Školicí programy
V kurzech DAN se učí první kroky, jak pečovat o zraněné a jak spolupracovat s profesionálními zdravotníky.
Medical Oxygen Rebreather

Kurz DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R je pokročilý výukový stupeň určený ke vzdělávání poskytovatelů kyslíku DAN pro identifikaci a rozpoznání zranění a úrazu potápěčů, pro které je poskytování kyslíku pomocí rebreatheru (podle DAN) účinnou metodou pro zajištění nouzového kyslíku.

Čtěte více

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

Kurz DAN Oxygen First Aid for Acquatic Emergencies je zaměřen na výuku první pomoci v nouzové situaci s použitím kyslíku v případě nehody spojené s potápěním.

Čtěte více

Dive Medicine for Divers

Kurz Dive Medicine for Divers je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o fyziologii a bezpečnosti potápění.

Čtěte více

Basic Life Support

V kurzu zvaném Základní podpora života (DAN Basic Life Support - BLS) se naučíte pomáhat dospělým obětem v případě jejich náhlé srdeční zástavy nebo při život ohrožujících zraněních, a to správným použitím technik BLS.

Čtěte více

Paediatric Basic Life Support

Kurz Základní podpora dětského života (DAN Pediatric Basic Life Support - PBLS) souvisí s kurzem Základní podpora života (pro dospělé - DAN Basic Life Support). Tento program je navržen tak, aby vás naučil dovednosti potřebné ke zvládnutí srdeční zástavy a obstrukce dýchacích cest cizími tělesy u dětí.

Čtěte více

Diver Medical Technician

Tento kurz je určen pro komerční potápěče Diver Medical Technicians (DMTs) tvoří první a rozhodující krok v celém řetězci potápěčské medicíny, neboť poskytují pomoc a péči zraněným potápěčům přímo na místě, a také pracují jako obsluha hyperbarických komor. Mnozí účastníci těchto programů jsou inspektoři bezpečnosti při potápění působící u potápěčských týmů nebo jako kontrola obsluhy hyperbarických komor, ale někteří frekventanti jsou rovněž profesionální potápěči zajímající se o nejnovější vývoj v oblasti potápěčské medicíny, aby mohli poskytovat svým potápěčům co nekvalitnější služby a péči.

Čtěte více

Diving Emergency Specialist

Jak se přihlásit Iinstructor a Instructor Trainer. Prestižní program DAN určený pro potápěče, kteří se velmi angažují pro bezpečnost při potápění.

Čtěte více