Käyttöehdot ja oikeudelliset rajoitukset

DAN Europen verkkosivusto - Käyttöehdot ja oikeudelliset rajoitukset

HUOMIO: LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÄ. KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ SIVUSTOA MYÖNNÄT SAMALLA SITOUTUVASI NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA ("EHDOT"), ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA.


Sivuston käyttö

DAN Europe ("DAN") antaa sinulle oikeudet tarkastella materiaaleja tällä verkkosivustolla ("sivusto") ja ladata niitä vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi. Oletuksena on, että säilytät kaikki alkuperäisten materiaalien tekijänoikeus- ja muut omistusoikeustiedot kaikissa materiaaleista otetuissa kopioissa. Sinulla ei ole lupaa muokkata tämän sivuston materiaalia millään tavalla tai tuottaa tai julkisesti panna näytille, esittää tai jakaa tai muulla tavoin käyttää tätä materiaalia mihinkään kaupallisen tai julkisen tavoitteen hyväksi. Kaiken tämän materiaalin käyttö millä tahansa muulla verkkosivustolla tai missä tahansa verkkoon kuuluvassa tietokoneympäristössä on kielletty, riippumatta siitä, mikä on tavoite. Tämän sivuston materiaaleilla on tekijänoikeus, ja mikä tahansa luvaton käyttö koskien mitä tahansa materiaalia saattaa rikkoa tekijänoikeuslakia, tavaramerkkilakia ja muita lakeja. Jos rikot mitä tahansa näistä ehdoista, oikeutesi käyttää tätä sivustoa päättyy automaattisesti ja sinun tulee välittömästi tuhota kaikki ladatut tai printatut materiaalit.


Vastuuvapauslausekkeet

TÄMÄN SIVUSTON MATERIAALIT (SISÄLTÄEN KAIKKI OHJELMISTOT) JA PALVELUT TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA SISÄLTÄEN TUOTETAKUUT, SOPIVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUS. DANin velvollisuudet koskien sen tuotteita ja palveluita määräytyvät yksinomaan niiden sopimusten perusteella, joiden pohjalta ne toimitetaan, eikä mitään tällä sivustolla olevaa tule tulkita niin, että näitä sopimuksia muutettaisiin.

DDAN ei myöskään takaa tämän sivuston materiaalien, ohjelmistojen tai palveluiden täydellisyyttä ja tarkkuutta.

DAN saattaa tehdä muutoksia tämän sivuston materiaaleihin ja palveluihin tai sivustolla esiintyviin tuotteisiin ja hintoihin koska tahansa ilman ilmoitusta. Sivustolla olevat materiaalit ja palvelut saattavat olla päivittämättä, ja DAN ei lupaudu mitenkään sitoutumaan tämän sivuston materiaalien ja palveluiden päivittämiseen.

Tällä sivustolla julkaistut tiedot saattavat koskea sellaisia tuotteita, ohjelmia tai palveluita, joita ei ole saatavilla sinun maassasi. Kysy neuvoa paikalliselta DANin liiketoiminnan yhteyshenkilöltä saadaksesi tietoa niistä tuotteista, ohjelmista ja palveluista, joita on saatavilla. Sovellettava laki ei välttämättä salli oletettujen oikeuksien rajoitusta, joten tämä rajoitus ei ehkä koske sinua.


Vastuun rajoitus

DAN, DANIN TOIMITTAJAT TAI MUUT TÄLLÄ SIVUSTOLLA MAINITUT KOLMANNET OSAPUOLET EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, OVAT NE SITTEN MITÄ TAHANSA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÄMISESTÄ, SEN POISTUMISESTA KÄYTÖSTÄ TAI SEN TOIMINTAKYVYTTOMYYDESTÄ. SAMA KOSKEE KAIKKIA NIITÄ SIVUSTOJA, JOTKA OVAT SIDOKSISSA TÄHÄN SIVUSTOON TAI NIITÄ MATERIAALEJA TAI TIETOJA TAI PALVELUJA, JOTKA SISÄLTYVÄT JOHONKIN TAI KAIKKIIN TÄLLAISIIN SIVUSTOIHIN. YLLÄ MAINITTU ON VOIMASSA RIIPPUMATTA SIITÄ, POHJAUTUVATKO NÄMÄ SIVUSTOT SOPIMUKSEEN, VALTUUKSIIN, RIKKOMUKSEEN TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN LAILLISEEN TEORIAAN JA MYÖS RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO DAN ANTANUT TIETOA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. (SISÄLTÄEN ILMAN RAJOITUSTA NE VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT MENETETYISTÄ VOITOISTA, MENETETYISTÄ TIEDOISTA TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ).


Ohjelmistojen käyttö

Kaikki ohjelmistot, jotka on mahdollista ladata tältä sivustolta, ovat DANin ja/tai sen toimittajien tekijänoikeudella suojattuja aikaansaannoksia. Ohjelmistojen käyttöä ohjataan loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdoilla, jos tällainen sopimus seuraa ohjelmistojen mukana tai sisältyy niihin ("lisenssisopimus"). Sinulla ei ole lupaa ladata tai asentaa mitään ohjelmistoja, joissa on mukana tai joihin sisältyy lisenssisopimus, ellet ole lukenut ja hyväksynyt lisenssisopimuksen ehtoja. OHJELMISTOJEN JÄLJENTÄMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON KIELLETTYÄ PAITSI MITÄ ON SÄÄDETTY SOVELLETTAVASSA LISENSSISOPIMUKSESSA.


Huomautukset käyttäjälle

DAN ei halua saada luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja sinulta tämän sivuston kautta. Kaikki tälle sivustolle lähettämasi tai postittamasi materiaalit, tiedot tai muu yhteydenpito ("tiedonannot") käsitellään ei-luottamuksellisena ja ei-yksityisenä. DANilla ei ole mitään velvollisuuksia näitä tiedonantoja koskien. DAN ja DANin nimeämät tahot ovat vapaita kopioimaan, tuomaan ilmi, jakamaan, yhdistämään ja muulla tavoin käyttämään tiedonantoja ja kaikkia tietoja, kuvia, ääniä, tekstejä ja muuta mukaan liitettyä materiaalia mihin tahansa kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Tuotteita tai palveluita saadaksesi sinun tulee toimittaa DANille mahdollisesti sellaisia tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Nämä tiedot käsitellään DANin verkossa olevan tietosuojalausunnon mukaisesti. Sinun ei ole lupa postittaa tai lähettää tälle sivustolle tai tältä sivustolta mitään laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, loukkaavaa, säädytöntä, pornograafista tai muuta sellaista materiaalia, joka rikkoo lakia.


Linkit kolmansien osapuolien verkkosivustoille

Tämän sivuston linkit kolmansien osapuolien verkkosivustoille ovat tarjolla ainoastaan sinun toimintasi helpottamiseksi. Jos käytät näitä linkkejä, lähdet tällöin pois tältä sivustolta. DAN ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmansien osapuolien sivustoja eikä siis valvo näitä sivustoja tai niiden sisältöjä eikä ole vastuussa niistä. DAN ei täten tue eikä myöskään vastusta niitä tai mitään niitä tietoja, ohjelmistoja tai muita tuotteita tai materiaaleja, joita näiltä sivustoilta löytyy. DAN ei ole millään muotoa tue eikä vastusta niitä seurauksia, joita näiden sivustojen käyttämisestä saattaa olla.


Tälle sivustolle yhdistäminen

Voit luoda linkkejä tälle sivustolle muilta sivustoilta, mutta tämän toiminnan tulee olla niiden ehtojen mukaista, jotka on esitetty DANin verkkosivustoille yhdistämistä koskevissa ohjeissa. Samoin sen tulee noudattaa kaikkia tähän sovellettavia lakeja.


Yleistä

DAN hallitsee tätä sivustoa toimistoistaan Euroopan yhteisössä. DANin puolelta ei ole esitetty mitään sellaista käsitystä, että tämän sivuston materiaalit tai palvelut olisivat tarkoituksenmukaisia EY:n ulkopuolella tai että niitä voitaisiin käyttää EY:n ulkopuolella. Sivustolle ei saa mennä sellaisilta alueilta, joilla sivuston sisältö on laitonta. Sinulla ei ole lupaa käyttää tai viedä maasta tai jälleenviedä tämän sivuston materiaaleja tai palveluja tai mitään kopioita tai sovituksia, jos tämä toiminta on tähän sovellettavien lakien tai määräysten vastaista mukaan luettuna ilman rajoituksia EY:n vientilait ja -määräykset. Jos menet sisään tälle sivustolle Euroopan Yhteisön ulkopuolelta, teet tämän omasta aloitteestasi ja olet tällöin vastuussa sovelletavien paikallisten lakien noudattamisesta. Näitä ehtoja säädetään ja tulkitaan Maltan lakien mukaan, ja käyttäessäsi tätä sivustoa sinä olet yksinomaan Maltan tuomioistuinten tuomiovallan alainen.

DAN saattaa koska tahansa tarkastaa nämä ehdot ja muokata niitä päivittämällä tämän viestin. Sinun tulisi ajoittain vierailla tällä sivulla tarkastaaksesi sillä hetkellä voimassa olevat ehdot, koska nämä ehdot sitovat sinua. Näiden ehtojen tietyt säännökset voidaan korvata varta vasten nimetyillä laillisilla ilmoituksilla tai ehdoilla, jotka sijaitsevat tämän sivuston tietyillä sivuilla.

Huom. Jokaisen, joka yhdistää DANin verkkosivustolle, tulee noudattaa niitä ehtoja, jotka on esitetty DANin verkkosivustoille yhdistämistä koskevissa ohjeissa. Samoin tulee noudattaa kaikkia tähän sovellettavia lakeja.


Ohjeet, jotka koskevat DANin verkkosivustoille yhdistämistä

Sivusto, joka yhdistää DANin verkkosivustolle on seuraavanlainen:

  • Se voi yhdistää, mutta ei toista DANin sisältöjä
  • Sen ei tule luoda selainta tai rajaympäristöä DANin sisällön ympärille
  • Sivusto ei merkitse sitä, että DAN hyväksyy sen tai sen tuotteet
  • Sen ei tule antaa väärää kuvaa suhteestaan DANiin
  • Sen ei tule esittää väärää tietoa DANin tuotteista tai palveluista
  • Sen ei tule käyttää DANin logoa ilman DANin lupaa
  • Sivustolla ei tule olla sellaista sisältöä, joka voidaan tulkita vastenmieliseksi, loukkaavaksi tai kiistanalaiseksi, ja sen tulee sisältää vain sellaista, joka sopii kaikille ikäryhmille.