Projekty EU

Nové příležitosti k podpoře inovací, bezpečnosti a udržitelnosti při potápění.

Prozkoumejte vybrané projekty EU zaměřené na občanskou vědu, změnu klimatu, ochranu moří a další.

Zjistěte si, jak DAN Europe přináší pozitivní změny do všech činností spojených s potápěním

MPA4Change
2024 - 2025

Projekt MPA4Change je iniciativa Interreg Euro-MED, jejímž cílem je propagovat roli chráněných mořských oblastí (MPA) a obnovu moří jako přirozené řešení nutné pro přizpůsobení a zmírnění změny klimatu.

Konečným cílem této iniciativy je zvýšit odolnost středomořských pobřežních oblastí s cílem podpořit dobrý environmentální stav a udržitelné využívání mořských ekosystémů.

Website: https://mpa4change.interreg-euro-med.eu/

ART4SEA
2022-2025

ART4SEA - Umění tavení, tvořivost a vědy související s mořem pro podporu oceánské gramotnosti v oblasti Středozemního moře – tento program propaguje a podporuje mezioborovou spolupráci mezi umělci, vědci, kreativními profesionály a odborníky na digitální technologie se zaměřením na zapojení lidí tak, aby změnili svůj vztah k oceánu a začali jednat jak individuálně, tak i kolektivně.

Prostřednictvím otevřené výzvy bude vybráno 24 mezinárodních umělců, kteří budou vyškoleni v oblasti ochrany oceánů, udržitelných postupů v umění a digitálních technologií. Tři malé ostrovy ve Středozemním moři, Ustica v Itálii, Alonissos v Řecku a Gozo na Maltě, pak budou hostit specificky zaměřený rezidenční program, díky kterému se umělci nechají inspirovat krásným přírodním prostředím, starověkými námořními tradicemi a přímými vztahy s místními obyvateli při tvorbě svých nových digitálních i fyzicky skutečných uměleckých děl.

Webová stránka:  art4sea.eu

Další četba: art4sea.eu/news

Sociální sítě:      

BCTHubs
2023 - 2026

Projekt BCThubs usiluje o vybudování kapacit výzkumu a inovací v sektoru modré ekonomiky zúčastněných zemí se zaměřením na technologie modré kultury (BCT) podporující vědecký výzkum zaměřený na podvodní (UW) kulturní dědictví (CH) a zhodnocení cestovního ruchu. Přestože jsou evropská moře bohatá na lokality a aktiva UWCH, jen několik z nich je trvale využíváno ke zvyšování sociálního blahobytu, posilování soudržnosti a podporu růstu. Projekt BCThubs si klade za cíl vybudovat BCT Excellence Hubs (Střediska excelence technologie modré kultury) podporující nová inovativní řešení a produkty, udržitelnou ochranu, obnovu, valorizaci, správu, dostupnost a propagaci UWCH.

Webová stránka: bcthubs.eu

Sociální sítě:       

OSES
2023 - 2025

Během tří let bude OSES reagovat na obecný cíl podpory vzdělávání ve sportu prostřednictvím sportu. S podporou devíti partnerů, včetně čtyř klubů ve čtyřech různých zemích, pomáháme vyvíjet vzdělávací nástroje pro federace a místní sportovní zainteresované strany, abychom prostřednictvím sportu poučili mladé lidi o ekologicky odpovědných činnostech a rozvíjeli povědomí o životním prostředí již od jejich velmi mladého věku.

Webová stránka: oses-project.org

Další četba: sportetcitoyennete.com/en/europe/oses

SCIENCE DIVER
2018 - 2023

Projekt ScienceDIVER si kladl za cíl podporovat rozvoj modrých a chytrých meziodvětvových dovedností, aby byly uspokojeny vyvíjející se potřeby na trhu práce modré ekonomiky. Zejména tento projekt, který reagoval na výzvu „Dekáda oceánské vědy pro udržitelný rozvoj“ OSN, vybudoval pevnou a dlouhodobou spolupráci a strukturu mezi akademickou sférou a průmyslem s cílem nabídnout vědcům zabývajícím se potápěním standardizovaný výcvik a jasné kariérní možnosti. Projekt splnil rostoucí potřebu kvalifikovaných vědců provádět potápěčský výzkum – cenný, vysoce produktivní a nákladově efektivní výzkumný nástroj, který podporuje vědy související s mořem a související disciplíny s archeologií.

Webová stránka: sciencediver.eu

Další četba: hdaneurope.org/en/-/sciencediver

Sociální sítě:     

MPA Engage
2019 – 2022

Projekt MPA ENGAGE byl evropský projekt zaměřený na dopady změny klimatu ve Středozemním moři, který zahrnoval sedm chráněných mořských oblastí (MPA) v šesti zemích sousedících s takzvaným Mare Nostrum. Jednalo se o tyto země: Albánii, Chorvatsko, Francii, Řecko, Itálii, Maltu a Španělsko.

Činnosti zahrnovaly monitorování, hodnocení zranitelnosti a iniciativy v rámci občanských nauk v oblasti MPA. Získané výsledky umožní určit a doporučit osvědčené postupy, které lze využít na evropské úrovni.

Projekt vede Institut de Ciències del Mar španělské výzkumné rady (CSIC) ve spolupráci s řadou partnerů, včetně univerzit, výzkumných ústavů, místních a národních veřejných institucí, zástupců soukromého sektoru a nevládních organizací.

Úkolem DAN Europe bylo zapojit rekreační potápěče do akcí typu občanských nauk vedených vědeckými organizacemi ve spolupráci s chráněnými mořskými oblastmi. DAN Europe ve spolupráci s PADI využil své rozsáhlé zkušenosti v potápěčském průmyslu a své technické znalosti k vytvoření nového kurzu Marine Citizen Science, který zahrnuje školicí standardy, pokyny pro instruktory a výukové materiály.

Webová stránka: mpa-engage.interreg-med.eu

Further readings: daneurope.org/en/-/il-mare-in-pillole_mpa

Sociální sítě:  

DIVESAFE
2019 – 2022

DiveSafe, spolufinancovaný z programu EMFF Evropské unie, spojoval řadu technologií, vybavení a aplikací souvisejících s potápěním do komplexního řešení umožňujícího efektivnější a bezpečnější vědecké a profesionální potápěčské mise. Do projektu se zapojilo 8 partnerů z Řecka, Itálie, Turecka, Izraele a Malty.

Webová stránkadivesafe.eu

Sociální sítě:   

GREEN BUBBLES
2015 - 2019

Green Bubbles (Zelené bublinky) byl čtyřletý projekt financovaný EU věnovaný rekreačnímu potápění, tedy aktivitě, do které se zapojují miliony lidí po celém světě. Tento projekt maximalizoval výhody spojené s potápěním a zároveň minimalizoval jeho negativní dopady, čímž se dosáhlo environmentální, ekonomické a sociální udržitelnosti systému.

Další četba: Zelené bublinky a udržitelnost potápění

CADDY
2014 - 2017

CADDY znamená Cognitive Autonomous Diving BudDY (kognitivní autonomní potápěčský kolega). Tento projekt vznikl ve spolupráci mezi Zagrebskou univerzitou – Fakultou elektrotechniky z Chorvatska jako koordinátorem projektu, Consiglio Nazionale delle Ricerche z Itálie, Instituto Superior Technico z Portugalska, Jacobs univerzitou z Německa, Univerzitou Vídeň z Rakouska, Univerzitou Newcastle Upon Tyne z Velké Británie a DAN Europe. Těchto sedm evropských partnerů zahájilo projekt CADDY v lednu 2014, celý program trval tři roky a celkové náklady činily 3,7 milionu EUR z fondů Evropské unie.

Webová stránkacaddy-fp7

Další četba: CADDY – váš budoucí potápěčský buddy -  Mój dzień jako wolontariusz – nurek badawczy DAN