Claudius Obermaier Fond
Tento dobročinný fond založila v roce 2004 organizace DAN Europe, aby se pomáhalo těm potápěčům a jejich rodinným příslušníkům , kteří se ocitli v obtížných životních situacích.
Naznačte Připad
Potápěči jsou naše rodina

Potápění je naše vášeň a potápěči jsou naše rodina. Nezáleží na tom, jakým jazykem mluví, nebo kde žijí: víme, co to znamená být potápěčem v nouzi a bez ohledu na naše vzájemné rozdíly pomáháme, jak je to jen možné.

Youtube channel

Dostat pomoc v

pravý čas

Claudius Obermaier Fond nese jméno mladého německého potápěče, který přišel o život při technickém ponoru. Když je to zapotřebí, pomůže tento fond jedincům postiženým přímo i nepřímo nějakou potápěčskou nehodou: Od svého vzniku tento fond financuje:

  • speciální zdravotní péči
  • zdravotní přepravu po vážných nehodách
  • protetiku
  • speciální dopravní prostředky pro tetraplegiky
  • vzdělávací granty pro sirotky po zesnulých potápěčích

 

Přečtěte si příběhy
Darem přispělo již
29 256 členů
Ukázka 29
řešených případů
V KAMBODŽI SE ZRANILA INSTRUKTORKA
Co se stalo

Během dovolené s potápěním v Kambodži se stala belgická potápěčská instruktorka Adriana K. účastnicí vážné autobusové nehody. Utrpěla vážné zranění, několik dalších cestujících přišlo o život.
Dvě hodiny ležela na zemi, teprve potom byla autem převezena do nemocnice v Bangkoku. Na třech různých místech měla těžce poraněná záda, následkem toho musela skončit s výukou potápění. Zůstala zcela bez finančních prostředků. Tehdy vstoupilo do hry COF a pomohlo ji zajistit speciální ortopedické lůžko i kinezioterapii.

Svědek

Včerejšek byl dnem, na který nikdy nezapomenu, i když bych si to přál. Vydali jsme se autobusem ze Sihanoukville do Trat v Thajsku, kde jsme měli v Koh Chang vést kurz IDC... Ukázalo se, že náš autobus neměl prakticky žádné brzdy, řidič se pouze snažil udržet jej při velké rychlosti vůbec na kolech. V jednu chvíli to vypadalo, že jej dostal zpět pod kontrolu, potom však autobus prudce vybočil do strany, začal se kymácet, převrátil se na bok a začal klouzat svahem dolů z kopce… Pomohl jsem Adje dostat se z vozu jedním ze stropních únikových otvorů. Adje byla celá potlučená a měla silné bolesti zad... Začal jsem pomáhat ostatním. Nejdříve jsem se snažil zachránit dvouletou holčičku… Stál nad ní nějaký muž a pokoušel se ji oživit. Společně jsme ji vytáhli z autobusu a já začal provádět CPR... Jeden Němec žijící v Kambodži byl ochoten nám pomoci dostat se k hranici, tak jsme si vzali taxi do města Pattaya a odjeli do nemocnice v Bangkoku."
(Manžel Adriany)

"Děkuji za zdravotní lůžko, které jsem dostala od DAN COF. Spím v něm teprve týden, ale výsledky jsou již teď velmi dobré: Ráno se mi už vrátilo 80% pohyblivosti. Také dokážu spát celou noc, což bylo po nehodě naprosto nemožné. Ještě jednou děkuji."
(Adriana K.)

NAŠE PODPORA RODINĚ JORGEHO
Co se stalo

V roce 2013 zemřel během ponoru portugalský potápěč Jorge B., po kterém zůstala vdova se dvěma dcerami. Fond tuto rodinu podpořil finanční částkou 5 000 euro určenou na zaplacení nákladů na vzdělání mladší z obou dcer. Tento finanční dar byl rodině předán na jedné veřejné akci v září 2014 v Lisabonu.

Svědek

“Když naši nejbližší pracují v oblasti a provozují činnost, o které věříme, že díky moderní technice představuje nebezpečí spíše hypotetické, nikdy nás nenapadne, že obvyklé loučení před ponorem může být loučením posledním. Až tváří v tvář ztrátě si uvědomíme, že se může přihodit i něco stěží představitelné.
Ztráta Jorgeho přišla náhle a zcela nečekaně a na tuto krutou skutečnost jsem nebyla připravena ani já, ani naše dcera Margarida. Následoval těžký rok, kdy nám nic nepomáhalo zmírnit bolest, kterou jsme pociťovaly. Těžce jsme nesly i skutečnost, že jsme se nestačily ani pořádně rozloučit.
Pro mne i Margaridu bylo předání podpory od Fondu Claudia Obermaiera při slavnostní akci v Lisabonu balzámem, který nám pomohl připomenout si velkou lásku Jorgeho k potápění a zároveň jsme si intenzívně uvědomovaly pocit sounáležitosti s velkou „rodinou potápěčů“. Obzvláště u Margaridy to ještě posílilo její obdiv ke svému otci a jeho povolání a její uvědomování si podpory od všech přítomných významně podpořilo její vyrovnávání se s danou skutečností. Co se týče konkrétní ekonomické pomoci, někomu může připadat ta částka jako nevýznamná, ale pro nás v naší situaci znamenala hodně.
Nedostává se mi slov, abych dostatečně vyjádřila, jak důležité je pociťovat při ztrátě nejbližší osoby spoluúčast těch, kdo s námi zůstali. Pomáhá to ulevit v bolesti, která sice nepomine, ale stane se aspoň trochu snesitelnější.
Za projevenou podporu vám všem velice děkuji.”

(Žena Jorgeho)

POTÁPĚČSKÝ ČLUN KLESÁ KE DNU
Co se stalo

16. dubna roku 2013 se v thajském Koh Tachai nečekaně strhla bouře, která zasáhla i potápěčský člun Little Princess a ten se začal potápět. Někteří potápěči se rozhodli loď neopustit, dokud nebudou zachránění všichni ostatní, včetně posádky. Fond velmi ocenil hrdinství těchto jedinců i jejich příkladnou odvahu a altruismus a jako konkrétní vyjádření respektu k takovému postoji jim uhradil nákup nové výstroje za výbavu, kterou ztratili při zachraňování životů ostatních.
 

Svědek

"Podpořili jste všechny instruktory i členy thajské posádky, kteří byli onoho nešťastného dne na palubě. Všem nám to moc pomohlo. Já osobně určitě zůstanu členem DAN i v budoucnu, a to dokud budu instruktorem i potápěčem, protože jste nás podpořili, když nám bylo opravdu těžko. Vyřiďtě prosím mé poděkování celému vašemu týmu za pomoc a podporu, které se nám od vás dostalo."
(Člen DAN, který přežil ztroskotání lodi.)

NAŠE POMOC PO TSUNAMI V ROCE 2004
Co se stalo

26. prosince roku 2004 zasáhlo Indický oceán ničivé tsunami, které po sobě zanechalo nepředstavitelný rozsah zkázy a děsivý počet mrtvých. V prvních měsících roku 2005 řídila skupina zachranářů vedená Katedrou právní medicíny Univerzity Witwatersrand z Jižní Afriky pomocnou misi zcela hrazenou z fondu Claudia Obermaiera. Během dvou rozsáhlých akcí v postižené oblasti bylo identifikováno 180 pohřbených těl obětí a to celkem na 92 ostrovech, přičemž se pečlivě dodržovaly místní zvyklosti, které zde jsou, co se týče exhumací tělesných pozůstatků, velmi přísné.

Svědek

„Tým pro identifikaci obětí neštěstí (Disaster Victim Identification Team) důsledně respektoval maledivské úřady, jejichž pohostinnost doslova neznala mezí, což umožňovalo spolupráci ve velmi přátelské atmosféře. Tým získal neocenitelné zkušenosti s procesem identifikace mezinárodních obětí neštěstí a vytvořil pevné spojení mezi naším Vysokým komisařem v Novém Dilí a maledivskými úřady.“
Tým DVI

„V Thajsku na mne ohromně zapůsobila energie místních obyvatel. Domnívám se, že jejich mentalita by se dala nejvýstižněji vyjádřit pojmem pozitivní myšlení. Neustále opakovali, že je potřeba hlavně myslet na budoucnost! Každý den začínali práci na rekonstrukci zničených obydlí s úsměvem. K jejich přístupu mám skutečně hlubokou úctu. Když jsem svému příteli Thaies řekl, ať mi dá vědět, jak bych mohl ještě více pomoci, odpověděl pouze: „Ty už toho děláš dost. Ale pozvi další potápěče.“
Seiji Atsuta - instruktor/ DAN Japonsko

"Dobrá práce! DAN je nejlepší volbou pro každého potápěče. Tento příběh potvrzuje, že DAN je více než jen pojištění... DAN má i srdce!"
(Tom S., na Facebooku)

"Nadace DAN udělala víc, než musela. A to je v dnešní době výjimečné."  
(Hugo B., na Facebooku)

Naznačte Připad

Potřebujete pomoc?

Kontaktujte nás a sdělte nám svůj příběh prostřednictvím formuláře uvedeného dole.

Přečtěte si prosím o našem zacházení se soukromými informacemi (Privacy Policy)