Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
Advanced Oxygen
Kurz DAN Advanced Oxygen first aid for Scuba Diving Injuries je určen pro ty, kteří již úspěšně absolvovali kurz DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies. Je navržen tak, aby naučil poskytovatele kyslíku DAN používat přetlakový ventil (jako MTV100) a/nebo masku vakuového ventilu (BVM).
DAN Advanced Oxygen first Aid for Scuba Diving Injuries

Kurz DAN Advanced Oxygen first Aid for Scuba Diving Injuries je navržen tak, aby posílil dovednosti a znalosti základní podpory života (BLS) a kardiopulmonální resuscitace (CPR), tj. aby uměl pomoci každému potápěči, který nedýchá. Tento program naučí poskytovatele kyslíku DAN, aby používali přetlakový ventil (jako MTV100) a/nebo masku vakuového ventil (BVM) zvyšující účinnost resuscitace díky vysoké koncentraci podávaného kyslíku.

Hlavní cíle
 • Rozpoznání problémů:
  Infarkt
  Astma
  Silné krvácení
  Otrava oxidem uhelnatým
 • Pokročilá kyslíková resuscitace
 • Ručně spouštěný ventilátor (MTV)
 • Maska vakuového ventilu (BVM)

 

Délka kurzu

4 hodiny

Prerekvizity

Certifikace DAN BLS/BLSD (nebo ekvivalent) a platné osvědčení poskytovatele první pomoci při potápění (podle DAN).

(*) Základní kurz CRP/BLS platí jako ekvivalent ke kurzu DAN BLS, jestliže byl absolvován podle nejnovějších osnov ERC a certifikát byl vydán uznávanou organizací první pomoci.

Obnovení certifikace

Každých 24 měsíců