Představujeme Fond DAN Europe na Podporu Potápěčů se Zdravotním Postižením
SVĚDCI

"...je to něco úplně jiného, než co jsem dosud zažil. Když se potápím, čas plyne rychlostí, která mi umožňuje prožívat intenzivní emoce z první ruky. Ne jako pouhému diváku, ale jako součásti nadšeného týmu, který mě sleduje a vidí, co chci a co cítím: jsem člověk mezi lidmi, potápěč mezi potápěči."

Claudio - tetraplegický potápěč

 

"To, že jsem mohl využít svou vášeň pro potápění, a také se pokusit probudit duše nadšením a zvědavostí, je něco, co jsem si nevybral díky nějakému altruismu, ale protože jsem cítil, že tato zkušenost mi přinese uspokojení a štěstí každý den.”

Attilio - trenér instruktorů

Fond

Fna Podporu Potápěčů se Zdravotním Postižením

DAN Europe dlouhodobě podporuje potápěčské výcvikové programy pro lidi s tělesným, smyslovým a mentálním postižením. Toto poslání jsme sdíleli a rozvíjeli s naším partnerem, tj. s organizací Diverse Ability, která byla založena na hodnotách jako loajalita, poctivost a spolehlivost. Nyní DAN Europe zvyšuje svůj závazek a spolupráci s DDI Italy a zřizuje nový fond, který má pomoci podpořit naši misi. Vyzýváme všechny členy DAN, aby se k tomuto úsilí připojili.

PŘEKONÁNÍ DISKRIMINACE

Společně jsme zaujali aktivní postoj proti jakékoli diskriminaci.
Zásadně důležité je ocenění jedinečných charakterových vlastností jednotlivce a touha být součástí týmu.
Všichni můžeme udělat hodně pro to, abychom nabourali stereotypy, které jsou podstatou diskriminace, překonali bariéry a podpořili větší zapojení do aktivního života pro osoby s jakýmkoli druhem postižení.

CÍLE FONDU
Podporou tohoto fondu nám pomůžete dosáhnout následujících cílů:
Územní přítomnost

Budování velké komunity, která pomůže splnit sny lidí s postižením.

Bezpečnost a povědomí

Podpora školení a certifikace nových odborníků na bezpečnost potápění a poskytování studentům se zdravotním postižením přístup ke kurzům typu DAN Provider.

Výzkum a nové vědecké poznatky

Získávání a shromažďování dat z oblasti potápění postižených jedinců a ověřování výsledků výzkumu pomocí vydávání řady publikací.  

Příležitosti pro všechny

Budování potápěčských léčebných středisek a organizací pro osoby se zdravotním postižením; šíření nové kultury jejich zapojováním do aktivního života prostřednictvím integrace a agregace.