On-Site Neurological Assessment for divers
DAN On-Site Neurological Assessment for Divers -kurssi on jatkotason kurssi niille happiensiavun osaaville henkilöille, jotka haluavat oppia suorittamaan neurologisen perustarkastuksen mahdollisesti loukkaantuneelle sukeltajalle.
DAN ON-Site Neurological Assessment for Divers

DAN ON-Site Neurological Assessment for Divers -kurssi on jatkotason kurssi, joka tarjoaa täydennyskoulutusta niille henkilöille, jotka ovat suorittaneet seuraavan kurssin: DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries. Tämän kurssin tavoitteena on opettaa osallistujille, kuinka neurologinen tarkastus suoritetaan tapahtumapaikalla sukeltajalle, joka on mahdollisesti loukkaantunut.

Tärkeimmät tavoitteet
 • Sukellussairauteen (DCI), ilmaemboliaan (AGE) ja sukeltajantautiin (DCS) liittyvien tietojen kertaaminen
 • Tapahtumapaikalla suoritettavan neurologisen arvioinnin tarkoitus
 • Viisi osa-aluetta, jotka arvioidaan osana paikan päällä tehtävää neurologista tutkimusta:
  henkiset toiminnot
  aivohermot
  motoriset toiminnot (voima)
  aistitoiminnot
  tasapaino ja koordinaatio
 • Sukellushistorian ja aikaisempien terveydentilaan liittyvien seikkojen kartoittaminen
 • Kuinka suorittaa täydellinen neurologinen tutkimus paikan päällä
Kurssin kesto

3 tuntia

Ennakkoehdot kurssille osallistumiselle

Voimassa oleva DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies -todistus (tai vastaava).

Todistuksen uusiminen

Uusittava kahden vuoden välein