Otázky Sport Member
 • Tento typ zahrnuje pojištění pro případy nehod při rekreačním i profesionálním potápění (přístrojovém i volném) v celém světě po dobu 365 dnů.
 • Pojištění nouzových situací nesouvisejících přímo s potápěním: platné pouze při cestách do ciziny, po určitý počet dní, který se liší podle druhu pojištění. Jestliže si přidáte jako další výhodu „Travel No-Limits”, rozšíříte trvání pojištění na nepotápěčské nehody na celé pojistné období (jeden rok).
 • Pojištění na odpovědnost třetí strany a právní obranu související s profesionálním potápěním (není dostupné ve všech zemích).
 • Rekreační potápění znamená technické a netechnické rekreační potápění, za které se neposkytuje finanční odměna.
 • Potápěčtí instruktoři a průvodci se mezi rekreační potápěče nepočítají.

Profesionálním potápěním se míní poskytování rad a instrukcí při šnorchlování a/nebo rekreačním potápění. Patří sem služby související s organizací, dozorem, školením, doprovodem nebo průvodcovstvím, to znamená služby poskytované potápěčskými instruktory, asistenty instruktorů nebo průvodci pod vodou, a to při rekreačních i pracovních potápěčských aktivitách (dobrovolně nebo za úhradu) pro agentury zajišťující bezpečnost osob při zmíněných činnostech. Potápěčské aktivity spojené přímo nebo nepřímo s vědou, výzkumem a/nebo se společenskými událostmi se do profesionálního potápění řadí rovněž (pokud se nejedná o čistě dobrovolnou činnost bez jakékoliv úhrady či odměny).

 • Rozšíření pro případ úmrtí: Svůj limit plnění pro případ úmrtí při potápěčské nehodě můžete rozšířit o 25 000 € nebo 50 000 €. Toto rozšíření se nevztahuje na technické ponory.
   
 • Travel No-Limits: Můžete rozšířit trvání pojištění na nepotápěčské nouzové situace v cizině na celé předplatné období (jeden rok).
   
 • Výhody pro vaši rodinu: Můžete sem zahrnout pojištění na nepotápěčské nouzové situace v cizině vztahující se na členy své rodiny (partnera a/nebo děti).
 • DAN Europe nenabízí pojištění potápěčského vybavení.
   
 • Pojištění typu Sport Silver a Gold se vztahuje pouze na výbavu pojištěnce nebo záchrance pro případy odškodnitelné vlastní potápěčské nehody nebo odškodnitelné potápěčské nehody třetí strany (do pojistného limitu uvedeného na dokladu o pojištění).
 • DAN Europe doporučuje, aby se nepřekračoval limit potápěčské certifikace. Nicméně – pouze pojištění typu Sport Bronze obsahuje hloubkový limit do 40 m při použití stlačeného vzduchu nebo nitroxu, žádný další druh pojištění hloubkový limit nestanovuje. Proto pojištění na potápěčské nouzové situace platí i v případech, kdy se potápěč potopí hlouběji, než povoluje jeho certifikace.
   
 • Na druhou stranu, pojištění na odpovědnost třetí strany přestává platit, jestliže se poruší nějaký zákon nebo předpis, a to včetně potápění se do větší hloubky než povoluje certifikace.
Pojištění na nehody spadající do pojištění typu DAN Europe Sport Member zahrnuje zdravotní náklady vzniklé následkem nehody podle platných pojistných podmínek (během provádění potápěčských činností musí pojištěnec učinit všechna přiměřená opatření pro svou bezpečnost). Proto nebudeme ověřovat, zdali pojištěnec má specializaci pro suchý oblek nebo ne.
 • Země trvalého pobytu znamená zemi vašeho trvalého pobytu v okamžiku požádání o toto pojištění. Je to země, kam byste byl v případě potřeby/nutnosti dopraven při zdravotní nouzové situaci.
   
 • Musíte uvést zemi svého skutečného trvalého pobytu, tedy zemi, kde sídlíte podle zákona.
   
 • Pro obdržení svých poštovních zásilek můžete uvést odlišnou poštovní adresu.

Důležité: Informace zveřejněné na této stránce v žádném případě nenahrazují ani nedoplňují pojištění a pojistné podmínky.