Basic Life Support
V kurzu zvaném Základní podpora života (DAN Basic Life Support - BLS) se naučíte pomáhat dospělým obětem v případě jejich náhlé srdeční zástavy nebo při život ohrožujících zraněních, a to správným použitím technik BLS.
Základní podpora života (DAN BLS)

V kurzu Základní podpora života (DAN BLS) se učí  resuscitace dospělých v případě náhlé srdeční zástavy, aby se předešlo anoxickému poškození mozku bezprostředně po příhodě. Program DAN BLS zahrnuje několik technik první pomoci nezbytných k zajištění řádné podpory základních životních funkcí. Kurz je zaměřen na kardiopulmonální resuscitaci (CPR), vnější krvácení a zvládání šoků a také na první pomoc v případě obstrukce dýchacích cest cizími tělesy (FBAO). Kurz DAN BLS vás připraví na správnou reakci v případě nouze a na naprosto bezpečné provádění jednoduchých záchranných technik.

Hlavní cíle
  • Základní anatomie a fyziologie
  • Řetězec přežití
  • Základní podpora života (BLS)
  • Vyhodnocení bezpečnosti prostředí (včetně zacházení s prostředky osobní ochrany - PPE)
  • Kardiopulmonální resuscitace (CPR)
  • Stabilizovaná poloha
  • Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem (FBAO)
  • Zvládnutí vnějšího krvácení
  • Co dělat v případě šoku
Délka kurzu

4 hodiny

Prerekvizity

Žádné

Obnovení certifikace

Každých 24 měsíců