Work with us
Submit your résumé

If you enjoy working with people and share a passion for scuba diving, we would like to hear from you.

Please submit your résumé and cover letter in English language for consideration.

You can apply:

  • directly on our website - check below 
  • email it to: [email protected]
  • or mail it to:
    DAN Europe Foundation
    Continental Operations Office C/da Padune, 11 - 64026 Roseto - Italy
Politika rovnosti a rozmanitosti

Jako organizace pro rovné příležitosti se, DAN Europe Foundation věnuje posilování kultury podporování a inkluze všech pracujících.
Naším cílem je zajistit, aby všichni zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání měli rovné příležitosti a aby naše organizace reprezentovala všechny vrstvy společnosti. 

STÁHNOUT