CROSSOVER K DAN
Objevte vysokou kvalitu vzdělávacího systému DAN a přidejte se ke společenství profesionálů, kteří se již rozhodli pro nejvyšší možnou úroveň vyškolení na poskytování první pomoci.
Možnosti crossover pro instruktory

Jedinci, kteří již jsou instruktory školicích programů jako CPR, BLSD, First Aid, PBLSD a Emergency Oxygen First Aid se mohou kvalifikovat jako DAN Instructors absolvováním kurzů crossover; na základě svých předchozích kvalifikací mohou požadovat autorizaci pro výuku v následujících programech DAN Training:

  • BLSD (pro dospělé i děti); First Aid.
  • BLSD (pro dospělé i děti); First Aid; Oxygen First Aid for Diving Emergencies.
Prerekvizity kurzu

Pro přihlášku do programu DAN Instructor crossover musí mít uchazeč následující kvalifikace získané od nějaké uznávané organizace*, a také musí splňovat všechny další minimální požadavky pro přijetí do Instructor Qualification Course, jak je to uvedeno v instruktorské příručce GS&P:

  • Kvalifikaci instruktor BLSD a kvalifikaci instruktor BLSD pro děti nebo instruktor First Aid (nebo obě)
  • Kvalifikaci instruktor pro poskytování Emergency Oxygen při potápěčských nehodách (možnost).

* Za uznávanou organizaci se všeobecně považuje takové instituce, která respektuje mezinárodní směrnice ERC/AHA a je oprávněná vydávat osvědčení o absolvovaných školeních. Oprávněnost žádosti může oddělení DAN Training posoudit předem.

Najít instructor Trainer DAN