DAN-kurssit

DAN -valmennuskursseilla opetetaan ensiavun antamista loukkaantuneelle henkilölle sekä myös toimimaan yhteistyössä ensiapua antavien ammattilaisten kanssa.

Basic Life Support & Defibrillation

DAN Basic Life Support & Defibrillation - BLS(D) -kurssilla opit auttamaan aikuista uhria, kun kyseessä on äkillinen sydänpysähdys tai hengenvaaralliset vammat. Kurssilla harjoitellaan peruselintoimintojen hoidon ja ylläpidon lisäksi AED-laitteen käyttöä.

Lue lisää

Paediatric Basic Life Support e Defibrillation

DAN Paediatric Basic Life Support & Defibrillation PBLS(D) -kurssi täydentää aikuisia koskevaa DAN Basic Life Support -kurssia. Tämän kurssin ohjelmaan sisältyy niiden taitojen opiskelua, jotka ovat tarpeellisia hoidettaessa sydänpysähdyksen uhriksi joutunutta lasta AED-laitteen avulla.

Lue lisää

First Aid

DAN First Aid -kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo todistus Basic Life Support (BLS) -kurssilta ja he kykenevät hätätilanteissa huolehtimaan peruselintoiminnoista. Tällä kurssilla heidän on mahdollista oppia ensiaputaitoja, joita tarvitaan silloin, kun uhri ei onnettomuus- tai sairaustapauksessa ole välittömässä hengenvaarassa.

Lue lisää

Oxygen First Aid for Diving Emergencies

DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies -kurssilla opitaan tunnistamaan sukellusvammojen ja -sairauksien oireita ja merkkejä. Kurssi on tarkoitettu sekä sukeltajille että niille, jotka eivät sukella (esim. sukellusaluksen kapteeni). Kurssilla harjoitellaan myös antamaan happiensiapua sukeltamiseen liittyvissä onnettomuustilanteissa.

Lue lisää

Advanced Oxygen
Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

DAN Advanced Oxygen first aid for Scuba Diving Injuries -kurssi on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet kurssin DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies. Kurssilla on tarkoitus opettaa DANin happiensiavun taitajia käyttämään ylipaineventtiiliä (kuten MTV100) ja/tai elvytyspaljetta (BVM).

Lue lisää

On-Site Neurological Assessment for divers

DAN On-Site Neurological Assessment for Divers -kurssi on jatkotason kurssi niille happiensiavun osaaville henkilöille, jotka haluavat oppia suorittamaan neurologisen perustarkastuksen mahdollisesti loukkaantuneelle sukeltajalle.

Lue lisää

Hazardous Marine Life Injuries

DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries -kurssilla on tavoitteena opettaa sukeltajille (ja myös muille kiinnostuneille) hyödyllisiä toimintatapoja, joiden avulla he voivat tunnistaa vaaralliset merieliöt ja välttää näin mahdolliset niiden aiheuttamat vammat. Tavoitteena on myös kyetä antamaan tarvittava ensiapu loukkaantumistilanteissa.

Lue lisää

EqualEasy - Equalisation Awareness

Tällä hetkellä tämä sisältö on saatavilla vain italiaksi. The DAN Equalisation Awareness course is the training course focusing on conscious compensation, designed by Andrea Zuccari for DAN Europe. Compensation concerns not only divers and freedivers, but also adults and children who, for example, are facing an aeroplane flight for the first time, and even hyperbaric operators who deal with this type of problem on a daily basis.

Lue lisää

Medical Oxygen Rebreather

DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R) -kurssi on jatkokoulutuskurssi, joka on tarkoitettu DANin happiensiavun osaavien kouluttamiseen. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ne sukeltajien vammat, joiden hoidossa DANin lääkkeellisen hapen kierrätysmenetelmä on tehokas, kun tarvitaan happea ensiapuna.

Lue lisää

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

DAN Oxygen First Aid for Acquatic Emergencies -kurssilla opitaan happiensiapua silloin kun kyseessä on veteen liittyvä onnettomuus, joka ei kuitenkaan liity sukeltamiseen.

Lue lisää

Dive Medicine for Divers

Dive Medicine for Divers -kurssi on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat oppia lisää sukellusfysiologiasta ja -turvallisuudesta.

Lue lisää

Basic Life Support

DAN Basic Life Support (BLS) -kurssilla opit auttamaan aikuista uhria, kun kyseessä on äkillinen sydänpysähdys tai muu hengenvaarallinen tila. Opit käyttämään oikeita menetelmiä peruselintoimintojen ylläpidossa.

Lue lisää

Paediatric Basic Life Support

DAN Paediatric Basic Life Support (PBLS) -kurssi täydentää aikuisille tarkoitettua DAN Basic Life Support -kurssia. Tämän kurssin ohjelmaan sisältyy niiden taitojen opettelua, joita tarvitaan, kun sydämenpysähdys tapahtuu lapselle tai kun lapsella on vierasesine hengitysteissä.

Lue lisää

Diver Medical Technician

Tämä kurssi on ensisijaiseti tarkoitettu kaupallista sukellustoimintaa harjoittaville. Diver Medical Technicians -hoitajat (DMTs) ovat kriittinen ensimmäinen lenkki siinä ketjussa, joka huolehtii loukkaantuneista sukeltajista. He auttavat näitä tapahtumapaikalla ja toimivat hoitajina painekammioissa. Monet näiden kurssien osanottajat toimivat sukellusryhmissä turvallisuusvastaavina tai painekammiohoitoon liittyvissä tehtävissä. Monet ovat myös sukellusalan ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita saamaan lisää tietoa sukelluslääketieteen alalta, jotta he voisivat paremmin huolehtia apua tarvitsevista sukeltajista.

Lue lisää

Diving Emergency Specialist

Kuinka haet tätä nimitystä Instructor ja Instructor Trainer. DANin tunnustuksenantoohjelma, joka on tarkoitettu sukellusturvallisuudesta kiinnostuneille sukeltajille.

Lue lisää