Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
Advanced Oxygen
DAN Advanced Oxygen first aid for Scuba Diving Injuries -kurssi on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet kurssin DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies. Kurssilla on tarkoitus opettaa DANin happiensiavun taitajia käyttämään ylipaineventtiiliä (kuten MTV100) ja/tai elvytyspaljetta (BVM).
DAN Advanced Oxygen first Aid for Scuba Diving Injuries

DAN Advanced Oxygen first Aid for Scuba Diving Injuries -kurssilla on tarkoitus lisätä sitä tietämystä, jota henkilöllä on peruselintoimintojen ensiavusta ja (BLS) ja painelu-puhalluselvystyksestä (PPE). Tavoitteena on taitojen parantaminen, jotta henkilö kykenee auttamaan jokaista sukeltajaa, joka ei hengitä. Tässä ohjelmassa koulutetaan happiensiavun antajia käyttämään ylipaineventtiiliä (kuten MTV100) ja/tai elvytyspaljetta (BVM). Näin elvytystä voidaan tehostaa korkean happipitoisuuden ansiosta.

Tärkeimmät tavoitteet
 • Seuraavien tilojen tunnistaminen:
  Sydänkohtaus
  Astma
  Vakava verenvuoto
  Häkämyrkytys
 • Elvytys hapen avulla, jatkoa perusteille
 • Manuaalisesti käynnistettävä hengityslaite (MTV)
 • Elvytyspalje (BVM)
Kurssin kesto

4 tuntia

Ennakkoehdot kurssille osallistumiselle

DAN BLS/BLSD -todistus (tai vastaava*) ja voimassa oleva todistus seuraavalta kurssilta: DAN Oxygen First Aid For Diving Emergencies Provider.

(*) Perustason elvytyskurssi (PPE) tai BLS-kurssi (peruselintoimintojen hoito) vastaa DANin BLS-kurssia, jos kurssilla noudatetaan ERC:n uusimpia elvytysohjeita ja jos todistuksen myöntää yleisesti hyväksytty ensiapujärjestö.

Todistuksen uusiminen

Uusittava kahden vuoden välein