Oxygen First Aid for Diving Emergencies
Kurz DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies je určen k tomu, aby naučil potápěče i nepotápěče (např. kapitána potápěčského člunu) rozpoznávat příznaky a příznaky potápěčských zranění a poskytovat první pomoc s kyslíkem v případě nehod souvisejících s potápěčskými činnostmi.
Oxygen First Aid for Diving Emergencies

Kurz DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies je určen k tomu, aby naučil potápěče i nepotápěče (např. kapitána potápěčského člunu) rozpoznávat známky a příznaky úrazů souvisejících s potápěním a podávat kyslík během první pomoci v mimořádných situacích při potápění, během čekání na příjezd pokročilé lékařské služby nebo během dopravy do nejbližšího zdravotního střediska. Tento kurz poskytuje základy pro rozpoznávání, reakci a zvládání nehod při potápění a je příležitostí pro zkušené potápěče a instruktory dozvědět se více. Tento program zahrnuje poznatky o základní anatomii a fyziologii a různých zvláštnostech typických pro nehody související s vodou.

Hlavní cíle
 • Základní anatomie a fyziologie
 • Úrazy v akvatickém prostředí:
  Tonutí

  Dekompresní nemoc (DCI)
  Tepenná plynová embolie (AGE)
  Dekompresní onemocnění (DCE

 • Rychlé neurologické vyšetření
 • Přínos kyslíku při mimořádných událostech souvisejících s potápěním
 • Nebezpečí spojená s kyslíkem
 • Systémy a komponenty pro podávání kyslíku
 • Manipulace s kyslíkem
 • Příslušné předpisy
Practice
 • Montáž a demontáž kyslíkového přístroje DAN
 • Použití regulačního ventilu
 • Non-rebreatherová maska
 • Oronasální resuscitační maska
 • Rychlé neurologické vyšetření
 • Zvládání nouzových situací a získávání údajů o ponoru
Délka kurzu

Minimálně 4 hodin

Prerekvizity

Minimální věk: 16

Certifikát DAN na základní podporu života / BLSD (nebo ekvivalent**)

(*) Základní kurz CRP/BLS platí jako ekvivalent ke kurzu DAN BLS, jestliže byl absolvován podle nejnovějších osnov ERC a certifikát byl vydán uznávanou organizací první pomoci.

Obnovení certifikace

Každých 24 měsíců