Otázky Dive Centre
 • Pojištění na odpovědnost třetí strany a právní obranu související s potápěčskými službami poskytovanými pojištěným střediskem nebo klubem.
 • Pojištění na odpovědnost se vztahuje také na instruktory a divemastery, kteří jsou registrování jako personál pojištěného střediska, a to kdykoli pracují pro toto středisko.
 • Úrazové pojištění při zkušebním ponoru - Osobní úrazové pojištění pro klienty kteří se účastní zkušebních ponorů. Včetně zdravotních výdajů a hyperbarické léčby při potápění do hloubky povolené vaší výukové organizace (v žádném případě však ne hlouběji než 15 metrů). Počet pojištěných pro zkušební ponory je neomezený. DAN nevyžaduje oznámit jména klientů. Limit plnění je 15.000 €
 • Odpovědnost za prostředí - Pojištění odpovědnosti za prostory zahrnuje právní odpovědnost vlastníka nebo provozovatele za tělesná zranění způsobená při nehodách nebo onemocněním osoby a/nebo zahrnuje ztráty či poškození materiálního vlastnictví vzniklé v pojištěném potápěčském středisku v souvislosti se službami poskytovanými pojištěným potápěčským střediskem. Při takové právní odpovědnosti by měla být nehoda způsobena vlastníkem zařízení a/nebo nedbalostí operátora či nesplněním jeho povinnosti řádné péče. Jako příklad lze uvést zranění vzniklá v prostorách zařízení způsobená klientům potápěčskými lahvemi při zhroucení stojanů pro jejich skladování nebo škody na sousedním majetku způsobené požárem v potápěčském středisku.
   
  • Může tuto výhodu nahradit odpovědnost třetí strany za normální budovu?
   Ano, toto rozšíření je vlastně pojištěním právní odpovědnosti vůči třetím stranám za budovu.
    
  • Jsem pojištěn, jestliže osoba, která se zranila v mých prostorách, není potápěčský klient?
   Ano, rozšíření na odpovědnost za prostory zahrnuje občanskou odpovědnost vůči třetím stranám zraněným ve vašich prostorách, i když se nejedná o potápěče. Tyto prostory se však musí používat pouze jako potápěčské středisko.
    
  • Platí to pro všechny prostory a kanceláře používané mým potápěčským střediskem?
   Pojištění odpovědnosti za prostory se vztahuje pouze na adresy uvedené v pojistné smlouvě, to znamená na zapsanou adresu a místo podnikání.
 • Jsou zahrnuti, co se týče jejich odpovědnosti třetí strany, jestliže jste je zaregistrovali v na MyDAN.
 • Pojištění typu Club Member se nevztahuje na osobní nehody členů personálu. Každý instruktor nebo dive master si musí zřídit své vlastní individuální pojištění typu Pro Member nebo Sport Member, jen v takovém případě bude pojištěn.

Pojištění Pro Member zahrnují jednotlivé profesionální potápěče - pojištění Dive Centre zahrnují právnické osoby jako např. potápěčská střediska, školy a jiné instituce. Více informací přináší tento zajímavý článek.

Přihlaste se do svého MyDAN > Pojištění a zaregistrujte každého potápěčského instruktora/průvodce do vyhrazené sekce.  

 • Ne, nejsou automaticky pojištěni.
 • Můžete však bezplatně pojistit určitý počet svých studentů začátečníků tak, že je zaregistrujete na svém MyDAN.
 • Dále můžete zakoupit specifická pojištění pro své studenty přístrojového a volného potápění
 • Provozní lokalita znamená prostory, kde se poskytují služby potápěčského střediska. Např. se jedná o místo, kde je umístěn kompresor.
 • Registrované sídlo znamená adresu, na které je Dive Centre právně zaregistrován.

DAN Europe nemůže nabízet pojištění odpovědnosti třetí strany ve všech zemích své zeměpisné působnosti. Proto jsou pojištění druhu Dive Centre dostupná pouze v některých zemích.

Důležité: Informace zveřejněné na této stránce v žádném případě nenahrazují ani nedoplňují pojištění a pojistné podmínky.