Otázky Student Insurance

Máte-li pojištění typu Pro nebo Dive Centre, máte dvě možnosti:

  1.  podle druhu vašeho pojištění, můžete zaregistrovat zdarma některé ze svých studentů nebo všechny. Jedná se o bezplatné pojištění studentů.
  2.  můžete pro své studenty zakoupit specifické pojištění. V takovém případě se jedná o pojištění studentů. Více informací najdete na těchto webových stránkách:

Mohou se lišit hlavně čtyřmi vlastnostmi:

  • Kurzy  bezplatné pojištění studentů lze použít pouze pro studenty začátečníkyPojištění studentů lze použít i pro studenty jiných kurzů.
  • Celkový limit  bezplatné pojištění studentů znamená jeden celkový limit ve výši €37.500 pro všechny studentyPojištění studentůznamená rozsah jednotlivého pojištění každého studenta až do částky € 30.000.
  • Trvání — bezplatné pojištěnístudentů trvá 90 dní – pojištění studentů trvá  365 dní. V každém případě však obě pojištění končí dnem vydání certifikace studentovi.
  • Přítomnost instruktora  bezplatné pojištění studentů zůstává v platnosti, pokud instruktor, který toto pojištění aktivoval, učí kurz osobně. Pojištění studentů  se vztahuje na pojištěné studenty bez ohledu na to, kdo skutečně kurz vyučuje.
  • Můžete tak učinit prostřednictvím svého MyDAN, ovšem za předpokladu, že máte pojištění typu Pro nebo Dive Centre.
  • Jakmile svého studenta zaregistrujete systémem bezplatného pojištění studentů nebo pojištění studentů, obdržíte oba potvrzovací e-mail.

Ano, platí po celém světě.

Ano, tato pojištění můžete použít i pro studenty žijící v kterékoli jiné zemi.

Důležité: Informace zveřejněné na této stránce v žádném případě nenahrazují ani nedoplňují pojištění a pojistné podmínky.