Tietosuojakäytäntö

Tietoa EU:n asetuksesta 679/2016

DAN (Divers Alert Network) Europe, jonka rekisteröity toimisto sijaitsee Maltalla osoitteessa Sir Ugo Mifsud Street, Ta’Xbiex, XBX 1431, ja hallinollinen pääkonttori ja operatiivinen keskus Italiassa osoitteessa C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) (jäljempänä “Rekisterinpitäjä”), tiedottaa, että DAN (Divers Alert Network) Europe käsittelee valittujen palvelujen rekisteröinnin aikana toimitetut ja saadut henkilötiedot välittömästi, samoin kuin tällaisten palveluiden suorittamiseen vaadittavat tiedot. Tämä voi tapahtua myös kolmansien osapuolten kautta samoin kuin sähköisten välineiden avulla. Toiminta perustuu EU:n asetuksen 2016/679 (jäljempänä, “GDPR”) artikloihin 13 ja 14. Tietojen hankintaan oikeuttavat tavoitteet on lueteltu alla yhdessä säädöksen oikeusperustan ja tietojen käytön kestoajan kanssa.
 

1. Verkkosivuston rekisteröinti

Tavoitteena hankkia tietoja, jotka ovat välttämättömiä, kun rekisteröidytään sivustolle www.daneurope.org, ja jotka oleellisesti liittyvät tähän toimintaan, samoin ovat välttämättömiä vastaavia palveluita käytettäessä, sopimuksen täytäntöönpanossa ja lainsäädännön noudattamisessa

KÄYTETTY TIETO
Henkilö- ja yhteystiedot. (Etunimi, sukunimi, kansalaisuus, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköposti)
OIKEUSPERUSTE
Sopimus, jonka asianosainen on allekirjoittanut.
TIETOJEN POISTAMISEN VIIMEINEN PÄIVÄMÄÄRÄ
Lainmukaisten rekisteröintivaatimusten ehdot (tällä hetkellä 10 vuotta sopimuksen päättymisajankohdasta)

 

2. HALLINTO JA MAKSAMINEN

Tavoitteena hankkia tietoja, jotka liittyvät hallintoon, kirjanpitoon ja maksuliikenteeseen.

KÄYTETTY TIETO
Henkilö- ja yhteystiedot.
(Etunimi, sukunimi, kansalaisuus, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköposti) ja maksutiedot
OIKEUSPERUSTE
Juridinen velvoite.
TIETOJEN POISTAMISEN VIIMEINEN PÄIVÄMÄÄRÄ
Lainmukaisten rekisteröintivaatimusten ehdot (tällä hetkellä 10 vuotta sopimuksen päättymisajankohdasta).

 

 1. LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS 
  Tavoitteena hankkia tietoja, jotka liittyvät terveyttä koskevien tietojen käsittelyyn, kun tarkoituksena on diagnostisoida, parantaa ja antaa terapiaa, samoin kuin tieteellinen tietämys ja asiaankuuluvien tietojen välittäminen kolmansille osapuolille terveydentilan määrittämiseksi onnettomuustilanteessa.

  KÄYTETTY TIETO
  Henkilö- ja yhteystiedot. (Etunimi, sukunimi, kansalaisuus, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköposti). Tiedot, jotka on tarkoitettu terveydentilan määrittämiseen

  OIKEUSPERUSTE
  Rekisteröidyn suostumus, GDPR, (EU) 2016/679, 9 artiklan 2 kohdan a alakohta.

  TIETOJEN POISTAMISEN VIIMEINEN PÄIVÄMÄÄRÄ
  Lainmukaisten rekisteröintivaatimusten ehdot (tällä hetkellä 10 vuotta sopimuksen päättymisajankohdasta)

   
 2. MARKETING
  Tavoitteena hankkia tietoja, jotka liittyvät liike-elämään, suora tai epäsuora markkinointi, samoin kuin markkinatutkimus.

  KÄYTETTY TIETO
  Henkilö- ja yhteystiedot. (Etunimi, sukunimi, kansalaisuus, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköposti)

  OIKEUSPERUSTE
  Rekisteröidyn suostumus, GDPR, (EU) 2016/679, 22 artiklan 2 kohdan c alakohta.

  TIETOJEN POISTAMISEN VIIMEINEN PÄIVÄMÄÄRÄ
  10 vuotta

   
 3. KULUTUSTUTKIMUKSET 
  Profilointitavoitteet kulutusanalyysia ja -valintoja varten

  KÄYTETTY TIETO
  Henkilö- ja yhteystiedot. (Etunimi, sukunimi, kansalaisuus, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköposti)

  OIKEUSPERUSTE
  Rekisteröidyn suostumus, GDPR, (EU) 2016/679, 22 artiklan 2 kohdan c alakohta.

  TIETOJEN POISTAMISEN VIIMEINEN PÄIVÄMÄÄRÄ
  10 vuotta

Kun toimitetaan tietoa niitä tavoitteita varten, jotka on esitetty kohdissa 1, 2 ja 3, sopimuksen täytäntöönpano ei ole vapaaehtoista, vaan sitä on pakko noudattaa. Kieltäytymisestä seuraa, että tarjottuja palveluita ei ole mahdollista hyödyntää. Sen sijaan kohdissa 4 ja 5 mainittuja tavoitteita varten tietojen toimittaminen on vapaaehtoista, ja tietoja voidaan siirtää aiemman kirjallisen sopimuksen perusteella. Jos suostumusta ei anneta, on edelleen kuitenkin mahdollista hyödyntää DAN (Divers Alert Network) Europen tarjoamia palveluita, mutta tietoja ei saa käyttää niihin tavoitteisiin, jotka on kuvattu kyseisessä kohdassa.


Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on DAN (Divers Alert Network) Europe, joka vastaa henkilötietojen laillisesta ja oikeasta käytöstä. Alla esitettyjä yhteystietoja käyttäen voit olla yhteydessä DANin, mikäli tarvitset lisää tietoa tai haluat esittää pyyntöjä:

 • Rekisterinpitäjä: DAN (Divers Alert Network) Europe
  JURIDINEN pääkonttori: Malta, Sir Ugo Mifsud Street, XBX 1431
  Toimiston toimipaikka: C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
  Italian verotunnus: 91003700670
   
 • Yhteystiedot
  Puhelin: +39-085-893-0333
  Faksi: +39-085-893-0050
  Sähköpostiosoite: [email protected]
  Sertifioitu sähköpostiosoite (PEC): [email protected]
   

Sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä tietosuojasta vastaavaan henkilöön kaikissa henkilötietoihisi liittyvissä asioissa, mikäli tarvitset lisää tietoa, haluat esittää pyynnön tai haluat tuoda esille havaitsemasi ongelman tai epäkohdan. DAN (Divers Alert Network) Europe on nimittänyt tietosuojavastaavaksi tohtori Warren Ciantar. Alla on esitetty hänen yhteystietonsa:

Puhelin: +39 347 1493431
Sähköpostiosoite: [email protected]

 

Henkilötiedot

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan luottamuksellisuuden ja turvallisuuden takaavia toimenpiteitä, jotka on säädetty nykyisissä määräyksissä.
Henkilötietojasi saatetaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa DAN (Divers Alert Network) Europe takaa sen, että tietoja käsitellään EU:n asetuksen 679/2016 mukaisesti.

Tietojasi käsittelevät tietojen käsittelystä vastaavat henkilöt. Lisäksi myös seuraavat tahot voivat käsitellä niitä:

 1. yksityiset ja yleiset tahot hallinnollisia ja juridisia toimintoja toteuttaessaan EU:n asetuksen 679/2016 säännösten mukaisesti;
 2. konsultit ja yritykset, jotka auttavat yritystä IT-palveluiden ja -infrastruktuurien osalta;
 3. ammattilaiset, palveluntuottajat ja konsultit, jotka auttavat yritystä taloudellisissa, liike-elämään liittyvissä, juridisissa ja lääketieteellisissä kysymyksissä;
 4. tytäryhtiöt, sidosyritykset tai osakkuusyhtiöt;
 5. pankit;
 6. perintätoimistot;
 7. vakuutusyhtiöt;
 8. muut sellaiset yritykset, jotka työskentelevät kyseisen yrityksen kanssa palveluita tuottaen;
 9. kyseessä olevan henkilön sukulaiset ja/tai muut tahot, kun kyseessä on hätätilanne;
 10. muut jäsenet, kumppanit ja/tai rekisteröidyt henkilöt;
 11. terveydenhuollon organisaatiot, lääkärit ja muu hoitohenkilökunta;
 12. tuomioistuimet, poliisi ja muut aseistetut tahot.
   

Tietoja ei anneta kenellekään muulle eikä myöskään millään muulla tavalla.

 • Tiedoksesi ilmoitamme, että sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä DAN (Divers Alert Network) Europelta pääsy henkilötietoihisi, oikeus korjata tai peruttaa mitä tahansa tiedoistasi, oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä tai vastustaa niiden käsittelyä. Samoin sinulla on oikeus tietojen siirtämiseen yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 13 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Edellä mainittuja toimenpiteitä varten voit joko käydä verkkosivuillamme tai vaihtoehtoisesti ottaa kirjallisesti yhteyttä osoitteeseen: [email protected];
 • Tiedoksesi ilmoitamme myös, että sinulla on oikeus valittaa valvontaviranoimaisille silloin kun epäilet, että tietojen käsittelyssä ei noudateta yksityisyyttä koskevia määräyksiä GDPR:n artiklan 13 2 kohdan alakohdan d) mukaisesti;
 • Jos olet antanut tietojasi koskevan suostumuksen yhtä tai useampaa tavoitetta varten, sinulla on oikeus perua tällainen suostumus koska tahansa.

Privacy Policy