10 bezpečnostních pravidel

 Absolvujte potápěčské kurzy a kurzy poskytování první pomoci i s kyslíkem a obnovujte si je s kvalifikovanými instruktory.

 

  Podstupujte každoroční lékařské prohlídky se zaměřením na způsobilost pro potápění (i po nemoci, zranění a/nebo když máte brát nějaké léky).

 

  Udržujte se správně zavodněni pravidelným pitím vody i se solnými přísadami. Před potápěním a bezprostředně po něm se vyhýbejte alkoholu a těžké fyzické námaze.

 

  Vždy si zkontrolujte dobrý stav a správnou funkčnost všech svých přístrojů i výstroje a výbavy svého kolegy. Ujistěte se, že vše odpovídá plánovaným ponorům.

 

 Noste BC, dvojité regulační ventily, tlakoměr a nůž; i když používáte počítač, mějte s sebou hloubkoměr, hodinky a tabulky.

 

  Vždy se potápějte pouze za příznivých povětrnostních podmínek a s příslušnou podporou na hladině. Používejte signální bóji.

 

 

 Potápějte se pouze do hloubek, na které jste vyškoleni a certifikováni. Vyhýbejte se profilům typu “jo-jo” a při stoupání nikdy nezadržujte dech.

 

  Stoupejte 9-10 metrů za minutu, používejte nejnovější dekompresní modely a upřednostňujte vyšší “konzervativní” stupně.

 

  IV případě podezření na DCI ihned nasaďte 100% kyslík s vhodným regulačním ventilem a aplikujte jej dostatečně dlouho.
Nepokoušejte se o nějaké dekompresní procedury pod vodou! Zavolejte do DAN!

 

  Než poletíte zpět, respektujte doporučení od DAN: Neleťte alespoň 12 hodin po jediném ponoru a alespoň 24 hodin po opakovaných ponorech a/nebo po dekompresním potápění.

Důležité

Zajistěte, abyste měli pohotově k dispozici všechny materiály potřebné pro první pomoc – i s kyslíkovou soupravou (např. kyslíkovou soupravu DAN).
Výskyt příznaků (i opožděný) po ponoru vyžaduje okamžité vyhledání specializované péče. Zavolejte do DAN!
Nezapomeňte, že v případě potřeby pomoci v nouzové situaci mají pouze členové DAN nejlepší celosvětově dostupnou péči.

STÁHNOUT PDF