Otázky Student Insurance
Ano, tato studentská pojištění můžete použít i pro studenty sídlící v jiných zemích
Ano, platí celosvětově.
Ne, nevztahuje.
Studentská pojištění jsou platná pouze během kurzů, pro které byla pojištění uzavřena.
 • Vstupte do svého MyDAN
 • Klikněte na "Pojištění" (Jste-li partnerem, klikněte na "Partner")
 • Klikněte na tabulku „Studentská pojištění“ (na stránce nahoře)
 • Vyberte svou školicí organizaci a druh studentského pojištění z rolovacího menu
 • Klikněte na „Přidat nového uživatele“. Jestliže má student již svůj účet DAN, klikněte na "Vybrat již registrovaného studenta".
 • Klikněte na Další a potvrďte platbu.
 • Vstupte do svého MyDAN
 • Klikněte na „Pojištění“
 • V sekci pro studenty klikněte na „Přidat nového uživatele“. Jestliže má student již svůj účet DAN, klikněte na „Vybrat již registrovaného studenta“.
 • Tím se pojištění okamžitě zaktivuje a dostanete o tom zprávu e-mailem.
 • Bezplatné studentské pojištění lze použít pouze pro studenty začátečníky – ostatní studentská pojištění lze použít také pro studenty jiných kurzů.
 • Bezplatné pojištění představuje jeden celkový pojistný limit ve výši 15 000 € pro všechny studenty – ostatní studentská pojištění představují individuální pojistné limity pro každého studenta až do 30 000 €.
 • Bezplatné pojištění trvá maximálně 90 dnů – ostatní studentská pojištění trvají až 365 dnů. Ale obě tato pojištění končí dnem studentovy certifikace.
 • Bezplatné pojištění platí tak dlouho, dokud instruktor, který je používá, osobně učí příslušný kurz – ostatní studentská pojištění se vztahují na pojištěné studenty bez ohledu na to, kdo je v kurzu vyučuje.
Ano, máte.
Počet studentů pojištěných bezplatně se liší podle druhu vašeho vlastního pojištění.
Můžete pojistit své student přístrojového a volného potápění, kteří navštěvují kurzy pro začátečníky, pokročilé i kurzy speciální, jakož i workshopy volného potápění.
Pro a Club Members a rovněž DAN Professional a Business Partners