PROGRAM
Výukové cíle
Please note: this year's internship has been postponed until further notice. We are actively working to reschedule the internship program and will share information as soon as it becomes available. Please check back with us for updates on our next call for participation.
Thank you for your understanding and continued interest in DAN Europe educational programs.

Účastníci se seznámi s výzkumem souvisejícím s potápěním a získají nebo si zdokonalí odborné dovednosti, které jim umožní kariérní postup.

Účastníci absolvují dvoutýdenní školení, během kterého úzce spolupracují s odbornými mentory, aby co nejlépe využili své teoretické vědomosti při aktivní práci v terénu.

Stáž je možno na žádost účastníka prodloužit, jestliže pracuje na konkrétním výzkumném úkolu patřícího přímo do aktivit nadace DAN Europe.

Aktivity

Aktivity mohou zahrnovat přednášky v terénu, v laboratoři a/nebo v posluchárně, to vše na téma výzkumu potápění.

Na stážistech se bude vyžadovat vypracování písemné zprávy o svém působení v rámci tohoto programu, přičemž část nebo celá zpráva se následně může použít v některé publikaci DAN, např. v časopise Alert Diver, na webové stránce DAN, ve vědeckých zpravodajích a/nebo ve sděleních pro tisk.

Po ukončení stáže absolventi zpravidla pomáhají při shromažďování dat a pracují na nejrůznějších úkolech tak, aby si procvičili své dovednosti, posílili své kritické myšlení a zlepšili komunikaci na technická témata. Budou připraveni připojit se k různým potápěčským výpravám určeným k získávání nových poznatků.

Potřebné doklady
 • Přihláška
 • Profesní/akademické resumé
 • Resumé potápěčské činnosti (počet ponorů, v jakém prostředí a do jakých hloubek, specializace/certifikace)
 • Dva doporučující dopisy z akademického a odborného prostředí
 • Průvodní dopis (maximálně 2 stránky) obsahující životopis (včetně popisu činností souvisejích s potápěním), zájmy, cíle a jak může stáž podpořit váš osobní i profesní růst.
STÁHNOUT FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠKU
Výuka mladých
Jste připraveni přijmout výzvu?
Přidejte se
Co říkají naši stážisté

Názory a příběhy některých našich dřívějších stážistů

Youtube channel
STÁŽE V ROCE DAN EUROPE
Uchazeči
 • Stážisté se rekrutují hlavně z vysokoškolských studentů nebo absolventů, ale také ze začínajících výzkumníků pracujících v soukromých organizacích. Mezi stážisty bývají i postgraduální studenti.
 • Stážistů může být maximálně 8.
 • Za stáž se neposkytne žádná kompenzace. DAN poskytne všem stážistům logistickou podporu (např. při organizaci jejich cesty a pobytu).

   

Požadavky a prerekvizity

Uchazeči o stáž musí:

 • dosáhnout věku nejméne 18 let 1. června v roce podání přihlášky
 • mít vzdělání vědeckého charakteru
 • vyznačovat se vynikajícími komunikativními a organizačními schopnostmi
 • mít prokazatelný zájem o potápění, jakož i o všechny činnosti s tím spojené
PROGRAM ROKU
Týden 1
 • Orientace
 • Aktuální stav potápěčského výzkumu
 • Potápěčská fyziologie
 • Biomedicínský inženýrský výzkum v potápění
 • Kurz Basic Life Support-Defibrillator (BLSD)
Týden 2
 • DAN Research Specialist Course
 • Diving Safety Laboratory
 • Shromažďování informací v terénu v rámci DSL (Diving Safety Laboratory)
 • Potápěčské lekce

Laboratoř DAN pro bezpečné potápění (DSL) je stálá mobilní výzkumná laboratoř, která působí v oboru potápěčské medicíny a fyziologie již od roku 1994 s cílem učinit potápění bezpečnější a bezúrazovou činností.

Kurz zvaný Výzkumný specialista DAN si klade za úkol kvalifikovat výzkumníka do funkce dopplerovského školitele dalších výzkumných techniků tak, mohli pomáhat při práci na speciálních projektech organizovaných laboratoří DAN Europe DSL.