DÁVEJ POZOR! LODNÍ ŠROUBY MOHOU ZABÍJET!

Kampaň DAN Europe pro předcházení zraněním lodním šroubem probíhající a nazvaná se zaměřuje na dvě cílové skupiny, t. j. na posádky člunů a na potápěče.

Ze všech druhu potápěčských nehod patří zranění způsobená lodním šroubem k těm nejhrozivějším. Několik potápěčů již bylo lodním šroubem těžce zraněno nebo dokonce usmrceno.
Jsme přesvědčeni, že mnoha těmto nehodám lze snadno předejít větší pozorností, správným chováním posádky člunů a dodržováním některých základních pravidel ze strany potápěčů.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO POSÁDKY ČLUNŮ
Jak se má chovat posádka člunu, aby se předešlo kolizi s lodním šroubem

 

Setrvávejte alespoň 100 metrů od potápěče, který je pod vodou a používejte alfa praporky, jestliže neprovádíte SCUBA potápění, šnorchlování nebo volné potápění.
Mějte na paměti, že potápěči mívají pod vodou problémy s odhadem vzdálenosti a mohli by se od praporku vzdálit.

Nedovolte nikomu zdržovat se na plavecké plošině, když je motor v chodu se zařazenou rychlostí. Plavecké plošiny bývají kluzké a potápěč by mohl spadnout do lodního šroubu.

 

Vedete-li skupinu potápěčů, zajistěte, aby se potápěči vstupující do vody nedostali do blízkosti lodního šroubu, jeho lopatky jsou ostré a nebezpečné i v klidovém stavu.

 

Zajistěte snadný a bezpečný výstup na palubu.

 

Než nastartujete motor, ujistěte se, že v blízkost člunu ani pod ním není žádný potápěč.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO POTÁPĚČE
Ochrana proti zraněním lodním šroubem během potápění

 

Ještě před zahájením potápění umístěte alfa praporek “Potápěč dole”. Praporek se dá připevnit k plováku nebo umístit na plavidlo. V každém případě musí být jasně viditelný ze všech směrů.

 

Vždy vystupujte k hladině ve vzdálenosti do 50 metrů od svého potápěčského praporku nebo těsně u útesu (je-li tam nějaký útes).

 

V případě nutnosti výstupu k hladině daleko od praporku “Potápěč dole” použijte signální bójku na hladině.

 

Hlídejte si vyvážení (vzplývavost) a vyhněte se nekontrolovaným výstupům.

 

Během výstupu se rozhlížejte a buďte maximálně pozorní.

Praporek Potápěč dole

nebo scuba praporek, nebo alfa praporek

slouží jako varovný signál na vodě k upozornění, že se ve vodě pohybuje potápěč a všechna plavidla (lodě, čluny, ale i surfaři atd.) by se měla pohybovat v dostatečné vzdálenosti, obezřetně a pomalu. Buď se jedná o modrobílý praporek rozdělený kolmo uprostřed, nebo to může být červená vlaječka s diagonálním bílým pruhem.