FAQ
Często zadawane pytania Czy potrzebujesz pomocy?
Wpisz temat, którego szukasz lub poszukaj w odpowiedniej sekcji.
 • Ubezpieczenie od skutków nagłych zdarzeń medycznych związanych z nurkowaniem jest ważne na całym świecie (chyba że wybierzesz plan "Dive Local") przez 365 dni.
 • Ochrona skutków nagłych stanów medycznych NIE związanych z nurkowaniem działa tylko jeśli wyjeżdżasz zagranicę i działa przez ilość dni zależną od planu, który wybrałeś.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ważne na całym świecie, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Członkostwo w DAN może zawierać ochronę ubezpieczeniową od skutków wypadków nurkowych.

 • Jeśli poszukujesz ubezpieczenia od skutków wypadków nurkowych, wybierz plan Sport Member.
 • Jeżeli jesteś instruktorem lub przewodnikiem nurkowym, i potrzebujesz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wybierz plan Pro Member. Uwaga, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może nie być dostępne w pewnych krajach.
 • Jeśli chcesz przystąpić do DAN Europe, ale nie jesteś zainteresowany żadnym planem ubezpieczeniowym, po prostu aktywuj członkostwo DAN Europe.
 • Jeżeli jesteś nurkiem komercyjnym, poproś o wycenę tutaj.
 • Partner (małżonek lub partner mieszkający pod tym samym adresem).
   
 • Twoje dzieci do wieku 18 lat, które mają ten sam adres zamieszkania co Ty.
   
 • Twoje dzieci do wieku 25 lat, jeśli studiują na studiach stacjonarnych w akredytowanej szkole wyższej/na uniwersytecie, nie mają stałego zatrudnienia i mają ten sam adres zamieszkania co Ty.
 • DAN Europe nie oferuje planów ubezpieczeniowych na twój sprzęt nurkowy.
   
 • Plany Pro Member obejmują ochronę sprzętu osoby ubezpieczonej lub ratownika tylko w przypadku objętego ubezpieczeniem wypadku własnego lub osoby trzeciej (do limitu ubezpieczenia podanego w certyfikacie polisy).
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci: możesz powiększyć o €25,000 lub €50,000 limit ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci w wyniku wypadku nurkowego. To rozszerzenie nie dotyczy nurków technicznych.
   
 • Podróże bez limitu: możesz przedłużyć okres działania ochrony skutków wypadków nie-nurkowych powstałych zagranicą na cały okres subskrypcji (jeden rok).
   
 • Korzyści dla twojej rodziny: możesz dodać członków swojej rodziny (partnera i/lub dzieci) do swojego ubezpieczenia.
 • Tak, pod warunkiem, że podejmujesz wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa i posiadasz doświadczenie wymagane do tego typu aktywności nurkowej.
   
 • Z drugiej strony, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przestaje działać, jeśli naruszysz prawo lub zasady, w tym nurkując głębiej, niż jest to dozwolone przez twoje certyfikaty.
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci: możesz powiększyć o €25,000 lub €50,000 limit ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci w wyniku wypadku nurkowego. To rozszerzenie nie dotyczy nurków technicznych.
   
 • Podróże bez limitu: możesz przedłużyć okres działania ochrony skutków wypadków nie-nurkowych powstałych zagranicą na cały okres subskrypcji (jeden rok).
   
 • Korzyści dla twojej rodziny: możesz dodać członków swojej rodziny (partnera i/lub dzieci) do swojego ubezpieczenia.
 • Partner (małżonek lub partner mieszkający pod tym samym adresem).
   
 • Twoje dzieci do wieku 18 lat, które mają ten sam adres zamieszkania co Ty.
   
 • Twoje dzieci do wieku 25 lat, jeśli studiują na studiach stacjonarnych w akredytowanej szkole wyższej/na uniwersytecie, nie mają stałego zatrudnienia i mają ten sam adres zamieszkania co Ty.

Profesjonalne nurkowanie oznacza udzielanie porad i instrukcji w zakresie aktywności nurkowych, w tym wszystkich usług nadzoru, szkolenia lub prowadzenia nurkowań świadczonych przez instruktorów nurkowania, asystentów instruktorów i przewodników podwodnych.

 • Tak, możesz zatrzymać swój obecny plan ubezpieczeniowy i natychmiast aktywować nowy, który będzie ważny przez kolejnych 12 miesięcy.
 • Koszt niewykorzystanego okresu ubezpieczenia zostanie odliczony od ceny nowego planu.
 • Na przykład, jeśli zmienisz swój plan 3 miesiące przed datą wygaśnięcia polisy, koszt tych 3 miesięcy zostanie odjęty od ceny nowej polisy ubezpieczeniowej.
 • Możesz zmienić swój obecny plan na tej stronie

Proszę zapoznać się z właściwą sekcją na naszej stronie internetowej.

 • Jeśli jest to tylko możliwe, ubezpieczyciel bezpośrednio pokrywa koszty leczenia, abyś nie musiał płacić z góry.
 • Należy jednak pamiętać, że bezpośrednia płatność nie zawsze jest dostępna; na przykład nie jest ona możliwa, jeśli pacjent musi zapłacić niewielką sumę za leczenie ambulatoryjne.
 • W takim wypadku możesz w późniejszym terminie ubiegać się o zwrot kosztów, które musiałeś ponieść (z tego względu zawsze upewnij się, że masz wszystkie zaświadczenia medyczne i dowody zapłaty).

Przed zakupem planu ubezpieczeniowego wyślij e-mail na adres medicalreferrals@daneurope.orgwraz z:

 • podsumowaniem twojego stanu zdrowia;
 • informacjami o przyjmowanych lekach i ich dawkach;
 • kopią zaświadczenia lekarskiego o zdolności do nurkowania (jeśli jest dostępne).
 • Nie, nie są automatycznie objęci ubezpieczeniem.
 • Tym niemniej możesz bezpłatnie objąć ubezpieczeniem pewną ilość kursantów kursu stopnia podstawowego, rejestrwując ich przez twój obszar MyDAN.
 • Co więcej, możesz  nabyć specjalne plany ubezpieczeniowe dla swoich kursantów kursów nurkowania z butlą i freedivingu
 • Niezależnie czy jesteś w kraju, czy zagranicą, twoja ochrona nurkowa jest ważna cały rok, na całym świecie.
 • Ochrona skutków nagłych stanów medycznych niezwiązanych z nurkowaniem jest aktywna tylko podczas podróży zagranicznych, przez ograniczoną liczbę dni w roku (60 dla opcji Bronze, 90 w Silver, 120 w Gold).
 • Dni podróży są naliczone od kiedy zaczęła się twoja podróż. Na przykład: jeśli aktywowałeś ubezpieczenie Pro Silver po 10 dniach swojej podróży zagranicznej, twoja ochrona nie-nurkowa jest zredukowana do 80 dni w roku.
 • Przez "podróż" rozumiemy wyjazd poza granice zadeklarowanego kraju zamieszkania, która nie wynika z twojego zatrudnienia, pracy lub zawodu innego niż nurkowanie profesjonalne.
 • Jeśli dodasz do ubezpieczenia opcję “Podróże bez limitów”, wydłużysz okres ochrony nie-nurkowej na cały czas ubezpieczenia (jeden rok).
 • Plany ubezpieczeniowe DAN Europe oferują ochronę w przypadku nagłych stanów medycznych do których doszło zagranicą, ale nie jest to pełne ubezpieczenie podróżne czy zdrowotne.
 • Ochrona skutków nagłych stanów medycznych NIE związanych z nurkowaniem działa tylko jeśli wyjeżdżasz zagranicę i działa przez ilość dni zależną od planu, który wybrałeś, na przykład: przez 90 dni jeśli wybrałeś plan Silver.
 • Nie ma potrzeby, abyś informował nas o każdej podróży poza granice twojego kraju zamieszkania. Ale jeśli dojdzie do wypadku nie związanego z nurkowaniem w innym kraju, możemy poprosić się o kopię Twojego paszportu i biletów lotniczych, aby upewnić się, jak wiele dni spędziłeś zagranicą.
 • Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z OWU.

Upewnij się, że wypełniłeś i wysłałeś formularz dotyczący wypadku w ciągu 14 dni od daty zdarzenia.

Wejdź do twojego obszaru MyDAN > sekcja Ubezpieczenie i zarejestruj kazdego instruktora i przewodnika w dedykowanej sekcji.

 • DAN Membership i plany ubezpieczeniowe działają przez 365.
  Ważne: jeśli płacisz dzisiaj, twoje DAN Membership i plany ubezpieczeniowe zaczną funkcjonować nie wcześniej niż jutro. Jeśli zdecydujesz się zapłacić przelewem bankowym, aktywacja może być jeszcze bardziej opóźniona, aż do zarejestrowania przelewu przez na koncie odbiorcy.
 • Nie są automatycznie odnawiane, chyba, że zwrócisz się o to w wiadomości e-mail.
 • Możesz odnowić już na sześć miesięcy przed datą ważności. Jeśli odnawiasz z wyprzedzeniem, twoje członkostwo (i plan ubezpieczeniowy, jeśli jakiś nabyłeś) zaczną działać po wygaśnięciu obecnego, ze nakładania się na siebie.
 • Nie ma rabatów w przypadku spodziewanych odnowień.
 • Możesz odnowić swoje ubezpieczenie na tej stronie
 • Nie, twoi kursanci nie są automatycznie ubezpieczeni.
 • Tym niemniej możesz objąć bezpłatnie ochroną pewną ilość kursantów kursu podstawowego rejestrując ich w swoim obszarze MyDAN.
 • Co więcej możesz zakupić specjalne plany ubezpieczeniowe dla swoich kursantów kursów nurkowania z butlą i freedivingu.