Często zadawane pytania
Jeśli mieszkasz lub jesteś obywatelem kraju należącego do: obszaru geograficznego Europy, krajów leżących w basenie morza Śródziemnego i Czerwonego oraz krajów leżących nad Zatoką Perską, krajów leżących nad Oceanem Indyjskim na północ od południka, w tym Kenii, Tanzanii i Zanzibaru, jak również ich terytoriów zamorskich, dystryktów i protektoratów tych krajów.

Członkostwo w DAN może zawierać ochronę ubezpieczeniową od skutków wypadków nurkowych.

 • Jeśli poszukujesz ubezpieczenia od skutków wypadków nurkowych, wybierz plan Sport Member.
 • Jeżeli jesteś instruktorem lub przewodnikiem nurkowym, i potrzebujesz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wybierz plan Pro Member. Uwaga, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może nie być dostępne w pewnych krajach.
 • Jeśli chcesz przystąpić do DAN Europe, ale nie jesteś zainteresowany żadnym planem ubezpieczeniowym, po prostu aktywuj członkostwo DAN Europe.
 • Jeżeli jesteś nurkiem komercyjnym, poproś o wycenę tutaj.
 • DAN Membership i plany ubezpieczeniowe działają przez 365.
  Ważne: jeśli płacisz dzisiaj, twoje DAN Membership i plany ubezpieczeniowe zaczną funkcjonować nie wcześniej niż jutro. Jeśli zdecydujesz się zapłacić przelewem bankowym, aktywacja może być jeszcze bardziej opóźniona, aż do zarejestrowania przelewu przez na koncie odbiorcy.
 • Nie są automatycznie odnawiane, chyba, że zwrócisz się o to w wiadomości e-mail.
 • Możesz odnowić już na sześć miesięcy przed datą ważności. Jeśli odnawiasz z wyprzedzeniem, twoje członkostwo (i plan ubezpieczeniowy, jeśli jakiś nabyłeś) zaczną działać po wygaśnięciu obecnego, ze nakładania się na siebie.
 • Nie ma rabatów w przypadku spodziewanych odnowień.
 • Możesz odnowić swoje ubezpieczenie na tej stronie
 • Tak, możesz zatrzymać swój obecny plan ubezpieczeniowy i natychmiast aktywować nowy, który będzie ważny przez kolejnych 12 miesięcy.
 • Koszt niewykorzystanego okresu ubezpieczenia zostanie odliczony od ceny nowego planu.
 • Na przykład, jeśli zmienisz swój plan 3 miesiące przed datą wygaśnięcia polisy, koszt tych 3 miesięcy zostanie odjęty od ceny nowej polisy ubezpieczeniowej.
 • Możesz zmienić swój obecny plan na tej stronie
 • Ubezpieczenie od skutków nagłych zdarzeń medycznych związanych z nurkowaniem jest ważne na całym świecie (chyba że wybierzesz plan "Dive Local") przez 365 dni.
 • Ochrona skutków nagłych stanów medycznych NIE związanych z nurkowaniem działa tylko jeśli wyjeżdżasz zagranicę i działa przez ilość dni zależną od planu, który wybrałeś.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ważne na całym świecie, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady.
 • Jeśli jest to tylko możliwe, ubezpieczyciel bezpośrednio pokrywa koszty leczenia, abyś nie musiał płacić z góry.
 • Należy jednak pamiętać, że bezpośrednia płatność nie zawsze jest dostępna; na przykład nie jest ona możliwa, jeśli pacjent musi zapłacić niewielką sumę za leczenie ambulatoryjne.
 • W takim wypadku możesz w późniejszym terminie ubiegać się o zwrot kosztów, które musiałeś ponieść (z tego względu zawsze upewnij się, że masz wszystkie zaświadczenia medyczne i dowody zapłaty).
 • Plany ubezpieczeniowe DAN Europe oferują ochronę w przypadku nagłych stanów medycznych do których doszło zagranicą, ale nie jest to pełne ubezpieczenie podróżne czy zdrowotne.
 • Ochrona skutków nagłych stanów medycznych NIE związanych z nurkowaniem działa tylko jeśli wyjeżdżasz zagranicę i działa przez ilość dni zależną od planu, który wybrałeś, na przykład: przez 90 dni jeśli wybrałeś plan Silver.
 • Nie ma potrzeby, abyś informował nas o każdej podróży poza granice twojego kraju zamieszkania. Ale jeśli dojdzie do wypadku nie związanego z nurkowaniem w innym kraju, możemy poprosić się o kopię Twojego paszportu i biletów lotniczych, aby upewnić się, jak wiele dni spędziłeś zagranicą.
 • Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z OWU.
 • DAN będzie honorował swoje zobowiązania wobec aktywnych członków, którzy już znajdowali się w takich krajach, gdy doszło do tych niebezpiecznych wydarzeń. Ale nie zawsze będziemy w stanie zaakceptować nasze zobowiązanie, jeśli najpotrzebniejsze służby nie będą w stanie działać, lub zostaną wycofane z obszaru.
 • DAN radzi swoim członkom, odbywającym lub planującym podróż do krajów zagrożonych niepokojami społecznymi, aby omówili te kwestie ze swoim agentem podróży lub zapoznali się z odpowiednimi informacjami publikowanymi przez swój rząd.
 • Assistance oferowany przez DAN i porady będą dostępne dla członków, którzy zdecydują się jechać.
 • DAN potwierdza, że nasza roczna polisa ubezpieczeniowa będzie działała w zakresie opisanym polisą. To oznacza, że ochrona członka DAN za wszelkie straty poniesione w podróży lub wypadków nurkowych lub innych wypadków, które nie powstały w związku z niepokojami społecznymi pozostaje nie zmieniona, niezależnie od sytuacji w kraju. Ubezpieczenie i wsparcie finansowe będzie oceniane dla każdego przypadku, podlegając regulacjom polisy i warunków, ale w każdym razie jasno komunikowana członkowi ubiegającemu sie o wsparcie. Tym niemniej członkowie muszą mieć świadomość, że nie zawsze będziemy w stanie udzielić istotnej pomocy, jeśli właściwe lokalne służby nie będą funkcjonowały z powodu niepokojów społecznych, wojny, aktów terroryzmu czy rewolucji.
 • DAN potwierdza, że nasze ubezpieczenia krótkoterminowe również pozostają w mocy, podlegając podobnym warunkom jak podane powyżej, chyba, że ubezpieczeniodawca wypowie polisę na piśmie.
 • DAN i nasz ubezpieczeniodawca nie będzie składał oświadczeń na temat bezpieczeństwa podróży do takich krajów i nie w związku z tym nie będzie akceptować odpowiedzialności jeśli sytuacja na miejscu ulegnie pogorszeniu, lub najistotniejsze służby nie będą dostępne w razie potrzeby.

Przed zakupem planu ubezpieczeniowego wyślij e-mail na adres [email protected]wraz z:

 • podsumowaniem twojego stanu zdrowia;
 • informacjami o przyjmowanych lekach i ich dawkach;
 • kopią zaświadczenia lekarskiego o zdolności do nurkowania (jeśli jest dostępne).
 • Otrzymasz swoją kartę członkowską pocztą elektroniczną, gdy tylko zostanie potwierdzona Twoja płatność.

 • Ta karta będzie również dostępna w obszarze MyDAN oraz w aplikacji DAN Europe.
 • W celu ograniczenia potencjalnie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko, wszystkie karty DAN Europe są cyfrowe.

Proszę zapoznać się z właściwą sekcją na naszej stronie internetowej.

Upewnij się, że wypełniłeś i wysłałeś formularz dotyczący wypadku w ciągu 14 dni od daty zdarzenia.

Ważna uwaga: informacje przedstawione na tej stronie w żaden sposób nie zastępują ani nie uzupełniają warunków ubezpieczenia ani certyfikatów ubezpieczeniowych.