Kurz DAN First Aid je určen pro studenty, kteří již mají osvědčení jako poskytovatelé základní podpory života (BLS) a chtějí se naučit techniky první pomoci, které se budou používat v případě úrazů nebo nemocí, které přímo neohrožují přežití oběti.
DAN First Aid

V kurzu DAN First Aid se učí poskytování první pomoci zraněným osobám v situacích, které přímo neohrožují jejich životy. Program zahrnuje vyhodnocení a zvládání úrazů a nemocí. Student se naučí, jak aplikovat techniky k prevenci zhoršování zranění, jak hodnotit zdravotní stav člověka a jak aktivovat záchrannou lékařskou službu. Kurz první pomoci učí, jak pracovat zcela bezpečně a s plnou ochranou zdraví záchranáře, který se zde dozví, jak se mají správně používat různé osobní ochranné prostředky (OOP).

Hlavní cíle
 • Funkce první pomoci
 • Vyhodnocení zranění
 • Vyhodnocení nemoci
 • Náznaky, příznaky a techniky pro první pomoc v hlavních případech typu zdravotní emergency:

  Dýchací potíže
  Hyperventilace
  Astma
  Infarkt
  Silná bolest břicha
  Snížená úroveň vědomí
  Alergická reakce
  Nouzové situace s diabetem (hyperglykémie a hypoglykémie)
  Otrava (požití, vdechování a vstřebávání)
  Mrtvice
  Křeče
  Epilepsie
  Intoxikace alkoholem nebo drogami

 • Bandážování a ošetření ran

  Poranění očí
  Škrtidlo
  Hemostatické látk

 • Techniky dlahování
 • Zvedání a přemisťování zraněné osoby
 • Poranění provázená teplotou
Délka kurzu

8 hodiny

Prerekvizity

Platná certifikace pro základní podporu života (DAN) (nebo ekvivalent*)

(*) Základní kurz CRP/BLS platí jako ekvivalent ke kurzu DAN BLS, jestliže byl absolvován podle nejnovějších osnov ERC a certifikát byl vydán uznávanou organizací první pomoci.

Obnovení certifikace

Každých 24 měsíců