje, že naše krátkodobé pojištění rovněž zůstává v platnosti za stejných podmínek, jak jsou uvedeny shora, pokud naše pojišťovna neoznámí jeho zrušení.
 • DAN a naše pojišťovna nevydává žádné prohlášení ve smyslu, zdali je bezpečné nebo nebezpečné do takových zemí cestovat, proto nemůže přijmout odpovědnost v případě, že se situace v nějaké zemi dále zhorší, nebo jestliže základní či nápomocné služby nebudou v dostupné.

Před zakoupením pojištění zašlete e-mail na adresu [email protected]obsahující:

 • shrnutí vašeho zdravotního stavu;

 • informace o lécích, které užíváte, a také jejich dávkování;

 • kopii vašeho lékařského potvrzení o způsobilosti k potápění (Je-li k dispozici).

 • Vaši členskou kartu obdržíte e-mailem, jakmile bude platba potvrzena.

 • Tato karta bude k dispozici také v oblasti MyDAN a na aplikaci DAN Europe.
 • Ve snaze omezit potenciální negativní dopad našich činností na životní prostředí jsou všechny karty DAN Europe stoprocentně digitální.

Pro takové situace se vyhledejte informace v příslušné části naší webové stránky.

Zajistěte vyplnění a odeslání formuláře o nehodě do 14 dnů od data nehody.

Důležité: Informace zveřejněné na této stránce v žádném případě nenahrazují ani nedoplňují pojištění a pojistné podmínky.