Dive Medicine for Divers
Kurz Dive Medicine for Divers je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o fyziologii a bezpečnosti potápění.
Dive Medicine for Divers

V kurzu Dive Medicine for Divers získají potápěči hlubší znalosti o tom, jak tělo reaguje při potápění na tlak a stres umožní jim  chovat se svědomitěji a díky tomu se potápět bezpečněji. 

Hlavní cíle
  • Fyzická zdatnost k potápění
  • Plánování bezpečnosti
  • Dekompresní nemoc a barotrauma
  • Potřebná potápěčská výbava
  • Toxicita plynů a parciální tlak
  • Tonutí
  • Poskytování pomoci, povinnosti a možné důsledky pro záchranáře
  • Základní vyšetření
  • Alergické reakce a měření krevního tlaku
  • Ušní barotrauma
Délka kurzu

6-8 hodiny

Prerekvizity

Žádné
Doporučuje se však být certifikován pro všechny kurzy na úrovni poskytovatelů pomoci podle DAN (DANP).

Obnovení certifikace

Každých 24 měsíců