FAQ
Często zadawane pytania Czy potrzebujesz pomocy?
Wpisz temat, którego szukasz lub poszukaj w odpowiedniej sekcji.
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci: możesz powiększyć o €25,000 lub €50,000 limit ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci w wyniku wypadku nurkowego. To rozszerzenie nie dotyczy nurków technicznych.
   
 • Podróże bez limitu: możesz przedłużyć okres działania ochrony skutków wypadków nie-nurkowych powstałych zagranicą na cały okres subskrypcji (jeden rok).
   
 • Korzyści dla twojej rodziny: możesz dodać członków swojej rodziny (partnera i/lub dzieci) do ubezpieczenia skutków wypadków nie-nurkowych, powstałych zagranicą.
 • Otrzymasz swoją kartę członkowską pocztą elektroniczną, gdy tylko zostanie potwierdzona Twoja płatność.

 • Ta karta będzie również dostępna w obszarze MyDAN oraz w aplikacji DAN Europe.
 • W celu ograniczenia potencjalnie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko, wszystkie karty DAN Europe są cyfrowe.
 • Tak, Twoje ubezpieczenie pozostaje ważne, nawet jeśli zdecydujesz się na podróż mimo ostrzeżeń rządu.
 • Musisz jednak pamiętać o tym, że ze względu na problemy logistyczne spowodowane przez pandemię, DAN może nie być w stanie udzielić Ci pomocy tak efektywnie, jak w normalnej sytuacji.
 • Przykładowo, repatriacja może być niewykonalna z powodu zamknięcia granic lub szpital będzie przepełniony/nie będzie przyjmował pacjentów.
 • Ze tego powodu często sprawdzaj zalecenia rządu w Twoim kraju zamieszkania oraz w kraju, do którego zamierzasz jechać.
 • Tak, Twoje ubezpieczenie pozostaje ważne zgodnie z warunkami i ograniczeniami Twojej polisy.
 • Pamiętaj również o tym, że:
  • W razie wypadku nurkowego ubezpieczenie jest ważne pod warunkiem, że w miejscu, w którym nurkujesz nie ma żadnych ograniczeń dotyczących nurkowania.
  • W razie wypadku nienurkowego za granicą, ubezpieczenie nie pokrywa kosztów związanych z koronawirusem.
 • W przeciwieństwie do firm oferujących standardowe ubezpieczenia podróżne, polisy DAN Europe obejmują wyłącznie pomoc w nagłych wypadkach medycznych.
 • Dlatego ubezpieczenie nie pokrywa kosztów wynikających z przerwania podróży z powodu koronawirusa.
 • Przykładowo, jeśli Twój lot zostanie odwołany, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów zakupu nowego biletu lotniczego, ponieważ nie jest to nagły wypadek medyczny.
 • Zobacz również: Czy oprócz ubezpieczenia nurkowego zapewniamy także standardowe ubezpieczenie podróżne?
 • Ubezpieczenie nagłych stanów medycznych związanych z nurkowaniem jest ważne na całym świecie, przez 365 dni.
 • Ochrona skutków nagłych stanów medycznych NIE związanych z nurkowaniem działa tylko jeśli wyjeżdżasz zagranicę i działa przez ilość dni zależną od planu, który wybrałeś.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ważne na całym świecie, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Tak, możesz użyć tych planów ubezpieczeniowych dla kursnatów mieszkających w dowolnym kraju.

Tak, są ważne na całym świecie.
Nie, nie jest.
Plany ubezpieczeniowe typu student działają jedynie podczas kursów, dla których zostały aktywowane.
 • Wejdź do swojego obszaru MyDAN
 • Kliknij “Ubezpieczenia”
 • W sekcji kursnatów, kliknij "Dodaj nowego użytkownika". Jeśli kursant posiada już konto w DAN, kliknij "Wybierz zarejestrowanego kursanta".
 • Ochrona jest aktywna natychmiast, a ty otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.
 • Bezpłatna ochrona kursanta obowiązuje wyłącznie kursantów kursu stopnia podstawowego – plany ubezpieczeniowe typu student mogą być użyte również dla kursantów biorących udział w innych kursach.
 • Bezpłatna ochrona oznacza łączny limit ubezpieczenia w wysokości €15,000 dla wszystkich kursantów – plany ubezpieczeniowe typu student dają indywidualny limit ubezpieczenia każdego kursanta w wysokości do €30,000.
 • Bezpłatna ochrona trwa maks. 90 dni – plany ubezpieczeniowe typu student są ważne do 365 dni. Obie formy ubezpieczenia wygasają w dniu certyfikacji kursanta.
 • Bezpłatna ochrona jest ważna jak długo instruktor używający jej osobiście prowadzi kurs - plany ubezpieczeniowe typu studentchronią ubezpieczonego kursnata niezależnie od tego, kto prowadzi kurs.
Tak.
Ilość kursantów objętych tym ubezpieczeniem zależy do warunków twojego planu ubezpieczeniowego.
Możesz ubezpieczyć kurantów nurkowania i freedivingu, biorących udział w kursie stopnia podstawowego, zaawansowanego i kursów specjalizacyjnych jak również warsztató freedivingowych.
Członkowie Pro i Club, oraz DAN Professional i Business Partners.
 • Kraj zamieszkania oznacza kraj, w którym na stałe mieszkach, podawany przez ciebie podczas składania wniosku o to ubezpieczenie. To jest kraj, do którego będziesz repatriowany w razie wypadku (o ile będzie taka potrzeba).
 • Musisz wskazać aktualny kraj zamieszkania, ten, w którym legalnie przebywasz.
 • Możesz wskazać inny adres korespondencyjny, na który chcesz otrzymywać swoją pocztę.
 • Niezależnie czy jesteś w kraju, czy zagranicą, twoja ochrona nurkowa jest ważna cały rok, na całym świecie.
 • Ochrona skutków nagłych stanów medycznych niezwiązanych z nurkowaniem jest aktywna tylko podczas podróży zagranicznych, przez ograniczoną liczbę dni w roku (60 dla opcji Bronze, 90 w Silver, 120 w Gold).
 • Dni podróży są naliczone od kiedy zaczęła się twoja podróż. Na przykład: jeśli aktywowałeś ubezpieczenie Pro Silver po 10 dniach swojej podróży zagranicznej, twoja ochrona nie-nurkowa jest zredukowana do 80 dni w roku.
 • Przez "podróż" rozumiemy wyjazd poza granice zadeklarowanego kraju zamieszkania, która nie wynika z twojego zatrudnienia, pracy lub zawodu innego niż nurkowanie profesjonalne.
 • Jeśli dodasz do ubezpieczenia opcję “Podróże bez limitów”, wydłużysz okres ochrony nie-nurkowej na cały czas ubezpieczenia (jeden rok).

Tak, subskrypcja w DAN Europe i związana z nią ochrona medyczna działa na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. W przypadku odpowiedzialności cywilnej i wydatków prawnych dla nurków profesjonalnych, ochrona działa tylko jeśli zostałeś pozwany przed sąd na terytorium DAN Europe, lub zgodnie z prawem obowiązującym na tym terytorium. Firmy ubezpieczeniowe DAN Europe nie są autoryzowane do oferowania ochrony odpowiedzialności rezydentom lub firmom zarejestrowanym na terytorium USA i/lub Kanady. Poniżej jest kilka przykładów pokazujących, jak działa ubezpieczenie odpowiedzialności:

 • Jeśli jesteś w USA lub Kanadzie na wyjeździe instruktorskim lub towarzyszysz kursantom z Europy, jesteś chroniony jedynie zgodnie z warunkami polisy i jeśli będziesz pozwany do sądu lub zgodnie z prawami obowiązującymi na terytorium DAN Europe. Zatem trzeba rozważyć prawdopodobieństwo pozwania przez kursanta lub klienta po powrocie do Europy, raczej niż na terenie USA lub Kanady
 • Jeśli jesteś w USA lub Kanadzie na wyjeździe instruktorskim lub towarzyszysz kursantom z Europy, jesteś chroniony zgodnie z warunkami polisy. Twoja ochrona działa również jeśli będziesz pozwany do sądu lub zgodnie z prawami obowiązującymi na terytorium DAN Europe. Zatem trzeba rozważyć prawdopodobieństwo pozwania przez kursanta lub klienta po powrocie do Europy, raczej niż na terenie USA lub Kanady.
 • Jeśli jesteś ubezpieczony i prowadzisz działalność zawodową na terenie USA lub Kanady niezgodnie z lokalnymi prawami imigracyjnymi, zatrudnienia i ubezpieczenia, twoje ubezpieczenie może przestać działać ze względu na naruszenie prawa.

Tak, jest ważne. Faktycznie plany typu student nie mają żadnego związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej zawartej w twoim planie Pro Member.
To, czy zdecydujesz ię zapewnić swoim kursantom ochronę ubezpieczeniową nie wpływa na twoje ubezpieczenie odpowiedzialności (jak długo takowe posiadasz).

 • Nie, twoi kursanci nie są automatycznie ubezpieczeni.
 • Tym niemniej możesz objąć bezpłatnie ochroną pewną ilość kursantów kursu podstawowego rejestrując ich w swoim obszarze MyDAN.
 • Co więcej możesz zakupić specjalne plany ubezpieczeniowe dla swoich kursantów kursów nurkowych i freedivingu, biorących w kursach poziomu podstawowego, zaawansowanych i specjalistycznych jak również warsztatów freedivingowych.
Podczas procesu rejestracji/ odnawiania, możesz poprosić o wysłanie powiadomienia, zaznaczając pole przy “Proszę również wysłać powiadomienie do mojej organizacji szkoleniowej”. Potem trzeba tylko wybrać twoją organizację z listy i wpisać twój numer instruktorski. Ta usługa wysyłania powiadomień nie zastępuje zobowiązania instruktora do wypełniania zobowiązań podjętych w chwili certyfikacji.