Diver Medical Technician
Tento kurz je určen pro komerční potápěče Diver Medical Technicians (DMTs) tvoří první a rozhodující krok v celém řetězci potápěčské medicíny, neboť poskytují pomoc a péči zraněným potápěčům přímo na místě, a také pracují jako obsluha hyperbarických komor. Mnozí účastníci těchto programů jsou inspektoři bezpečnosti při potápění působící u potápěčských týmů nebo jako kontrola obsluhy hyperbarických komor, ale někteří frekventanti jsou rovněž profesionální potápěči zajímající se o nejnovější vývoj v oblasti potápěčské medicíny, aby mohli poskytovat svým potápěčům co nekvalitnější služby a péči.
Cíl kurzu

Diver Medical Technician je dvoutýdenní intenzivní kurz, v kterém se učí komerční i rekreační potápěči poskytování pokročilé první pomoci a postupům v nouzových záchranných situacích.

Absolvováním tohoto kurzu získají potápěčtí zdravotní technici znalosti a dovednosti, díky kterým budou umět:

  • poskytovat první pomoc a záchrannou péči,
  • postupovat podle rad lékaře do doby, než se na místo nehody dostaví zdravotní záchranná služba,
  • věcně a správně komunikovat telefonem, rádiovým spojením nebo faxem s lékařem,
  • porozumět potápěčským postupům a provozu tlakové komory,
  • asistovat potápěčskému dozoru při dekompresních postupech a radit, zdali by se měla vyžádat zdravotní pomoc.
Výukové cíle

S cílem zajistit, aby byl potápěčský zdravotní technik připraven a schopen správně jednat, nastane-li nouzová situace, sestává kurz DMT z řady teoretických a praktických výukových bloků týkajících se mnoha zdravotních činností - od první pomoci až k pokročilejším postupům, jako je např. šití ran.