Otázky Sport Member
 • Tento typ zahrnuje pojištění pro případy nehod při rekreačním i profesionálním potápění (přístrojovém i volném) v celém světě po dobu 365 dnů.
 • Pojištění nouzových situací nesouvisejících přímo s potápěním: platné pouze při cestách do ciziny, po určitý počet dní, který se liší podle druhu pojištění. Jestliže si přidáte jako další výhodu „Travel No-Limits”, rozšíříte trvání pojištění na nepotápěčské nehody na celé pojistné období (jeden rok).
 • Pojištění na odpovědnost třetí strany a právní obranu související s profesionálním potápěním (není dostupné ve všech zemích).
 • Rekreační potápění znamená technické a netechnické rekreační potápění, za které se neposkytuje finanční odměna.
 • Potápěčtí instruktoři a průvodci se mezi rekreační potápěče nepočítají.

Znamená to poskytování poradenství a instruktáží v potápěčských činnostech včetně všech supervizních, výcvikových, doprovodných nebo průvodcovských služeb poskytovaných instruktory potápění, pomocnými instruktory a podvodními průvodci.

 • Rozšíření pro případ úmrtí: Svůj limit plnění pro případ úmrtí při potápěčské nehodě můžete rozšířit o 25 000 € nebo 50 000 €. Toto rozšíření se nevztahuje na technické ponory.
   
 • Travel No-Limits: Můžete rozšířit trvání pojištění na nepotápěčské nouzové situace v cizině na celé předplatné období (jeden rok).
   
 • Výhody pro vaši rodinu: Do pojištění můžete zahrnout své rodinné příslušníky (partnera a/nebo děti).
 • Váš partner (manželský nebo partnerský).
   
 • Vaše děti do 18 let bydlící na adrese vašeho bydliště.
   
 • Vaše děti do 25 let, pokud jsou studenty denního studia na akreditované škole/univerzitě, jsou nezaměstnané a bydlí na adrese vašeho bydliště.
 • DAN Europe nenabízí pojištění potápěčského vybavení.
   
 • Pojištění typu Sport Silver a Gold se vztahuje pouze na výbavu pojištěnce nebo záchrance pro případy odškodnitelné vlastní potápěčské nehody nebo odškodnitelné potápěčské nehody třetí strany (do pojistného limitu uvedeného na dokladu o pojištění).
 • Ano, za předpokladu, že přijímáte všechna nezbytná bezpečnostní opatření a máte zkušenosti požadované pro tento typ potápěčské činnosti.
   
 • Na druhou stranu, pojištění na odpovědnost třetí strany přestává platit, jestliže se poruší nějaký zákon nebo předpis, a to včetně potápění se do větší hloubky než povoluje certifikace.
 • Země trvalého pobytu znamená zemi vašeho trvalého pobytu v okamžiku požádání o toto pojištění. Je to země, kam byste byl v případě potřeby/nutnosti dopraven při zdravotní nouzové situaci.
   
 • Musíte uvést zemi svého skutečného trvalého pobytu, tedy zemi, kde sídlíte podle zákona.
   
 • Pro obdržení svých poštovních zásilek můžete uvést odlišnou poštovní adresu.

Důležité: Informace zveřejněné na této stránce v žádném případě nenahrazují ani nedoplňují pojištění a pojistné podmínky.